Veelgestelde vragen

Ledenvoordelen

Zijn gevolgen van vorst ook af te dekken?

Nee. U kunt echter wel de uitkering per dag dusdanig verhogen dat u ook financiële middelen heeft voor de gevolgen van vorst.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Krijgen wij een rekening van CelsiusPro?

Nee, u krijgt bij het kopen van een certificaat een e-mailbevestiging met daarbij een pdf van het certificaat.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Moet ik bij een Arbodienst aangesloten zijn?

Per 1 juli 2005 is de Arbowet gewijzigd, waardoor u als werkgever niet meer verplicht bent een
contract met een Arbodienst te sluiten. Deze wet wordt “liberalisering van de Arbomarkt” genoemd.
U bent nog wel verplicht u deskundig te laten ondersteunen bij uw preventie- en verzuimaanpak,
onder andere door een bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding. Verzekeringsmaatschappijen hebben
pakketten ontwikkeld waarin de Arbodienstverlening zit. Uiteraard bent u vrij om zelf een
Arbodienst en een Arbopakket te kiezen. De praktijk leert dat het proces van ziekmelden, reintegratie
en hersteldmelden voor de werkgever makkelijker is wanneer hij bij een Arbodienst is
aangesloten. Wanneer de Arbodienst bovendien samenwerkt met de verzekeringsmaatschappij
waar de verzuimverzekering loopt, zoals de samenwerking tussen ArboDuo en APG 
Verzekeringen, dan is het efficiënter en doorgaans goedkoper voor de werkgever.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik bouw alleen werken die door derden zijn ontworpen, veelal op basis van de AVA of UAV. Heb ik wel een ontwerpdekking nodig?

Ook bij dit soort meer traditionele contractmodellen loopt de opdrachtnemer ontwerprisico’s. Dat zal al snel duidelijk zijn als u zelf uitvoeringsdetails tekent of alternatieve bouwmethodieken voorstelt. Zelfs als deze door de opdrachtgever worden goedgekeurd, bent u nog niet geheel vrij van ontwerpaansprakelijkheid. Daarnaast kennen de AVA en UAV een waarschuwingsplicht indien de ontwerpen die vanuit uw opdrachtgever worden aangeleverd voor u kenbare fouten bevatten. Naar mate u zich meer als meedenkende partner/professional heeft geprofileerd zal de lat door arbiters hoger worden gelegd. Kortom: u loop ook bij meer traditionele werken wel degelijk ontwerprisico’s. Voor bouwers met een omzet inzake werken met volledige ontwerpverantwoordelijkheid ontwikkelden we de Bouwend Nederland Ontwerp Verzekering. Voor het MKB zijn binnen de CAR de aanvullende dekking voor ontwerp/maatvoeringfouten en verlengde onderhoudstermijn beschikbaar.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kan ik gebruik maken van het gratis Present! pakket voor de werkgever als er geen werknemers gebruik maken van het collectief?

Nee, dat is niet mogelijk. U kunt van het Present! pakket gebruik maken als tenminste één van uw werknemers gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering van Bouwend Nederland.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe wordt de uitkering uitbetaald in het geval een werkgever eigenrisicodrager is?

Omdat UWV het proces van eigenrisicodragen nog niet goed in de processen en systemen heeft verwerkt, zal de uitkering vooralsnog door het UWV rechtstreeks en kosteloos uitbetaald worden aan de werknemer. Het UWV declareert de WGA-lasten die voor rekening komen van de werkgever bij de werkgever en deze kan de declaratie rechtstreeks naar de verzekeraar zenden. De verzekeraar betaalt de declaratie uit aan UWV en zendt hiervan bericht naar de werkgever.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wij worden steeds vaker geconfronteerd met een CAR verzekering van de opdrachtgever. Kunnen wij dan het werk afmelden op onze Bouwend Nederland CAR verzekering?

De mantel biedt inderdaad de mogelijkheid werken af te melden indien deze zijn verzekerd door de opdrachtgever. De praktijk leert echter wel dat daarbij met een aantal zaken rekening moet worden gehouden.
Zo is de dekking bij veel opdrachtgeverpolissen van een zeer matige kwaliteit. Ook komt het vaak voor dat de uitvoerende aannemer geen meeverzekerde partij is op de polis, dan wel dat schade op hem kan worden verhaald. Ook uw eigen aannemersmateriaal en eigendommen van personeel vallen niet onder de dekking van een opdrachtgeverpolis.
Dit zijn onder meer redenen waarom leden werken niet afmelden, ondanks het bestaan van een opdrachtgeverpolis. Indien u toch een reeds verzekerd werk wilt afmelden, blijft op de doorlopende polis altijd een premie verschuldigd voor rubriek II, evenals voor de aanvullende dekkingen. Wij adviseren u in voorkomende gevallen een kopie van de polis van de opdrachtgever en de voorwaarden op te vragen en ter beoordeling voor te leggen aan Meeùs of Aon.

Op een soortgelijke vraag aan Meeùs kreeg ik als antwoord dat de verzekeraar graag vanaf dag één wil weten wat er aan de hand is. Hoe zit het dan met de privacy van de zieke werknemer?

Privacy is absoluut gewaarborgd, de arbodiensten zijn hierbij gebonden aan de huidige wet- en regelgeving op dit gebied.

De informatie uit de rapportages die wij ontvangen is op geen enkele wijze terug te leiden tot ondernemingen, laat staan tot individuele werknemers. We kunnen uit die rapportages echter wel conclusies trekken waar we een logische koppeling zouden kunnen maken met bijvoorbeeld vergoedingen bij de collectieve zorgverzekering die aansluiten bij de meest voorkomende verzuimoorzaken.

Ook geeft het input voor de samenstelling van de zorgverleners die kunnen worden ingezet. Met betrekking tot het antwoord van Meeùs: in het verzuimloket hebben we geregeld dat bij ziekmelding er uiterlijk binnen 3 dagen contact moet worden opgenomen met de werkgever en aansluitend (indien nodig) met de werknemer om zo snel mogelijk te bepalen of er interventieactiviteiten moeten worden ondernomen. Hoe sneller je erbij bent, hoe sneller je de juiste interventies kunt inzetten, hoe minder de werknemer verzuimt en hoe minder het de werkgever uiteindelijk zal kosten.

Disclaimer: ‘De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. De Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Voor individueel advies verwijzen wij u naar de met Bouwend Nederland samenwerkende assurantie-makelaar Meeùs bouw & Infra’.

Wat levert de JBN Masterclass je op?

Enorm veel! Een mentale achtbaanrit die zijn weerga niet kent. Een netwerk gelijkgestemden en sparring partners. Inzicht in persoonlijke kwaliteiten. Vermenigvuldiging van bestaande kennis. Bewustzijn van persoonlijke valkuilen. Effectiever kunnen sturen op kansen in de markt. Nog beter aansturen van medewerkers. Meer vermogen te anticiperen op externe omstandigheden. De toekomst maken, deels onafhankelijk van de markt. Nieuwe kennis, kunde en vaardigheden. Op het gebied van management, commercie, strategie, ketenbeheer en innovatie. Kortom: een versnelling van je ervaring. Daarnaast een zinnig voortraject voor de Executive MBA voor de bouw. En bijna 1000 Euro korting als je na de Masterclass besluit inderdaad de Executive MBA voor de bouw te gaan volgen bij TSM Business school.

Mag een werknemer die uit dienst gaat gebruik blijven maken van onze collectiviteit bij Avéro Achmea?

Werknemers die uitdienst gaan mogen niet gebruik blijven maken van de collectiviteit van hun oude werkgever. Indien hun nieuwe werkgever geen collectieve zorgverzekering heeft en zij willen verzekerd blijven bij Avéro Achmea, dan kan hun zorgverzekering worden omgezet naar de collectiviteit voor ex-werknemers. De kortingspercentages in deze collectiviteit zijn 5% op de basisverzekering en 7,5% op de aanvullende verzekeringen.

Hoe werkt No Cure No Pay?

Een onbetaalde factuur indienen in het buitengerechtelijke traject kost u in principe niets:

 • Incasseren we niets, dan betaalt u ook niets.
 • Incasseren we wel, dan betaalt u geen kosten, omdat wij alles incasseren bij de nalatige klant.
 • Incasseren we gedeeltelijk, dan betaalt u alleen incassokosten conform de Wet Incassokosten.

Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan kunnen wij u ook bijstaan. Hier zijn kosten aan verbonden.

Wij tanken meer dan 100.000 liter per jaar. Is hiervoor een aparte kortingsregeling?

BP biedt een goede oplossing, deze regeling heeft de volgende voorwaarden:

 • U tankt meer dan 100.000 liter per jaar;
 • BP voert vooraf een credit-check uit;
 • Directe (maandelijkse of tweewekelijkse) facturering door BP.

De korting van deze regeling loopt op tot 16%. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VBW Brandstof op 0318 646 747.

De werkgever gaat akkoord met een private verzekering per 1 januari 2015 en tekent de offerte op 1 september 2014. Stel dat op 10 oktober 2014 een werknemer ziek wordt, die uiteindelijk de WGA instroomt. Heeft dit gevolgen?

Nee, ondanks het feit dat de verzekering pas op 1 januari tot stand komt, valt deze werknemer onder het inlooprisico dat binnen de mantel wordt geboden.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kan Centraal Beheer Achmea mij helpen met de bekendmaking onder mijn werknemers?

Voor Personeelsvoorzieningen geldt dat u er weinig aan hoeft te doen. Zeker als u kiest voor de Full Service aanpak. De communicatie vindt rechtstreeks plaats met uw medewerkers, via mail of op hun huisadres. U heeft er geen werk aan.

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kan er op één certificaat voor meerdere weerstations worden gekozen?

Nee. U kunt per certificaat slechts voor één norm en voor één weerstation kiezen. Desgewenst kunt u per locatie/werk of per norm aparte certificaten aankopen. Vooral nu de minimumpremie slechts € 500, - bedraagt, is het eenvoudig een extra certificaat voor een specifiek werk af te sluiten.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is de CAR / AVB Bouwend Nederland nog steeds ondergebracht bij Nationale Nederlanden?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld en berust op een groot misverstand, waarvan wij de oorzaak niet kennen. De CAR en AVB verzekeringen van Bouwend Nederland hebben namelijk nog nooit bij Nationale Nederlanden gelopen. De dekkingsuitbreidingen gelden enkel voor de Bouwend Nederland CAR en AVB mantel, waarvan u gebruik kunt maken via de makelaars Aon en Meeùs. U kunt enkel via deze makelaars van onze mantel gebruik maken omdat de dienstverlening door deze in de bouw gespecialiseerde makelaars onderdeel is van de voorwaarden van de mantel.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik ben ZZP’er. Kan ik gebruik maken van de Bouwend Nederland Zorgmantel?

Als u lid bent van Bouwend Nederland kunt u inderdaad gebruik maken van de kortingen die de Bouwend Nederlandmantel biedt. U kunt dan een polis aanvragen bij Zilveren Kruis Achmea onder vermelding van het collectiviteitsnummer: 207044810.

Welke bedrijven accepteert een WGA-eigen risico-verzekeraar?

Bij de WGA-eigenrisicoverzekering accepteren verzekeraars in de regel alleen ‘schone’ bedrijven. Dat wil zeggen dat men geen bedrijven accepteert waarbij sprake is van een zieke werknemer op het moment van de offerte aanvraag en/ of (ex)werknemers die een uitkering krijgen krachtens de WGA.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

De weersinformatie op de website van Bouwend Nederland is zo uitgebreid dat we niet precies weten hoe we deze informatie moeten lezen.

De weersinformatie die wij onze leden bieden is de meest uitgebreide informatie die beschikbaar is en ook nog eens bouw gerelateerd is. Mocht u er niet uit komen of u heeft andere vragen dan kunt u contact opnemen met Meteo Consult,  telefoonnummer 0317-399800.

