Jong Bouwend Nederland

Welkom bij Jong Bouwend Nederland! Wij geloven dat de basis voor vernieuwing in de keten ligt bij het voorbereiden van jonge leidinggevenden op taken, die voortvloeien uit hun managementtaak. Natuurlijk willen we graag onze mooie sector verder ontwikkelen. Kennisuitwisseling en netwerken zijn daarbij van enorm belang. Lees er meer over in onze brochure.

Elke regio van Bouwend Nederland kent een regiole afdeling van Jong Bouwend Nederland. Deze regio wordt geleid door een regiobestuur Jong Bouwend Nederland en organiseert eigen activiteiten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de secretaris van de betreffende regionale afdeling van Jong Bouwend Nederland.