Jong Bouwend Nederland

Welkom bij Jong Bouwend Nederland! Wij geloven dat de basis voor vernieuwing in de keten ligt bij het voorbereiden van jonge leidinggevenden op taken, die voortvloeien uit hun managementtaak. Natuurlijk willen we graag onze mooie sector verder ontwikkelen. Kennisuitwisseling en netwerken zijn daarbij van enorm belang. Lees er meer over in onze brochure.

Wil jij in de bouw je eigen toekomst maken? Ook als je de toekomst van de bouw sector niet geheel kan voorspellen? Economie en politiek klimaat hebben directe invloed op de marktomstandigheden. En toch… Met name jonge bouwers kunnen de toekomst voor een deel zelf máken. Door zaken met hun frisse blik te bejegenen. Anders kijken naar commerciële mogelijkheden. Anders kijken naar management en leiderschap. Een nieuwe blik op technische innovatie en duurzaam bouwen. Een andere manier van omgaan met klanten. Ander gedrag in communicatie. Dat leidt ook tot een ander perspectief. Op de kansen in de markt. En op jouw eigen toekomst.

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass van Jong Bouwend Nederland