Ben ik een klein of groot verbruiker van elektriciteit en/of gas?

Uw aansluiting betreft kleinverbruik als u elke maand een voorschotbedrag voor de levering van elektriciteit en/of gas betaalt en vervolgens jaarlijks een afrekening ontvangt. (Bij elektriciteit: aansluiting t/m 3 x 80 Ampère, bij (aard-)gas: t/m 170.000m3 verbruik op jaarbasis van origine)

Als grootverbruiker ontvangt u elke maand een definitieve afrekening (op basis daadwerkelijk verbruik) voor de levering van elektriciteit en/of gas. (Bij elektriciteit: aansluiting boven de 3 x 80 Ampère, bij Gas: boven de 170.000m3 verbruik op jaarbasis van origine)

Ik heb al een eHerkenningsmiddel, maar het betrouwbaarheidsniveau is te laag voor de dienst waar ik in wil loggen.

U kunt uw eHerkenningsmiddel opwaarderen. Hiervoor vraagt u een nieuw eHerkenningsmiddel op het niveau aan wat u nodig heeft en u kunt tijdens het activeren van uw nieuwe middel een koppeling maken met uw bestaande Z login eHerkenningsmiddel. Zo zorgt u ervoor dat u niet met verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden hoeft te werken.

Is service inbegrepen bij het aanschaffen van een koffieautomaat?

Indien u meer dan € 1.000,- per jaar afneemt aan producten ontvangt u gratis service. Bij meer dan € 1.500,- ontvangt u niet alleen gratis service, maar zijn de onderdelen ook gratis.

Indien u acht verschillende producten op jaarbasis afneemt, ontvangt u ook gratis service en onderdelen, ongeacht de omvang van uw afname.

Welke acties worden afgesproken?

Centraal Beheer stelt jaarlijks samen met u een communicatieplan op. Hierin staat precies wanneer welke aanbiedingen we doen. De acties bestaan uit een aantal productmailings. Ook ontvangen medewerkers die bij ons klant zijn een nieuwsbrief met informatie en aanbiedingen, tenzij ze dat niet willen natuurlijk.

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is er een premie per werknemer?

Dit kunt u zelf volledig variëren. In tegenstelling tot oude regelingen hoeft u niet de hele loonsom af te dekken, maar bepaalt u zelf het bedrag dat u per dag uitgekeerd wilt krijgen indien het door u gekozen risico zich voordoet. Dit bedrag kunt u dus laten variëren met de loonsom, die dus ook betrekking kan hebben op een deel van het personeel, maar ook kunt u verletbeperkende maatregelen en eventuele boetes wegens vertraging hierin opnemen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

We hebben een nieuwe medewerker, die moet ook een mobiele telefoon

a. Gaat het om een nieuwe aansluiting of beschikt de medewerker al over een abonnement?
b. Bestaande abonnementen (ook privé abonnementen) kunnen worden ondergebracht binnen Bouwend Nederland Business Select, waarbij het bestaande nummer geporteerd wordt.
c. De helpdesk Bouwend Nederland (0348-495041) kan zorgen dat nieuwe aansluitingen snel geregeld kunnen worden (eventueel met een gratis mobiele telefoon). Ook voor het overzetten van bestaande abonnementen bent u daar aan het juiste adres.

Gelden de kortingen ook voor andere zorgverzekeraars die onder Achmea vallen?

Nee, de kortingen gelden alleen voor de labels Avéro Achmea en Zilveren Kruis Achmea.

Worden er voor de garantieverklaring apart kosten in rekening gebracht?

Nee, deze kosten zitten verdisconteerd in de premie van de WGA-eigenrisicoverzekering.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is het ook mogelijk de Management Leergang in-company te organiseren?

Ja, de Management Leergang kan ook op maat worden gemaakt voor uw organisatie. Voor meer informatie over de mogelijkheden van in-company kunt u contact opnemen met Nathalie van Dalen.

E n.vandalen@bouwendnederland.nl
T 079 3 252 168

Welke kosten mag ik in rekening brengen bij een klant die niet betaalt?

Een klant die niet betaalt mag u bovenop het openstaande factuurbedrag alleen de incassokosten in rekening brengen. Eventueel inclusief btw wanneer u btw-plichtig bent. De nieuwe wet gaat namelijk uit van een vaste vergoeding voor incassokosten. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen.

Andere kosten mag u niet apart in rekening brengen. Denk hierbij aan administratiekosten, dossierkosten, kosten voor het opvragen van informatie bij de Kamer van Koophandel of het Kadaster, voor debiteurenbezoek of het treffen van een betalingsregeling.

Soms is het onredelijk om incassokosten te rekenen
In sommige situaties is vrij snel duidelijk dat de poging om te incasseren niet redelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de klant direct aangeeft het bedrag niet in een keer te kunnen betalen, maar wel een redelijke betalingsregeling aanbiedt. In die situaties is het niet redelijk om verdere incassokosten te maken en die door te berekenen.

Wat gebeurt er na de ziekmelding?

Direct na de ziekmelding gaan specialisten van de door u geselecteerde arbodienstverlener voor u
aan de slag. Bij verzuim komt veel kijken. Denkt u maar aan de telefonische controle, begeleiding
van de uitgevallen werknemer, organisatie van het vereiste arbeidsomstandighedenspreekuur en
de wettelijke vereiste verzuimadministratie en risico-inventarisatie.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

De Bouwend Nederland Ontwerppolis stelt strenge eisen qua contracteren en procesmanagement, is dit noodzakelijk?

De eisen in de vernieuwde Bouwend Nederland Ontwerp Verzekering (BNOV) liggen fors lager dan bij de oude opzet. De makelaars Aon en Meeùs zijn erin geslaagd meerdere verzekeraars bereid te vinden tot een soepeler regeling. Uiteraard zal de mate waarin u uw risico’s beheerst meespelen in de premiestelling van uw BNOV. De aanbevelingen over contractueel en procesmatig risicobeheer blijven overigens actueel omdat u zelf daarbij ook alle belang heeft in verband met het veelal hoge eigen risico van de BNOV en de betaalbaarheid van die dekking op langere termijn.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Mijn bedrijf wil het huidige collectiviteitcontract opzeggen en gebruik maken van het Bouwend Nederland mantelcontract. Welke stappen moet ik ondernemen?

Indien uw werkgever overstapt naar de Bouwend Nederland mantel heeft u daarmee de mogelijkheid van de hoge kortingen en extra vergoedingen gebruik te maken. Nadat uw werkgever zich heeft aangemeld onder de Bouwend Nederland mantel, ontvangt uw werkgever een collectiviteitnummer. Vanaf dat moment kunt u zich ter verzekering aanmelden bij Zilveren Kruis en/of Avéro Achmea of de assurantietussenpersoon van uw werkgever, onder vermelding van het collectiviteitnummer. Uw huidige polis dient uiterlijk 31 december 2017 te zijn opgezegd. Dit kan door gebruik te maken van de overstapservice. Hiervoor dient u de aanvraag wel vóór 1 januari 2018 bij de verzekeraar van uw keuze te hebben ingediend.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Moet een werkgever advies vragen aan zijn OR voordat hij eigenrisicodrager wordt?

De afweging om eigenrisicodrager te worden, zal moeten worden kortgesloten met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Deze heeft alleen een adviserende rol en geen instemmingsbevoegdheid.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik heb vorig jaar een certificaat gekocht, moet ik dan nu weer de klantacceptatieprocedure doorlopen?

Nee, u kunt uw inlogcodes van vorig jaar gebruiken en direct een certificaat berekenen en kopen.

Ik ben deelnemer van een van de Bouwend Nederland Voordeelcontracten Telefonie, mobiele telefonie, maar ik vind op mijn factuur de korting niet terug.

Via sTN ontvangt u maandelijks uw factuur voor de mobiele telefonie, waarbij de korting via het Voordeelcontract Bouwend Nederland direct wordt verrekend. De totale korting vindt u terug op de eerste pagina van de factuur en de specificatie van de kortingen vindt u terug op de laatste pagina van de factuur.

Zijn CAT toestellen ook te combineren met een mobiel abonnement?

U kunt via de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie losse toestellen bestellen, maar CAT toestellen combineren met een nieuw abonnement of verlening is mogelijk. In veel gevallen zijn deze toestellen in combinatie met een nieuw abonnement of verlenging zelfs gratis of tegen een kleine vergoeding te verkrijgen.

Ik ben verzekerd bij DAS: kan ik gebruikmaken van de incassodienst?

Heb u een rechtsbijstandverzekering mét incassodekking? Dan kunt u onbeperkt openstaande facturen bij ons indienen op basis van No Cure, No Pay. In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden of u verzekerd bent voor incasso.

Welke oplossing is voor ons geschikt?

De Klic Altijd en Overal Service is interessant voor bedrijven die meer dan 150 Klic-meldingen per jaar doen. Bedrijven die minder dan 150 Klic-meldingen per jaar doen adviseren wij te werken via www.klic-app.nl.

Hoe houdt Centraal Beheer Achmea mijn medewerkersbestand actueel?

Hierover maakt u afspraken met uw accountmanager. U kunt periodiek een medewerkersbestand aanleveren en tussentijdse mutaties en nieuwe medewerkers gewoon aan ons doorgeven.

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is er assurantiebelasting verschuldigd over de premie?

Nee. De certificaten zijn geen verzekeringscertificaten, maar weerderivaten. Hierdoor bespaart u 21% assurantiebelasting.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat wordt verstaan onder re-integratie-inspanningen?

Re-integratie-inspanningen zijn de inspanningen van werkgevers en werknemers om in geval van
ziekte of arbeidsongeschiktheid een (snelle) terugkeer naar werk te bevorderen.
De inspanningen zullen vooral gericht zijn op het herstel van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte
werknemer en terugkeer naar zijn oude functie bij u als werkgever.
Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren op de eigen werkplek dan dient gekeken te
worden of deze een andere functie binnen de onderneming kan uitoefenen. Is dit niet mogelijk, dan
zal gekeken moeten worden naar re-integratie van de werknemer bij een andere werkgever (het zogenaamde tweede spoor).

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via advies@bouwendnederland.nl of t. 079-3 252 250

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe zijn werkzaamheden, en eventuele gevolgschades verzekerd bij heiwerken?

Veel polissen kennen een meldingsplicht, met als risico dat u vergeet melding te doen of verzekeraars extreme preventieve eisen stellen. Bij de Bouwend Nederland-polissen is vertrouwen de basis van de dekking en is er dus automatische dekking. Indien u aansprakelijk bent voor schade aan belendingen, inclusief de daaruit voortvloeiende schade moeten verzekeraars betalen. Denk bijvoorbeeld aan een belendend winkelpand dat moet sluiten doordat het pand hersteld moet worden.
Bedrijfsschade door stilstand van het werk (bijvoorbeeld omdat een andere funderingstechniek moet worden bedacht en uitgevoerd) is niet verzekerbaar.
Overigens is het ook bij de Bouwend Nederland-dekkingen aan te bevelen te zorgen dat uw adviseurs op papier zetten dat met de geadviseerde methodiek geen sprake is van een verhoogd risico.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Mijn werknemers willen graag meer informatie ontvangen over de nieuwe zorgverzekeringmantel. Hoe kom ik hier aan?

Indien u zich aanmeldt door middel van het aanmeldformulier neemt Zilveren Kruis of uw tussenpersoon contact met u op om af te spreken hoe uw werknemers moeten worden geïnformeerd. Dit kan middels informatiepakketten bij u op kantoor, maar het is ook mogelijk om een informatiepakket op naam te verzenden naar uw medewerkers.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kunnen werkgeverslasten worden meeverzekerd op de WGA-eigenrisicoverzekering?

