Jong Bouwend Nederland

Welkom bij Jong Bouwend Nederland! Wij geloven dat de basis voor vernieuwing in de keten ligt bij het voorbereiden van jonge leidinggevenden op taken, die voortvloeien uit hun managementtaak. Natuurlijk willen we graag onze mooie sector verder ontwikkelen. Kennisuitwisseling en netwerken zijn daarbij van enorm belang. Lees er meer over in onze brochure.

Landelijk bestuur

Regio Randstad Zuid Yuri Kiontke (voorzitter)
Regio Oost Rob Schonenberg
Regio Randstad Noord Niels Buijs
Regio Noord Bert Wanders
Regio Zuid Marcel van Hest

Landelijk secretaris

Yvonne Hiddink, telefoon 079 - 3 252 270 of e-mail y.hiddink@bouwendnederland.nl.

Regiobesturen

Elke regio van Bouwend Nederland kent een regio JBN. Deze regio wordt geleid door een regiobestuur Jong Bouwend Nederland. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland bestaat uit vijf leden die afkomstig zijn uit de B&U-sector en uit de sector GWW in de desbetreffende regio. Kijk op de regionale webpagina's voor de samenstelling van de regiobesturen JBN.