Op weg naar het Klimaatakkoord!

Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord. In 2030 moet er bijna de helft minder uitstoot van broeikasgassen zijn dan in 1990. Waarom? Omdat we te veel broeikasgassen in de lucht brengen. De aarde warmt op en het klimaat verandert. Bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en overheden nemen  maatregelen en werken samen aan het Klimaatakkoord.

Inzet Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is samen betrokken bij de Sectortafel Gebouwde Omgeving. Energiebesparing in de gebouwde omgeving is voor Bouwend Nederland al jaren een belangrijk thema. Tientallen onderzoeken en beleidsstukken zijn geschreven en velen akkoorden zijn gesloten.

Toch heeft dit (nog) niet geleid tot de opschaling die noodzakelijk is om de ambities te halen. De inzet van Bouwend Nederland in het Klimaatakkoord is dan ook gericht op het verbeteren van de randvoorwaarde voor opschaling van het marktvolume. Meer marktvolume is dé voorwaarde voor marktpartijen om (verder) te kunnen investeren in o.a.:

 • Ontwikkeling van CO2-neutrale voorzieningenpakketten per woningtype
 • Innovatie van voorzieningen en productieprocessen

Sectortafels

Het doel van het Klimaatakkoord is opgeknipt in kleinere doelstellingen voor de volgende 5 sectoren (en de deelnemer namens Bouwend Nederland):

 1. Elektriciteit
 2. Gebouwde omgeving (Biense Dijkstra, Algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma)
 3. Industrie
 4. Landbouw en landgebruik
 5. Mobiliteit

De sectortafel Gebouwde omgeving bestaat uit vijf werkgroepen (en de deelnemer namens Bouwend Nederland):

Planning

 • Zomer 2018
  Het Klimaatakkoord moet op hoofdlijnen klaar zijn. Per sector moet duidelijk zijn wat nodig is om de doelstellingen te halen.

 • 3e en 4e kwartaal 2018
  Het plan van aanpak wordt geschreven per sector. Hier worden bestaande initiatieven in meegenomen.

 • Vanaf 2019
  Uitvoering van de plannen van aanpak

Nieuws & actualiteit