De werkgeverslasten die de werkgever als WGA-eigenrisicodrager over de uitkeringen is verschuldigd zijn standaard meeverzekerd. Onder werkgeverslasten verstaan we de door werkgever of uitkerende instantie te betalen sociale premies.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik heb via de weermodule van Bouwend Nederland de onwerkbare dagen voor mijn locatie opgevraagd. Toch staat er nog een aantal dagen ter discussie en zou ik graag de waarnemingen willen zien. Waar kan ik deze vinden?

In de weermodule vindt u de waarnemingen van alle beschikbare KNMI waarnemingsstations tot 36 uur terug. U kunt bij Meteo Consult de waarnemingen van alle beschikbare KNMI waarnemingsstations opvragen. Hiervoor heeft Bouwend Nederland een ledenvoordeel van 15% afgesproken met Meteo Consult.

Heeft het Bouwend Nederland energie-inkoop ledenvoordeel ook de mogelijkheid voor teruglevering van energie in geval van PE-panelen?

Ja, het basis uitgangspunt hierbij is dat teruglevering onbeperkt mogelijk is en dit tegen dezelfde prijs als de leveringsprijs. Indien het om een (extreem) hoog volume gaat, kunnen hiervoor afwijkende afspraken worden gemaakt.

Ik heb al een gebruikersaccount bij TenderNed, hoe koppel ik mijn gegevens aan mijn eHerkenningsmiddel?

U logt in op de homepage van TenderNed en u kiest de optie ‘instellingen’ en vervolgens ‘mijn organisaties’. Achter uw bestaande registratie van een onderneming in TenderNed ziet u de kolom ‘eHerkenning status’. Klik op de link ‘eHerkenningsaccount koppelen’. U logt vervolgens in met uw eHerkenningsmiddel. Als u dit doorlopen heeft, keert u terug op de instellingenpagina van TenderNed en is de koppeling voltooid.

TenderNed heeft hiervoor een stappenplan beschikbaar gesteld op haar website.

Bestaan er mogelijkheden voor een automaat welke tegen betaling consumpties verstrekt?

Ja, wij hebben een groot aantal automaten welke kunnen worden voorzien van een betaalsysteem. Afhankelijk van het type automaat kan er worden gekozen voor contante betaling of contactloos betalen. Ook gesloten betaalsystemen kunnen naadloos aansluiten op onze automaten.

Ik maak gebruik van KPN Vaste Telefonie, maar hoe krijg ik de extra Bouwend Nederland korting?

U dient eerst uw huidige contract onder de Bouwend Nederland mantel te brengen. Dit kan heel eenvoudig door contact op te nemen met de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie via bouwendnederland@stn.nl of door het aanmeldformulier van onze website te downloaden en samen met een kopie van uw recente factuur naar onze helpdesk te sturen. Onze helpdesk helpt u vervolgens verder door de procedure. Nadat het contract onder de mantelovereenkomst is gebracht ontvang u tweemaandelijks een creditnota van ons met de gerealiseerde korting.

Waar vind ik de rekenmodule van de weerverletdekking?

Om direct naar deze rekenmodule te gaan, kunt u hier klikken.

Ik ben op zoek naar een telefoon die bestand is tegen stof en vuil op de bouwplaats.

In ons aanbod van mobiele telefoons hebben wij toestellen opgenomen, waaronder de CAT Phone, die uitermate geschikt zijn voor gebruik in de meest extreme omgevingen welke o.a. voldoen aan de kenmerken: stoot-, val-, stof- en waterbestendig. Voor meer informatie over deze toestellen kunt u contact opnemen met de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie.

Waar bestaat het gratis aanvullend verzekeringspakket voor de werknemer uit?

Als de werknemer een aanvullende verzekering afsluit, ontvangt hij/zij kosteloos en automatisch het Bouwend Nederland pakket. Hierin zitten o.a. extra vergoedingen voor fysio- en ergotherapie, brillen en contactlenzen, leefstijltrainingen en online (zelfhulp)modules bij psychische klachten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Downloads.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Uit welke Arbopakketten kan ik kiezen?

De keuze uit Arbopakketten verschilt per Arbodienst. Ze hebben allemaal een basispakket waarin
de minimale wettelijk gestelde eisen worden geregeld, zoals ziek- en hersteldmeldingen en een
contract met een bedrijfsarts. U kunt dit basispakket uitbreiden met extra diensten zoals het
opstellen van een plan van aanpak, evaluaties en een re-integratieverslag, huisbezoeken en
meldingen aan het UWV.

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Waarom zou ik voor deze leergang kiezen?

De Management Leergang onderscheidt zich van andere (reguliere) managementopleidingen doordat zij specifiek gericht is op de bouw- en installatiesector. De topdocenten die aan deze leergang verbonden zijn hebben veel kennis en ervaring in de bouwsector, maar brengen ook kennis mee van buiten deze sector. Presentaties van docenten worden aangevuld met vooraanstaande gastsprekers uit de praktijk. De inhoudelijke stof sluit dan ook zeer goed aan op de dagelijkse praktijk.

Deelname door managers vanuit bouw en installatie bevordert onderlinge samenwerking en begrip voor elkaars disciplines. Met de leergang wordt een netwerk van gelijkgestemden opgebouwd die vaak nog vele jaren contact met elkaar houden.

In de leergang worden MT’s gevormd waarin een fictief bedrijf gereorganiseerd wordt. Het reorganiseren van een fictief bedrijf is leerzaam en het geeft de vrijheid voor het maken van radicale keuzes waardoor verschillende oplossingen naar voren komen. In de Management Leergang word je dan ook bewust gedwongen over je grenzen heen te kijken!

Hoeveel incassokosten mag ik in rekening brengen?

Is uw klant een consument? Dan liggen de incassokosten die u mag rekenen vast in de Wet Incassokosten (WIK). Deze zijn een bepaald percentage van het factuurbedrag. Dat percentage wordt lager naarmate het factuurbedrag stijgt.

Factuurbedrag Percentage incassokosten
Over de eerste €2.500 15% met een minimum van €40
Over de volgende €2.500 10%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over de rest van het bedrag 0,5% met een maximum van €6.775

Het minimumbedrag aan incassokosten is dus € 40 en maximaal € 6.775. Stel dat uw vordering €10.000 bedraagt dan kunt u de incassokosten als volgt berekenen:

15% over de eerste €2.500 €375
10% over de volgende €2.500 €250
5% over de resterende €5.000 €250
Totale incassokosten: €875

Let op: u mag de hoofdsom niet verhogen met een eventuele rente. Vanaf het begin staat vast hoe hoog de maximale vergoeding voor alle verrichte incassohandelingen zijn.

Bereken gemakkelijk de incassokosten met behulp van de Incassokostencalculator

Wat is het verschil tussen MoveRTK en bijvoorbeeld de RTK netwerkdiensten van 06-GPS?

MoveRTK wordt exclusief geleverd voor machinesturing met GPS-RTK en is door tussenkomst van brancheorganisaties zoals LTO en Bouwend Nederland veel goedkoper. Bovendien wordt er bij MoveRTK een speciale M2M Sim-kaart geleverd voor optimale beschikbaarheid van mobiel internet, wat bij machinesturing van vitaal belang is. Deze Sim-kaart krijgt voorrang in het KPN netwerk en is daarnaast door MoveRTK real time te zien waardoor er ook service op verleend kan worden.

Kijk voor meer informatie over het ledenvoordeel met MoveRTK op de dossierpagina op onze website.

Meer informatie

Roeland Contzé 079 - 3 252 166
voordeel@bouwendnederland.nl

Hoe combineer ik de ziekengeldverzekering Calamiteiten met het Bouwend Nederland Verzuimloket?

U kunt voor een abonnement op het Bouwend Nederland Verzuimloket contact opnemen met ArboDuo via telefoonnummer 0900- 583 49 00.

Kan ik de werkgeverslasten ook meeverzekeren?

Ja, dat kan. Het percentage van de loonsom dat u aan werkgeverslasten kunt meeverzekeren is
gemaximeerd op 60%.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wij indexeren jaarlijks de leasenorm voor de medewerkers die in aanmerking komen voor een lease-auto. Volgens het CBS zouden wij nu ongeveer 2.52% omhoog kunnen gaan in de leasenorm. Echter vraag ik mij af wat ongeveer het gemiddelde is voor keuzebedragen

Klakkeloos indexeren kan, echter de markt verandert, zowel aan de kant van auto aanbod als aan de verwachtingen van werkgever en werknemer.

Om een voorbeeld te noemen, een Volkswagen Jetta van nu is qua uitstraling en gebruik te vergelijken met een volkswagen passat van enkele jaren geleden. Bij Ford en Renault kunt u eenzelfde voorbeeld vinden.

Het is raadzaam om wellicht het geheel eens opnieuw te bekijken en gebruik te maken van een ‘automandje’ hieronder een aantal te maken stappen die u daarbij kunt doorlopen: Voordeel hierbij is dat de indexaties dan beter verdeeld kunnen worden gedaan, en er bij indexatie wordt gekeken naar de oorspronkelijke behoefte en niet een vast percentage op de bedragen, waardoor de categorieën steeds verder uit elkaar groeien.

Stap 1: Bepalen van de diverse functiecategorieën
Stap 2: Bepalen in welke auto’s de medewerkers per categorie mogen rijden. Dit zal een goede mix zijn van bijvoorbeeld 3-deurs, 4-deurs, 5-deurs en stationwagon uitvoeringen
Stap 3: Bepalen welke opties/accessoires er minimaal in het leasetarief meegenomen dienen te worden, zoals bijvoorbeeld airco, radio/cd speler, navigatie en carkit
Stap 4: Op basis van het bovenstaande wordt een automandje samengesteld en kan een nieuwe gemiddelde worden bepaald
Stap 5: Dit automandje is daarna erg gemakkelijk periodiek te indexeren

Bouwend Nederland heeft in dit kader een tweetal voor u interessante mantelcontracten gesloten.
De adviseurs van Multilease helpen u graag bij het doorlopen van bovenstaand stappenplan en het samenstellen van een automandje op uw behoeften afgestemd. U kunt daarbij gebruik maken van onze voordeelregeling van 2 gratis leasetermijnen, volledige co2 compensatie en een cursus ‘het nieuwe rijden’ voor de eerste bestuurder.

Met betrekking tot de auto’s kunt u gebruik maken van de extra kortingsregeling die wij met Renault hebben afgesproken, waardoor een Renault met 5% extra korting op de leaseadvieskorting voor de werknemer extra ruimte geeft om binnen de leasecategorie een wat luxere renault uit te zoeken.

Mogen wij als bedrijf twee collectieve contracten afsluiten bij verschillende maatschappijen?

Ja, dat mag.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wanneer kan een bedrijf uittreden?

Er zijn twee momenten om uit het publieke bestel te treden, 1 januari en 1 juli. De aanvraag hiervoor moet dertien weken van tevoren, dus voor respectievelijk 1 oktober en 1 april, zijn ingediend bij de Belastingdienst. Nieuwe bedrijven of een ondernemer die voor het eerst personeel in dienst krijgt, kunnen direct buiten het publieke bestel blijven.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wij maken gebruik van onnet; kan ik nu onbeperkt bellen met alle deelnemers in het collectief van Bouwend Nederland die deze module ook hebben?

Indien u gebruik maakt van onnet (onbeperkt onderling bellen) kunt u nagenoeg onbeperkt onderling bellen. De limiet die is toegepast is 1000 minuten per maand per nummer, en heet de FUP (Fair Use Policy) Dit is om te voorkomen dat de toestellen bijvoorbeeld gebruikt worden als ‘babyfoon’ en ander oneigenlijk gebruik.

Wel dient u er rekening mee te houden dat u deze module alleen werkt als de deelnemers het zelfde abonnement en dus ook het zelfde contractnummer hebben. Als u beide een bijvoorbeeld een Bedrijfsbundel ’09 heeft met een onnet module is het bellen inderdaad gratis (binnen de FUP). Als de ene bijvoorbeeld een Bedrijfsbundel ’09 heeft en de ander een BedrijfsSelect kunt u er geen gebruik van maken.

Indien u gebruik maakt van het mantelcontract van Bouwend Nederland en u heeft beide ( met verschillende bedrijven) de zelfde abonnementsvorm, dan heeft u per definitie het zelfde contractnummer

We hebben een nieuwe medewerker die wij een mobiele telefoon willen aanbieden.
 1. Bestaande aansluiting: vrijwel alle bestaande aansluitingen van de grote providers kunnen worden ondergebracht binnen het Bouwend Nederland Voordeelcontract, waarbij het bestaande nummer geporteerd wordt. Indien mogelijk kan de aansluiting ook direct verlengd worden met een eventuele bonusuitkering.
 2. Nieuwe aansluiting: via de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie kunnen nieuwe aansluitingen snel geregeld worden, waarbij u eventueel in aanmerking komt voor een mobiele telefoon (met bijbetaling) of een cashbonus.

In beide gevallen bent u bij de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie aan het juiste adres.

Hoe gaat de verzuimberekening in de verzuimmantel Bouwend Nederland bij Nationale Nederlanden in zijn werk?

Voor onder de mantel vallende polissen wordt er 2 jaar teruggekeken (t-1 en t-2) zonder dat een van de jaren zwaarder telt. De schadelast wordt toebedeeld aan het jaar waarin de schade is betaald.

Jaarlijks kan de premie op basis van het gemiddelde gerealiseerde verzuim over de afgelopen twee verzekeringsjaren maximaal 2 klassen stijgen of dalen. Indien in een verzekeringsjaar geen ziekengeld door Nationale-Nederlanden is uitgekeerd zal het verzuim voor dat jaar op 0% gesteld worden. Het kan in de praktijk dus voorkomen dat er ziektegevallen zijn geweest binnen de eigen risicotermijn maar Nationale-Nederlanden toch het verzuim voor dat jaar op 0% zal stellen.

Indien er in een verzekeringsjaar wel schade is uitgekeerd is de volgende berekeningswijze van toepassing:

risicopercentage = totaal uitgekeerd ziekengeld NN (incl. inloop)/ dekkingspercentage * 100%
                                                                  loonsom

Het risicopercentage (Rp%) is het door NN uitgekeerde ziekengeld aan de onderneming exclusief de van toepassing zijnde eigen risicotermijn. Omdat de klassen in de premietabel zijn gebaseerd op een verzuim op jaarbasis, moet het bovenbedoelde Rp% vertaald worden naar een Rp% op basis van een heel jaar, dus inclusief de van toepassing zijnde eigen risicotermijn. Daar komt een omrekenfactor om de hoek kijken, de wachttijdfactor. Enkel die bedrijven die een uitkering ontvangen (dus die het eigen risico overschrijden) worden op deze wijze meegenomen in een verzuimberekening. De wachttijdfactor is brancheafhankelijk en is vastgesteld aan de hand van ervaringscijfers en geeft de vaste verhouding weer van het verzuim binnen de diverse eigen risicotermijnen.

Herleid verzuimpercentage = risicopercentage x Wachttijdfactor

Het voordeel van deze methode is dat er niet jaarlijks een opgave van de verzuimgegevens aan Nationale Nederland hoeft te worden gedaan. Indien het verzuim onder het eigen risico blijft, vindt er in het geheel geen verzuimberekening plaats, waardoor je in klasse daalt, terwijl je toch verzuim hebt gehad. Enkel polissen waarbij er werkelijk schade boven de eigen risicotermijn wordt uitgekeerd, komen zodoende voor een verzuimberekening aan bod.

Wat moet onderzocht worden voordat u weet u er goed aan doet om zich privaat te verzekeren voor de WGA?

Wel of geen (langdurig) zieken, wel of geen WGA-instroom, gedifferentieerde premie UWV, bij welke verzekeraar loopt de verzuimverzekering (combinatie is veelal voordeliger), premie voor private verzekering WGA ERD.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Waarom zou ik Personeelsvoorzieningen aan mijn medewerkers aanbieden?
 • Uw medewerkers kunnen kiezen uit tientallen verzekeringen
 • Uw medewerkers krijgen flinke kortingen en veel voordeel van Centraal Beheer Achmea
 • U biedt een gratis en interessante aanvulling op uw arbeidsvoorwaarden
 • U creëert meer goodwill bij uw medewerkers
 • Met de Full Service aanpak verzorgen wij de communicatie met uw medewerkers

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Geldt er een maximum voor het aantal te kopen certificaten?

Nee. Er geldt geen maximum voor het aantal te kopen certificaten. Zo kunt u voor opeenvolgende perioden certificaten afsluiten, of voor verschillende weken certificaten kopen met ieder hun eigen norm en eigen relevante weerstation.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Uit welke Arbopakketten kan ik kiezen?

De keuze uit Arbopakketten verschilt per Arbodienst. Ze hebben allemaal een basispakket waarin
de minimale wettelijk gestelde eisen worden geregeld, zoals ziek- en hersteldmeldingen en een
contract met een bedrijfsarts. U kunt dit basispakket uitbreiden met extra diensten zoals het
opstellen van een plan van aanpak, evaluaties en een re-integratieverslag, huisbezoeken en
meldingen aan het UWV.

Voor leden van Bouwend Nederland heeft ArboDuo een speciaal pakket ontwikkeld. Sluit of heeft u daarnaast een verzuimverzekering bij Loyalis, dan draagt Loyalis bij in de kosten van dit speciale Arbopakket.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Op de contributiefactuur van Bouwend Nederland staat bij de korting voor onze CAR en aansprakelijkheidsverzekering een korting van € 0, - vermeld. Hoe kan dit?

De Bouwend Nederland mantels voor de Constructie en aansprakelijkheidsverzekeringen zijn unieke voor leden van Bouwend Nederland ontwikkelde producten met sterk van de markt afwijkende polisvoorwaarden en een geheel eigen premietabel. De premie is gebaseerd op uw soort omzet en uw schadehistorie en daarom voor ieder lid uniek. Omdat het dus geen korting is op een bestaand product van een verzekeraar kunnen wij ook geen kortingspercentage of bedrag noemen. De ervaring met nieuwe aanvragen leert dat de premie veelal 10-30% lager ligt dan de markt.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik heb het aanmeldformulier voor de nieuwe zorgverzekering nog niet opgestuurd, maar ik ben wel benaderd door een assurantiëntussenpersoon met de vraag of ik al een keuze heb gemaakt voor Avéro Achmea. Hoe kan dat?

Avéro Achmea is een intermediair verzekeraar. Dit betekent dat een aantal actieve commerciële assurantiëntussenpersonen bouwbedrijven aan het benaderen zijn om zich aan te sluiten bij het Bouwend Nederland collectief. U bent niet verplicht om met een onbekende tussenpersonen in zee te gaan, indien u dat niet wenst. Wij adviseren u om het aanmeldformulier in te vullen en daarbij aan te geven of en via welke tussenpersoon u benaderd wilt worden met betrekking tot de Bouwend Nederland Zorgverzekering bij Achmea.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kan een herstelde WAO-er worden meeverzekerd?

Een herstelde WAO-er kan worden meeverzekerd. Let op! Bij uitval binnen 5 jaar door dezelfde oorzaak volgt geen uitkering vanuit de WGA-eigenrisicoverzekering omdat het herlevingsrecht WAO in werking treedt. Als de werknemer als gevolg van een andere oorzaak uitvalt, is er wel dekking.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Voor mijn werkzaamheden is de weerfase belangrijk. Waar kan ik deze terug vinden?

 De weerfase is terug te vinden in de tabel van de 8 daagse verwachting.

Wij zitten nu al bij Electrabel, kan ik overstappen naar het ledenvoordeel?

Overstappen binnen Electrabel naar het collectief is mogelijk, echter accepteert Electrabel geen contractbreuk van het oude contract. Levering volgens het ledenvoordeel start na afloop van het huidige contract.

Ik heb meer ondernemingen in TenderNed, hoe koppel ik deze aan mijn eHerkenningsmiddel?

U heeft maar 1 eHerkenningsmiddel nodig. Zodra u de koppeling gelegd heeft met een onderneming en uw eHerkenningsmiddel, is dit voldoende om ook toegang te hebben uw andere ondernemingen in TenderNed.

Is het mogelijk om onze koffieautomaten door Pelican Rouge te laten verzorgen?

Ja, dit is mogelijk. Naast het onderhoud aan de koffieautomaten, kunnen de operators van Pelican Rouge eventuele kleine storingen verhelpen en het voorraadbeheer voor u beheren.

Mijn aansprakelijkheidsverzekering is naverrekend op basis van 130% van de omzet, kan dit?

Jaarlijks wordt de naverrekend op basis van een in te vullen omzetopgaveformulier dat u ontvangt via uw verzekeringsmakelaar. Indien u ondanks herinneringen dit formulier niet terugstuurt, zijn verzekeraars gerechtigd een premie in rekening te brengen op basis van 130% van de laatst bij hun bekende omzet. Deze aanpassing is in principe niet meer te herstellen. Indien u uw omzetgegevens nog niet definitief heeft, meld u dit daarom tijdig bij uw makelaar.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat biedt Centraal Beheer Achmea u nog meer?

Centraal Beheer Achmea heeft contact met een groot aantal geselecteerde aanbieders, zoals Dell en TUI Reisbureaus. Uw medewerkers kunnen hierdoor profiteren van speciale aanbiedingen. Denk bijvoorbeeld aan voordelige dagjes uit, reizen met korting, korting op health- en beautyarrangementen, op autohuur en op computers met toebehoren.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Waarom moet ik zoveel vragen invullen bij de klantacceptatieprocedure?

Europese wetgeving stelt dat, omdat het om een financieel product gaat, deze vragen ingevuld dienen te worden. De oorspronkelijke klantacceptatie van CelsiusPro is door Bouwend Nederland tot het strikt noodzakelijke aantal vragen beperkt, waardoor het voor u vergelijkbaar is met de vragen die worden gesteld bij het openen van een bankrekening.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik ben deelnemer van een van de Bouwend Nederland Voordeelcontracten Telefonie, maar ik vind op mijn factuur de korting niet terug!

a. Op de maandelijkse factuur van KPN Mobiel vindt u uitsluitend de bruto kosten. In de maand volgend op de maand waarin u de KPN factuur hebt betaald ontvangt u van Bouwend Nederland een credit nota voor de korting (30% op abonnementskosten, minimaal 8% op gesprekskosten). Het bedrag op de credit nota wordt vervolgens binnen tien werkdagen op het door u aangegeven (bank)rekeningnummer gestort.
b. Op de tweemaandelijkse factuur van KPN Vaste Telefonie wordt een korting van 6% op de abonnementen van ISDN-2 en van de enkelvoudige netlijnen en een korting van 10% op de abonnementskosten van de meeste door u gebruikte faciliteiten direct verrekend.
c. Voor de korting op gesprekskosten (minimaal 20% op gesprekken met vaste telefoons in Nederland, minimaal 10% op gesprekken met mobiele telefoons en minimaal 30% op gesprekken met het buitenland) ontvangt u van Bouwend Nederland een credit nota voor de korting in de maand volgend op de maand waarin u de factuur Vaste Telefonie betaald hebt. Het bedrag op de credit nota wordt vervolgens binnen tien werkdagen op het door u aangegeven (bank)rekeningnummer gestort.

Moeten alle werknemers mee naar het nieuwe collectief?

Nee, de werknemer bepaalt zelf waar hij zich verzekerd. Als werkgever heeft u er echter ook belang bij dat zoveel mogelijk werknemers gebruik maken van de mantel i.v.m. de extra vergoedingen waardoor een snellere terugkeer op de werkplek kan worden gerealiseerd.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is de WGA-eigenrisicoverzekering WIA-volgend?

Ja, de WGA-eigenrisicoverzekering is WIA-volgend. Dit betekent dat de beschikking van het UWV wordt gehanteerd als uitgangspunt voor vaststelling van de arbeidsongeschiktheidsklasse en het uitkeringspercentage.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is mijn schade ook gedekt na de bouwtermijn?

Materiële schade aan het werk die ontstaat tijdens de bouwtermijn is verzekerd op uw constructieverzekering. Ook heeft u dekking onder de constructieverzekering gedurende de verzekerde onderhoudstermijn (In de Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering is deze standaard 12 maanden!). 

Na de verzekerde onderhoudstermijn heeft u echter geen dekking meer op uw constructieverzekering. Schade die zich daarna voordoet, zult u dus zelf moeten betalen. Bekende voorbeelden van schades waarvan de oorzaak tijdens de bouwtermijn ligt, maar die pas ver daarna openbaren, vanwege normale gebruiksbelastingen en seizoensinvloeden zijn bijvoorbeeld het instorten van een dak als gevolg van wateraccumulatie of het ontstaan van scheuren in muren of plafonds door structurele problemen.

Volgens gangbare contractsvormen (AVA en UAV) bent u als aannemer 3 tot 5 jaar na oplevering aansprakelijk voor verborgen gebreken in uw werk. Voor zeer ernstige gebreken bent u wettelijk zelfs 20 jaar aansprakelijk. Na de verzekerde onderhoudstermijn heeft u echter geen dekking meer op uw constructieverzekering. Schade die zich daarna voordoet, zult u dus zelf moeten betalen.

Verlengde Onderhoudstermijn op de Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering
Het is mogelijk uw dekking voor de onderhoudstermijn te verlengen naar 24, 36 of zelfs 60 maanden. Ongeacht of in het bestek of aannemingsovereenkomst een kortere onderhoudstermijn is overeengekomen. Mocht er tijdens deze verlengde onderhoudstermijn periode materiële schade ontstaan aan het werk, waarvan de oorzaak ligt in de periode voor de onderhoudstermijn, dan kunt u alsnog rekenen op de dekking van uw constructieverzekering.

Meer weten?
De tarieven voor een verlengde onderhoudstermijn zijn de laatste jaren steeds gunstiger geworden. Informeer naar de mogelijkheden bij uw adviseur.

Wat is de JBN Masterclass?

Dit is een programma van acht maanden. Met vier stevige modules. De rode draad? Jouw eigen praktijk, jouw persoonlijke ontwikkeling en een business case. Die leidt tot het ‘boek van de toekomst’. Jouw bijdrage daaraan lever je aan het eind van het programma af. De groep bestaat uit maximaal zestien personen. Je beleeft een achtbaanrit als nooit te voren. In vier tweedaagse modules krijg je een soepele integratie van theorie en praktijk. Daarnaast ronde tafels en discussies. Ook intervisiemomenten hebben een belangrijke plek. De vier modules kennen elk een kapstokhaak. Achtereenvolgens zijn dat zelfleiderschap, integraal ketenbeheer, de toekomst van de bouw en innovatie van eigen business modellen.

Welke kosten mag ik in rekening brengen als de klant een bedrijf is?

De regels van de Wet Incassokosten (WIK) gelden alleen voor consumenten. Met zakelijke klanten mag u zelf afspraken maken over de incassokosten. Zo kunt u een bepaald percentage van de hoofdsom rekenen óf alle gemaakte kosten. Houd er wel rekening mee dat de kosten die u in rekening brengt reëel moeten zijn. En het is belangrijk dat u de afspraken schriftelijk vastlegt, bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden. Doet u dat niet? Dan gelden gewoon de regels van de WIK.

Ik heb op mijn project verschillende machines met verschillende merken GPS apparatuur. Kunnen deze allemaal met MoveRTK werken?

Ja, MoveRTK levert een standaard in GPS RTK-correcties en ondersteunt elk verkrijgbaar merk GPS RTK. Hierdoor is men niet meer gebonden aan eigen referentieontvangers van bepaalde merken en is men vrij om voor elke toepassing de best passende GPS oplossing te kiezen.

Kijk voor meer informatie over het ledenvoordeel met MoveRTK op de dossierpagina op onze website.

Meer informatie

Roeland Contzé 079 - 3 252 166
voordeel@bouwendnederland.nl

Waarom hebben we een andere inlogcode nodig om bij CelsiusPro een weerverlet certificaat te kunnen kopen en kan dit niet met de Bouwend Nederland login?

De weerderivaten zijn een financieel product van CelsiusPro waarbij een klant-acceptatieprocedure noodzakelijk is om te kunnen kopen, daarom kan dit niet met uw logincode voor de Bouwend Nederland website.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat is een verzuimverzekering?

Als u werknemers in dienst heeft, bent u wettelijk verplicht het salaris tijdens een verzuimperiode
door te betalen. Voor een paar dagen is dat wellicht geen probleem, maar als het verzuim langer
duurt of als het om meer werknemers gaat, kan dat aardig in de papieren lopen. Met een
verzuimverzekering kunt u de verplichte loondoorbetaling opvangen. U kunt extra lasten, de
zogenaamde werkgeverslasten (zoals premies Pensioen), desgewenst meeverzekeren.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Heeft Bouwend Nederland naast de mantelovereenkomst met Renault ook nog afspraken met andere merken gemaakt?

Wij hebben géén mantelafspraken gemaakt met andere merken dan Renault. Wij hebben de bekende merken uitgenodigd een aanbieding te doen voor onze leden. Daarbij is naast de hoogte van het kortingspercentage of bonus, nadrukkelijk gekeken naar de kwaliteit van de dienstverlening, de organisatie van het dealernetwerk, specialistische kennis op grijs kentekengebied, het scala van modellen, milieuaspecten zoals actieve roetfilters en (niet geheel onbelangrijk) de garanties dat de afgesproken regelingen ook door het dealernetwerk worden gehanteerd. Na vele gesprekken is Renault als winnaar uit de bus gekomen, mede ook omdat aan alle voorgaande aandachtspunten kon worden voldaan.

Bij de kortingen of bonussen die de andere merken onze leden in deze procedure wilden bieden kon niet van een substantieel financieel voordeel worden gesproken, werden diverse modellen uitgesloten, of had men geen controle over het dealernetwerk.

Indien u mailingen of aanbiedingen van dealers van andere merken ontvangt waarbij wordt gesuggereerd dat er een mantelafspraak met Bouwend Nederland is of ons logo ten onrechte wordt gebruikt, ontvangen wij graag van u daarvan een kopie. U kunt deze faxen naar 079-3252283 of per e-mail versturen aan voordeel@bouwendnederland.nl.

Dat de andere merken de concurrentie van Renault voelen is niet verwonderlijk. In het eerste jaar van deze mantelovereenkomst 2008 zijn ruim 300 Renaults door onze leden aangeschaft, waarmee onze leden een totale korting van meer dan een half miljoen Euro hebben behaald.

De kortingen die wij met Renault hebben afgesproken zijn aanzienlijk en gelden voor alle modellen en niet enkel voor voorraadauto’s of overjarige modellen.

Krijg ik als werkgever een collectiviteitscontract van de verzekeraar?

Bij de Bouwend Nederland Mantel ontvangt u het collectiviteitsnummer na aanmelding bij de mantel. U ontvangt een schrijven waarin de plichten van de verzekeraar zijn opgenomen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat is de belangrijkste reden van het privaat verzekeren van het WGA?

Met name de financiële zekerheid wordt door de bedrijven die eigenrisicodrager zijn geworden genoemd als een van de belangrijke redenen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kan er gebruik worden gemaakt van data op een mobiele telefoon?

Op vrijwel iedere mobiele telefoon kan er gebruik worden gemaakt van dataverkeer. Houdt u er rekening mee dat kosten van dataverkeer behoorlijk kunnen oplopen als er geen abonnement afgesloten is. De kosten worden dan namelijk per gebruik afgerekend. Indien sprake is van hoogverbruik wordt u hierover geïnformeerd door sTN en wordt u tevens de mogelijkheid geboden om uw abonnement aan te passen. Wanneer u regelmatig gebruik wenst te maken van data, is het verstandig om een data-abonnement i.c.m. een spraakabonnement af te sluiten. sTN adviseert u graag over deze abonnementen.

Mijn mobiele telefoon is kapot, hij doet het niet meer. Wat moet ik doen?

Op een mobiele telefoon wordt een fabrieksgarantie van minimaal twee jaar gegeven. Deze garantie geldt bij problemen en defecten bij normaal gebruik. Valt het toestel buiten de fabrieksgarantie dan kunt u het toestel, via de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie, ter reparatie aanbieden. Houd u er rekening mee dat hier wel kosten voor in rekening gebracht worden. Eventuele reparatiekosten zullen altijd in overleg plaatsvinden. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een leentoestel.

Hekken, doeken en wind. Gaat dat samen?

Onze doeken zijn winddoorlatend en zitten stevig vast. Maar vanaf windkracht 8 gaat alles wat niet goed vaststaat de lucht in. Onze voorwaarde is dan ook, dat u uw hekken zelf goed vastzet. Desgewenst helpen wij of een van onze partners hierbij.

Welke verzekeringen zijn nodig bij het huren van werkmaterieel?

Even een kraan inhuren voor hijswerk of een graafmachine voor het grondwerk. Voor veel leden dagelijkse kost, maar niet zonder risico.

Schade DOOR rijdend materieel

De eigenaar is verplicht zijn materieel qua aansprakelijkheid te verzekeren,maar dan gaat het om het verkeersrisico. U kunt er tegenwoordig niet meer op vertrouwen dat het werkrisico voortvloeiende uit de inzet van rijdend materieel door onderaannemers of verhuurders altijd (volledig) is verzekerd. Sterker: dit is eerder uitzondering dan regel. Om die reden hebben de met ons samenwerkende makelaars adviesteksten beschikbaar om dit contractueel goed te regelen. Ook verzekeringstechnisch loopt u het risico dat zowel de werkmaterieelverzekeraars als uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars weigeren te betalen. Juist daarom heeft Bouwend Nederland vereist dat er in haar aansprakelijkheidsdekking een goede vangnetregeling zit onder het motto: “eerst met de tegenpartij regelen, daarna terughalen bij verzekeraars van onderaannemers/verhuurders”. Bij veel andere verzekeraars heeft u die zekerheid niet en loopt u dus het risico te blijven zitten met (mogelijke grote) kabel/leiding-schaden of schaden aan belendingen, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Schade AAN rijdend materieel

Noch een CAR-verzekering, noch een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bieden dekking voor schade AAN rijdend materieel. De reden hiervoor is dat hiervoor speciale verzekeringen beschikbaar zijn. Denk er dus aan dat u uw eigen rijdend materieel zelf verzekert, maar zorg ook dat u duidelijke afspraken maakt bij inhuur van rijdend materieel. Ook hiervoor hebben de makelaars adviesteksten beschikbaar. Overigens kent de Bouwend Nederland constructieverzekering ook hier een onderscheidende vangnetdekking voor werkmaterieel dat op de bouwplaats aanwezig is in het kader van laad/loswerkzaamheden.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe kunnen mijn medewerkers de kortingen bij Centraal Beheer zien?

Kiest u voor Personeelsvoorzieningen? Dan krijgen uw medewerkers een afgeschermd deel op centraalbeheer.nl Daar vinden ze een volledig overzicht van kortingen en leuke extra's, afgestemd op uw organisatie. Met de gratis e-mailnieuwsbrief van Centraal Beheer blijven uw mensen automatisch op de hoogte van Personeelsvoorzieningen. Verzekeringszaken regelen ze rechtstreeks met ons. U hoeft daar niets aan te doen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is de prijs van € 107,40 per jaar zoals vermeld een all-in prijs?

De aangegeven prijs is inclusief alle kosten (verpakken en versturen) enkel exclusief 6% BTW.

Wat bepaalt de premie van de verzuimverzekering en het Arbocontract?

Voor de premie van de verzuimverzekering zijn bepalend: de gewenste dekking, de branche waarin u werkzaam bent, het aantal werknemers en de verzuimhistorie van uw bedrijf. De abonnementskosten van het Arbocontract worden bepaald door uw keuze van dekkingspakket en het aantal werknemers.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat is het verschil tussen de verzekeringen van Avéro Achmea en Zilveren Kruis?

De premies van Avéro Achmea liggen iets hoger dan die van Zilveren Kruis. Dat is te wijten aan het feit dat Avéro Achmea iets ruimere vergoedingen heeft binnen de aanvullende verzekeringen. Daarnaast biedt Avéro Achmea een restitutiepolis met vrije keuze in medische behandelaar. Tot slot werkt Avéro Achmea uitsluitend met tussenpersonen die commissie ontvangen voor hun werkzaamheden.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit Insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Welk loonbegrip wordt gehanteerd?

Het loon, voor zover uitdrukkelijk overeengekomen inclusief vakantiegeld en andere structurele toeslagen, dat jaarlijks door verzekeringnemer aan verzekerde(n) wordt uitbetaald.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik wil graag een onwerkbare dagen rapport van een langere periode dan twee jaar opvragen. Via de weermodule kom ik niet verder dan twee jaar terug, hoe kom ik aan de onwerkbare dagen in de periode daarvoor?

U kunt het rapport met onwerkbare dagen door Meteo Consult aan laten vullen. U krijgt dan de waarnemingen van het gevraagde station. Deze gegevens zijn op te vragen met een Bouwend Nederland ledenvoordeel van 15%.

Wat is EnergyDeal?

EnergyDeal is het energie inkoopcollectief dat Hellemans Consultancy ontwikkeld heeft voor de leden van verschillende branche organisaties. Sinds januari 2013 is EnergyDeal / Hellemans Consultancy een ledenvoordeel van Bouwend Nederland.

Ik heb nog geen gebruikersaccount bij TenderNed, hoe moet ik mij registreren?

U kunt eerst een eHerkenningsmiddel aanvragen. Zodra u deze heeft, kiest u in TenderNed de optie ‘Registreer met eHerkenning’. Zodra u bent ingelogd komt u op de registratiepagina van TenderNed. Hier doorloopt u 3 stappen om u te registreren. Zie hier het stappenplan voor een uitgebreide beschrijving op TenderNed.

Wij hebben een koffieautomaat van een andere leverancier, maar willen graag producten van Pelican Rouge afnemen. Is dit mogelijk?

Uiteraard leveren wij u graag onze koffie en overige ingrediënten, het is niet noodzakelijk dat u een apparaat van Pelican Rouge heeft. Wel kan het ledenvoordeel met Bouwend Nederland u jaarlijks veel geld besparen, dit geldt ook voor de apparaten.

Ik ben benaderd door een assurantietussenpersoon die zegt dat er nauwelijks verschil zit in aansprakelijkheidsverzekeringen. Klopt dit?

Dit is zeker niet het geval. De Bouwend Nederland mantels voor zowel Bouw als Infra wijken op zeer veel, voor de dagelijkse bouwpraktijk belangrijke punten, af van de reguliere aansprakelijkheidsverzekeringen. Bouwend Nederland heeft speciaal hiervoor een  verzekeringscommissie ingesteld. In de verzekeringscommissie zitten uitsluitend actieve ondernemers uit de verschillende secties van onze vereniging en verzekeringsspecialisten van de concerns. Door deze combinatie is zowel de verzekeringskennis als de aansluiting op de dagelijkse bouwpraktijk gewaarborgd. De commissieleden weten waar u in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft en zorgen er samen met de bij de mantels betrokken makelaars voor dat voor u de meest uitgebreide voorwaarden worden geschreven.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe wordt de eigen risicoperiode bepaald?

Afhankelijk van de door u gekozen uitkeringsnorm en de door u gekozen dekkingsperiode geeft de rekenmodule aan hoeveel dit risico zich in de afgelopen 25 jaar gemiddeld heeft voorgedaan in die periode. Het minimum van het eigen risicodagen is gelijk aan dat gemiddelde van de afgelopen 25 jaar.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Mijn mobieltje is kapot, hij doet het niet meer!

Begeeft een mobiele telefoon bij normaal gebruik het binnen een jaar na aankoop, dan kunt u een beroep doen op de standaard garantie (gratis reparatie). Is het toestel ouder dan één jaar dan kan het ter reparatie worden aangeboden. U betaalt altijd € 50,00 om het toestel na te kijken. Daar komen eventuele reparatiekosten nog bij.
U kunt het defecte mobieltje bij het dichtst bij zijnde Business Center laten repareren of het aangetekend opsturen naar sTN (Pelmolenlaan 10, 3447 GW Woerden). Reparatie duurt doorgaans minimaal twee weken.
Wanneer u het toestel opstuurt naar sTN kunt u eventueel voor maximaal een maand een leentoestel ontvangen.

Als het bedrijf overgaat naar de nieuwe Bouwend Nederland mantel gaan de werknemers dan ook automatisch mee in het collectief?

Nee, de werknemer bepaalt zelf waar hij zich verzekerd. Wel kennen de verzekeraars een overstapservice om deze overstap voor de werknemers te vergemakkelijken. Bij Zilveren Kruis Achmea wordt dit door de verzekeraar of door Meeus gedaan. Bij Avéro Achmea wordt dit geregeld via uw assurantiëntussenpersoon.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is de premie van de WGA-eigenrisicoverzekering fiscaal aftrekbaar?

Ja, de premie is aftrekbaar van de inkomsten en/of vennootschapsbelasting. De uitkering aan de werknemer is wel belast.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kan ik de Klic App zomaar downloaden?

U kunt de Klic App Cloud gratis downloaden via de Play store (Android), iTunes store (iOs) of de Windows store (Windows). De App is alleen te gebruiken in combinatie met de Klic Altijd en Overal Service óf door eerst klic-meldingen aan te vragen of te uploaden via www.klic-app.nl.

Voor wie is de JBN Masterclass bedoeld?

Deze Masterclass is bedoeld voor jonge bouwers. (Aankomend) Managers en eigenaren van bedrijven in bouw en infra. Mensen met HBO werk- en denkniveau. In de leeftijd tot 40 jaar. Bouwers, die willen werken aan hun eigen ontwikkeling. Om daarmee hun toekomst en die van hun bedrijf nader vorm te geven.

(Nog) geen HBO diploma? Dan kunt u online een capaciteitstest doen. Bij slagen voor deze test wordt u direct toegelaten tot de Masterclass. Kosten voor deze test bedragen 265 Euro. Voor aanvragen van de test mail naar info@jbnmasterclass.nl.

Hoe bereken ik incassokosten over meerdere vorderingen?

Heeft de te versturen aanmaning betrekking op meer dan één factuur of vordering? Dan moet u de hoofdsommen bij elkaar optellen en de incassokosten berekenen over dit totaalbedrag. Een voorbeeld:
Stel u verhuurt een pand voor € 2.000 per maand en uw huurder betaalt voor januari en februari geen huur. Als u pas na de uiterste betalingstermijn van februari een vordering stuurt voor beide maanden moet u die bedragen bij elkaar optellen en hierover de incassokosten berekenen. De incassokosten over de hoofdsom van € 4.000 zijn dan:

15% over de eerste €2.500 €375
10% over de resterende €1.500 €150
Totale incassokosten €525

Hoe kunnen wij de nota’s van Stichting Sociale Bemiddeling vergoed krijgen?

Indien u bent aangesloten bij het Verzuimloket bij 365 en een ziekengeldverzekering in de mantel bij Nationale Nederlanden heeft lopen, betaalt u de nota in eerste instantie zelf, waarna u deze kunt declareren bij Nationale Nederlanden. U kunt de nota opsturen naar:

Nationale Nederlanden

T.a.v. Inkomen Collectief Claims Ziekengeld HP D 13.001
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Waarom werkgeverslasten meeverzekeren?

Omdat u naast het loon van de zieke werknemer ook te maken heeft met loonkosten zoals werkgeversbijdrage in de sociale verzekeringswetten en de werkgeversbijdrage bedrijfstak eigen regelingen, kunt u deze kosten meeverzekeren. Het premiepercentage wijzigt niet. De loonsom wordt verhoogd met het door u te kiezen mee te verzekeren percentage aan werkgeverslasten.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Op welke bankrekening moet de premie voor een weercertificaat worden betaald?

De premie dient te worden gestort op een derdenrekening van Bouwend Nederland: rekeningnummer 44.05.80.447 t.n.v. Bouwend Nederland inzake Premium CP EUR. Vanuit deze rekening worden de premies doorgeboekt naar CelsiusPro en risicodrager Swiss Re. Ook ontvangt u vanuit deze rekening 3% van de door u betaalde premie retour gestort in verband met het Bouwend Nederland ledenvoordeel, evenals eventuele vroegboekkortingen en no-payout tegoedbonnen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kan ik mij tot iedere GPS-Buddy dealer wenden?

Nee, met GPS-Buddy Nederland is afgesproken dat verkoop en inbouw via GPS-Buddy Nederland wordt gecoördineerd. De contactgegevens vindt u in de ledenbrochure of op onze website.

Krijg ik meer korting als ik 4 auto’s tegelijk koop bij Renault?

Nee, de kortingen die u als lid van Bouwend Nederland ontvangt zijn niet afhankelijk van het aantal voertuigen dat u koopt.

Wij hebben met Renault onderhandeld over de kortingen. Deze verschillen per model, maar niet naar aantal. U krijgt dezelfde hoge korting bij Renault die een onderneming met een groot wagenpark ontvangt.

U krijgt zelfs 5% meer korting dan de grote leasemaatschappijen van Renault ontvangen. Dus als die 4e auto nu nog niet aan vervanging toe is, is het verstandiger deze pas aan te schaffen op het moment dat u die werkelijk nodig heeft. De mantelovereenkomst met Renault geldt voor minimaal drie jaren.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn medewerkers mijn collectiviteitsnummer kan geven?

Nadat u zich aangemeld heeft voor het collectief (middels het aanmeldformulier, direct via de verzekeraar of via uw tussenpersoon), duurt het circa 3 werkdagen voordat u het collectiviteitsnummer via de e-mail zult ontvangen. Met dit collectiviteitsnummer kunnen uw werknemers online de premie berekenen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is het noodzakelijk om werknemers met een tijdelijk dienstverband en uitzendkrachten privaat te verzekeren?

Nee.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kan datagebruik op de mobiele telefoon ook geblokkeerd worden?

Op uw verzoek kan het gebruik van data geblokkeerd worden. Dit kan per mobiel nummer geregeld worden, mits het abonnement een databundel bevat. U kunt hiervoor contact opnemen met de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie.

Hoe kan ik de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie bereiken?

De Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie is te bereiken op werkdagen tussen 08.30 – 17.30 uur:

Telefoonnummer: 0348 – 49 50 41
E-mail: bouwendnederland@stn.nl

Zijn de doeken vandalisme bestendig?

Alles kan kapot, ook onze doeken. Maar ze zijn vanzelfsprekend wel uiterst stevig, volledig brandvertragend en worden zeer solide opgehangen. Daarbij adverteren wij vanzelfsprekend niet op echte risicolocaties.

Wat is de juiste tijd voor overname?

Of u nu in deze economische onzekere tijd beslist om uw bedrijf te verkopen of juist tijdens hoogconjunctuur, beide perioden hebben hun voor- en nadelen. Olde Hartman Advies ervaart dat veel ondernemers op dit moment twijfelen over het verkopen van hun bedrijf, veelal omdat ze denken dat het niet de juiste tijd is om te verkopen. De waarde van uw bedrijf wordt bepaald door de huidige situatie, maar ook door wat er in de toekomst met het bedrijf gaat gebeuren. Als u weet dat u nog enkele jaren betrokken blijft en goede opdrachten kunt binnenhalen, helemaal als de economie ook in de bouw weer aantrekt, dan kunt u voor de toekomst bepaalde winstafspraken met de koper maken. Daarnaast wordt tijdens de overname vaak vergeten, wat nu echt, vaak persoonlijke redenen zijn van verkoop.

Hoe waarborgt Centraal Beheer Achmea de privacy van mijn medewerkers?

Met persoonsgegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. Als toonaangevende direct writer realiseren we ons dat maar al te goed. Wij verzekeren u dat we het adressenbestand alleen gebruiken om uw medewerkers te informeren over de Personeelsvoorzieningen. Hierbij houden we rekening met de afzonderlijke wensen van uw medewerkers. Alle gegevens behandelen wij vertrouwelijk en we geven deze nooit aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke plicht.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is het plaatsen van een vacature echt gratis voor leden van Bouwend Nederland?

Ja en niet alleen het plaatsen van vacatures is gratis. Ook het plaatsen van stageplaatsen, leerwerkplekken en het plaatsen van een bedrijfsprofiel (bedrijfsomschrijving, contactgegevens, link naar uw website) over de eigen onderneming is gratis voor leden van Bouwend Nederland.

Heb ik een keuze in de wachttijd/eigen risico?

Ja, u kunt zelf een wachttijd of eigen risicotermijn kiezen, binnen de keuzemogelijkheden van APG Verzekeringen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Voor hoelang sluit ik mij aan bij de Bouwend Nederland zorgverzekeringmantel?

Als werkgever sluit u een collectiviteitcontract af voor een periode van drie jaar. Als werknemer sluit u een zorgverzekering voor de periode van één jaar.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe wordt de WGA gedifferentieerde premie van UWV vastgesteld?

Door de WAO/WGA-lasten van het bedrijf af te zetten tegen de loonsom van het bedrijf.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wie zijn de leveranciers?

Op dit moment zijn: Electrabel en energiedirect.nl, de geprefereerde leveranciers voor kleinverbruikers en: Nuon en Essent, de geprefereerde leveranciers voor grootverbruikers. Dit kan echter snel veranderen als ergens anders meer voordeel te behalen is!

Moet ik voor 27 juni een eHerkenningsmiddel hebben?

Na 27 juni kunt u niet meer bij uw gegevens als u geen eHerkenningsmiddel heeft. U kunt dan alleen nog inloggen met eHerkenning. Wilt u na 27 juni bij uw gegevens in TenderNed dan dient u alsnog eerst een eHerkenningsmiddel aan te vragen. U kunt dan alsnog uw bestaande gegevens in TenderNed koppelen aan uw eHerkenningsmiddel.

Is uw gebruikersaccount niet gekoppeld aan een onderneming dan kunt u ook na 27 juni nog inloggen, maar u kunt dan alleen volgen en niet inschrijven.

Als mijn kind 18 jaar wordt, moet hij/zij zelf verzekerd zijn. Hoe regel ik dit?

Kinderen tot 18 jaar zijn automatisch gratis meeverzekerd op uw polis en gekoppeld aan de ouder met het meest uitgebreide pakket.

Op het moment dat uw kind 18 jaar wordt, dient hij/zij zichzelf verstandig te verzekeren. Indien u jaarpremie betaalt, is de te betalen premie per 1e van de maand volgend op zijn 18e tot de rest van het jaar al opgenomen in uw jaarpremie. Deze premie is gebaseerd op het verzekeringspakket waar uw kind reeds gebruik van maakt. Indien u per maand betaalt, wordt de maandpremie aangepast op het moment dat uw kind 18 jaar wordt.

Voorafgaand aan de 18e verjaardag van uw kind, ontvangt u bericht van uw verzekeraar. Uw kind kan dan ook een keuze maken voor een andere (basis)verzekering of aanvullende verzekeringen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Tot wanneer kunnen medewerkers zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekeringen van Bouwend Nederland bij Achmea?

Indien uw werknemer de oude polis tijdig heeft opgezegd, kunnen zij zich voor dekking vanaf 1 januari 2018 nog tot 1 februari 2018 aanmelden.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik heb een Bouwend Nederland Verzuimverzekering bij Nationale Nederlanden. Geldt als wij overstappen van een daggeldverzekering naar een stop loss polis ook de bijdrage van de verzekeraar à € 49,- per werknemer aan het Arbo pakket bij ArboDuo?

Ja. Zowel voor de calamiteitendekking (stop loss) als voor de daggelddekking geldt dat de verzekeraar € 49,- per werknemer bijdraagt aan het Bouwend Nederland Verzuimloket met casemanagement bij ArboDuo.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

De dongels en buffels van KPN, wat zijn dat?

Bel de helpdesk Bouwend Nederland (0348-495041). Daar kunnen ze u precies vertellen om welke KPN producten het hier gaat, of uw bedrijf ze kan gebruiken en of ze onder een van de Bouwend Nederland voordeelcontracten vallen.

Mijn werknemers zijn al collectief verzekerd bij Avéro Achmea. Gaan zij automatisch mee als wij van collectief veranderen?

Indien uw huidige collectief onder de huidige mantel van Bouwend Nederland valt, worden de hogere kortingen en extra vergoedingen automatisch op deze polissen van kracht. Indien u nu een collectief contract heeft buiten de Bouwend Nederland mantel bij Avéro Achmea, dient u dit eerst onder de Bouwend Nederland mantel te brengen, waarna vervolgens ook op deze polissen de hogere kortingen en extra vergoedingen van kracht zullen worden.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat is het grote verschil tussen UWV en private verzekering?

UWV financiert alleen voor, kosten moeten terugbetaald worden (evt. met aftopping) en verzekeraar neemt risico over tegen vaste premie.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wanneer is het afsluiten van een ontwerpverzekering nu echt noodzakelijk voor een bouwbedrijf? We hebben toch een goede WA en CAR verzekering waarin ontwerpfouten meeverzekerd zijn, of toch niet?

Een CAR-verzekering dekt in beperkte mate ontwerprisico’s, maar er zijn belangrijke begrenzingen, namelijk:
- Dekking is beperkt tot materiële schade (er moet iets “kapot” gaan wat eerst “goed” was);
- Verbeteringskosten zijn uitgesloten;
- Gevolgschaden zijn uitgesloten:
- Geen dekking na onderhoudstermijn.

De AVB dekt materiële schade en letsel bij derden (inclusief financiële gevolgschade) door uw werkzaamheden. Een AVB biedt echter geen dekking voor het herstellen/verbeteren van gebreken in het werk zelf en evenmin voor de enkel financiële gevolgschaden daarvan.

Als aannemer loopt u vaak (ongemerkt) ontwerprisico. Dat zal al snel duidelijk zijn als u zelf uitvoeringsdetails tekent of alternatieve bouwmethodieken voorstelt en wanneer u onderdeel uitmaakt van een bouwteam. Zelfs als deze door de opdrachtgever worden goedgekeurd, bent u nog niet geheel vrij van ontwerpaansprakelijkheid. Daarnaast kennen de AVA en UAV een waarschuwingsplicht indien de ontwerpen die vanuit uw opdrachtgever worden aangeleverd voor u kenbare fouten bevatten. Naar mate u zich meer als meedenkende partner/professional heeft geprofileerd zal de lat door arbiters hoger worden gelegd. Kortom: u loopt ook bij traditionele werken wel degelijk ontwerprisico’s.

Voor bouwers zijn er diverse ontwerpdekkingen ontwikkeld, waaronder de Bouwend Nederland Ontwerpverzekering. Voor het MKB zijn binnen de Bouwend Nederland CAR de aanvullende dekking voor ontwerp/maatvoeringfouten en verlengde onderhoudstermijn beschikbaar. Ook is er in de Bouwend Nederland mantel dekking voor materiele schade in de onderhoudstermijn die het gevolg is van fouten in de ontwerpfase.

Ook de Bouwend Nederland aansprakelijkheidsverzekering biedt op dit gebied een ruimere dekking dan menig andere polis.

Disclaimer: ‘De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. De Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Voor individueel advies verwijzen wij u naar de met Bouwend Nederland samenwerkende assurantie-makelaars Aon Risk Solutions en Meeùs bouw & Infra’.

Wat zijn de kosten voor de Klic App?

Het downloaden van de Klic App is gratis. De kosten die u maakt zijn afhankelijk van het aantal Klic-meldingen die een organisatie aanvraagt, u betaalt naar verbruik. GOconnectIT rekent een prijs per Klic-melding die vervolgens op een onbeperkt aantal mobiele apparaten te bekijken is. Voor meer informatie over prijzen kunt u contact opnemen via info@goconnectit.nl of via telefoonnummer 0343 575 371.

Als lid ontvangt u 10% korting op gebruik van Klic App en 11% korting op de Klic Altijd en Overal Service. Neem contact op met GOconnectIT om deze korting te laten verrekenen.

Wat levert de JBN Masterclass je op?

Enorm veel! Een mentale achtbaanrit die zijn weerga niet kent. Een netwerk gelijkgestemden en sparring partners. Inzicht in persoonlijke kwaliteiten. Vermenigvuldiging van bestaande kennis. Bewustzijn van persoonlijke valkuilen. Effectiever kunnen sturen op kansen in de markt. Nog beter aansturen van medewerkers. Meer vermogen te anticiperen op externe omstandigheden. De toekomst maken, deels onafhankelijk van de markt. Nieuwe kennis, kunde en vaardigheden. Op het gebied van management, commercie, strategie, ketenbeheer en innovatie. Kortom: een versnelling van je ervaring. Daarnaast een zinnig voortraject voor de Executive MBA voor de bouw. En bijna 1000 Euro korting als je na de Masterclass besluit inderdaad de Executive MBA voor de bouw te gaan volgen bij TSM Business school.

Mag ik btw doorberekenen aan een klant die niet betaalt?

Als u een derde inschakelt om de vordering voor u te innen, kan deze derde daarvoor btw bij u in rekening brengen. Of u die btw mag doorberekenen aan een klant die niet betaalt hangt er vanaf of u btw-plichtig bent of niet.

U bent btw-plichtig
Bent u zelf een btw-plichtige ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, dan kan u de btw verrekenen. U mag de incassokosten dan niet verhogen met btw. De btw is voor u namelijk geen extra kostenpost.

U bent niet btw-plichtig
Bent u geen ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968? Of heeft de vordering betrekking op een vrijgestelde prestatie als bedoeld in artikel 11 van die wet? Dan kan u de btw niet verrekenen. In dat geval mag u de incassokosten verhogen met het btw-percentage. De btw vormt voor u dan namelijk wel een extra kostenpost.

U moet uw klant dan wel laten weten dat u de btw niet kan verrekenen en dat u daarom de incassokosten met het btw-percentage verhoogt. Het incassobedrag inclusief btw-percentage mag natuurlijk niet hoger zijn dan de maximale incassokosten.

Op welke bankrekening moet de premie voor een certificaat worden gestort?

De premies dienen te worden gestort op een derdenrekening van Bouwend Nederland. Vanuit deze rekening worden de premies doorgestort naar risicodrager Swiss Re en CelsiusPro. Het bankrekeningnummer is 44.05.80.447 ten name van Bouwend Nederland inzake CP Premium EUR.

Hoeveel loon moet ik doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid ?

U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris (of 70% van het maximum dagloon) van een
zieke werknemer 104 weken (2 jaar) door te betalen. In het eerste jaar geldt bovendien dat
minimaal het minimumloon doorbetaald dient te worden.
In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld in de CAO Bouwnijverheid, is
afgesproken gedurende het eerste jaar 100% van het loon door te betalen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Nu er op de Bouwend Nederland bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekking kan worden verleend voor schade aan werknemers in het verkeer, kan ik dan mijn SVI-, Bedrijfsritten Aansprakelijkheidsverzekering (BRAV)- of WEGAM-polis beeïndigen?

Wij hebben de Bouwend Nederland mantel uiteraard niet voor niets met deze dekking uitgebreid. Een BRAV- of WEGAM-POLIS is inderdaad voortaan overbodig als u in uw AVB heeft gekozen voor de dekking inclusief motorrijtuigen. Dit is veelal goedkoper en heeft als grote voordeel dat heen-en-weer wijzen wordt voorkomen. Alleen indien u -als secundaire arbeidsvoorwaarde- uw werknemers een dekking zonder aansprakelijkheidsdiscussie wilt bieden kan het zinvol zijn een aanvullende SVI te handhaven, c.q. af te sluiten. Voor de vraag wat in uw situatie het beste advies is verwijzen wij u graag naar de (mailings van de) op onze mantel betrokken makelaars Aon en Meeùs.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever als hij een Bouwend Nederland collectief afsluit bij Achmea?

Er zijn geen plichten voor de werkgever, enkel de bereidheid om de mantel onder de aandacht van de werknemers te brengen. Er wordt geen enkele garantstelling gevraagd aan de werkgever voor bijvoorbeeld de premies van de werknemers. Dit is overigens anders indien u de premies als werkgever per jaar aan de verzekeraar wilt betalen om deze vervolgens periodiek met uw werknemers te verrekenen. Gebruikelijk is echter dat de werknemer de polis, premie e.d. rechtstreeks met de verzekeraar afhandelt. In de praktijk faciliteert u enkel door een collectiviteitsnummer aan te vragen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat kan nog meer een reden zijn om WGA ERD privaat te verzekeren?

Als de eigenaar van het bedrijf op kortere termijn met pensioen gaat, waardoor de overnemende partij en een stabiele premie heeft en er geen verscholen WGA-risico's onverwacht te voorschijn kunnen komen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat zijn de kosten voor een data-abonnement op een mobiele telefoon?

Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk waarbij o.a. snelheid en de hoeveelheid data een belangrijke rol spelen. Er zijn al data-abonnementen v.a. € 9,95 per maand waarbij leden van Bouwend Nederland een korting ontvangen van 10%. Deze korting geldt voor alle data-abonnementen inclusief specifieke abonnementen voor de Iphone of Blackberry.

Kijk voor meer informatie over mobiele datacommunicatie of telefonie op onze website

Wie is sTN?

sTN staat voor stichting Telecom- & Internetgebruikers Nederland en is de samenwerkingspartner van Bouwend Nederland op het gebied van telecommunicatie- en datadiensten. sTN doet zaken met alle grote landelijke telefonie- en internetaanbieders en hebben met hen aantrekkelijke kortingsregelingen afgesproken speciaal voor Bouwend Nederland leden. Daarnaast verzorgt sTN de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie, waar u met al uw vragen terecht kunt met betrekking tot telefonie.

Hoe zit het met vergunningen en precariorechten?

Indien deze zaken van toepassing zijn, regelen wij alles samen met de adverteerders. U heeft hier geen omkijken naar.

Dekt de Collectieve Ongevallenregeling ook ongevallen buiten werktijd?

Nee, de Collectieve Ongevallenregeling dekt uitsluitend ongevallen gedurende de tijd dat de deelnemer werkzaamheden voor zijn werkgever verricht en het rechtstreeks komen en gaan van huis naar de plaats waar de arbeid wordt verricht, volgens de meest gebruikelijke weg. Onder deze omschrijving vallen vervolgens ook beroepsgerelateerde activiteiten.
Dit is mede een reden waarom veel bedrijven een aanvullende collectieve ongevallen verzekering sluiten met een 24-uurs dekking.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe wordt reclame gemaakt voor de vacaturebank komindebouw.nl?

Maandelijks wordt er gemiddeld al op 325.000 pagina’s van Komindebouw.nl een kijkje genomen en het aantal stijgt snel. Reclame voor de site wordt naar werkgevers toe gedaan o.a. via verschillende brancheverenigingen, waaronder Bouwend Nederland en de BNA. Via de vakbonden CNV Hout en Bouw en FNV Bouw worden werknemers geïnformeerd, zowel via de websites als via de bladen.
Op verschillende andere sites (waaronder een aantal samenwerkingsverbanden en ROC’s) zijn links opgenomen naar de website en Komindebouw.nl wordt met regelmaat genoemd in artikelen in de Cobouw. Werkzoekenden wordt gestimuleerd zich aan te melden en in te schrijven, iedere 500ste inschrijving ontvangt een gratis iPod Nano.

Kan ik ook een controlerapport van een document uitprinten?

Aan het eind van het controletraject ontvangt u een rapportage in PDF-formaat. Het rapport biedt u een helder overzicht van de gecontroleerde echtheidskenmerken en de authenticiteit van het identiteitsdocument. In één oogopslag ziet u onder andere door wie de identiteitscontrole is uitgevoerd, wanneer de controle heeft plaatsgevonden en wat er is gecontroleerd. Door het controlerapport is elke identiteitscontrole aantoonbaar, bijvoorbeeld tijdens een controle van de Arbeidsinspectie.

Heeft Bouwend Nederland ook een totaalpakket voor verzekeringen midden- en kleinbedrijf?

In de brochure ledenvoordelen van Bouwend Nederland en op onze website vindt u een nagenoeg volledig verzekeringspakket voor het midden- en kleinbedrijf. Momenteel wordt daarbij gewerkt aan een combinatiekorting.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Moet een werkgever nog publieke WGA-premie betalen als hij is uitgetreden?

Ja, hij betaalt gewoon de WGA-basispremie. Hij betaalt niet langer de gedifferentieerde WGA-premie.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kan een herstelde WIA-er worden meeverzekerd?

Een herstelde WIA-er kan worden meeverzekerd als hij gedurende een aaneengesloten periode van vier weken volledig hersteld is geweest.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat kan ik met het rapport onwerkbare dagen?

Door het ingeven van uw locatie, een periode en de criteria, kunt u een rapport opvragen van de onwerkbare dagen. De onwerkbare dagen zijn op te vragen tot twee jaar terug. U kunt naast drie ingeregelde criteria (Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV), cao-gevoelstemperatuur en vorst-WW) ook kiezen voor project-/bestekspecifieke criteria. Deze onwerkbare dagen worden berekend aan de hand van de waarnemingen van een KNMI waarnemingsstation. De historische data van een KNMI waarnemingsstation voor een periode langer dan twee jaar geleden kunt u bij Meteo Consult opvragen. Hiervoor heeft Bouwend Nederland een ledenvoordeel afgesproken.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roeland Contzé via T (079) 325 2166 of
voordeel@bouwendnederland.nl

Wat houdt de Basis Budget basisverzekering van Zilveren Kruis in?

De Basis Budget basisverzekering heeft een lagere premie dan de reguliere zorgverzekering (Basis Zeker) van Zilveren Kruis, maar daarmee ook minder keuze in ziekenhuizen. Na een doorverwijzing van de huisarts kan iemand nog terecht bij geselecteerde ziekenhuizen, die treft u hier. Raadt de huisarts bij zijn of haar doorverwijzing een bepaald ziekenhuis aan? Dan is het belangrijk te controleren of men ook daadwerkelijk bij dat ziekenhuis terecht kan. U kunt het vinden via de zorgzoeker. Mocht je onverhoopt ernstig gewond raken en met de ambulance naar het ziekenhuis moeten, dan wordt je gewoon naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Ook voor een bevalling kan men gewoon terecht bij een ziekenhuis in de buurt. En als de arts in het ziekenhuis vindt dat er voor een complexe behandeling toch beter in een ander ziekenhuis behandeld moet worden, (tertiaire verwijzing) dan wordt dit ook gewoon vergoed.

Conclusie:
Kiest men voor de goedkopere Basis Budget basisverzekering dan is de zorg nog steeds uitstekend geregeld. Controleer wel altijd goed welke ziekenhuizen in de buurt geselecteerd zijn voor (planbare) ziekenhuiszorg (bijvoorbeeld een knieoperatie). Voor spoedeisende zorg kan men overal terecht. Een overzicht van alle gecontracteerde ziekenhuizen voor de Basis Budget polis vindt u hier.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Waarom heb ik een PKI certificaat nodig voor het ondertekenen van een Tender van RWS?

RWS heeft ervoor gekozen om een hogere betrouwbaarheid te vragen wanneer men een tender van RWS digitaal gaat ondertekenen. De aanbieder dient dat te doen met een gekwalificeerde elektronische handtekening die gelijk staat aan een “natte handtekening” en is een eHerkenningsmiddel niveau 2 niet genoeg. Dit is op dit moment alleen nodig voor het digitaal ondertekenen van een tender van RWS.
Met ledenvoordeel kunt u bij ZET solutions zo’n certificaat aanvragen. Kijk voor meer informatie en het ledenvoordeel voor Bouwend Nederland leden op www.zlogin.nl/bn-ledenvoordeel.

Kan ik zelf een dealer kiezen?

Dat kan. Omdat de dealerkeuze van invloed is op de leaseprijs dient u uw voorkeur in het offertestadium al kenbaar te maken.

Meerdere certificaten voor een periode is duurder dan één certificaat voor de gehele periode. Waarom is dit?

Het blijkt voordeliger te zijn om een certificaat voor een langere aaneengesloten periode te kopen dan losse certificaten voor opeenvolgende perioden. Dit heeft onder meer te maken met de verdeling van het aantal eigen risicodagen over de diverse weken in de gekozen risicoperiode. Hierdoor weegt het op die wijze te realiseren liquiditeitsvoordeel niet op tegen de meerkosten die moeten worden gemaakt voor het aankopen van verschillende certificaten.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wij leasen op dit moment personenwagens. Is het ook mogelijk om bestelwagens te leasen?

Ja. De Bouwend Nederland mantel is bij uitstek interessant voor het leasen van bedrijfswagens. U kunt voor vragen en advies over uw bedrijfswagenpark terecht bij de afdeling Bedrijfswagens door te bellen met de Bouwend Nederland helpdesk van Multilease 088 - 088 05 25.

Ik maak gebruik van KPN Business Select, maar hoe krijg ik de extra Bouwend Nederland korting?

Download het aanmeldformulier van onze website en fax of stuur dit formulier samen met een kopie van uw recente facturen naar onze helpdesk. U ontvangt dan een op maat gesneden besparingsoverzicht/offerte.

Moet ik als werkgever kiezen tussen Avéro Achmea en Zilveren Kruis, of kan ik beide verzekeraars aan mijn werknemers aanbieden?

In principe kunt u beide aanbieden. U dient dan wel met beide verzekeraars een contractnummer aan te vragen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ben ik verplicht een verzuimverzekering te sluiten?

 Nee, dat bent u niet. Sinds 1 januari 2004 is de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij
Ziekte van kracht. Hierdoor bent u wel verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer
twee jaar door te betalen, ongeacht de oorzaak van het verzuim. In de CAO Bouwnijverheid is bepaald dat u gedurende het eerste jaar 100% en gedurende het tweede jaar 70% van het loon moet doorbetalen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

wat is het verschil tussen zzp-vakmensen.nl en zzp-erkend?

ZZP-vakmensen.nl is een vraag en aanbod platform om aannemers met zzp’ers in contact te laten komen. Daarbij wordt de zzp’er door het opleidingsbedrijf beoordeeld op zijn/haar vakmanschap. Ook checkt ZZP-vakmensen het ID en de VAR.
Het platform voorziet daarbij ook in een beoordelingssystematiek: de aannemer beoordeeld de zzp’er op een aantal vaste punten en vice versa. De referenties van de zzp’er worden overigens ook door het opleidingsbedrijf vooraf gecheckt.

ZZP-erkend is enkel en alleen een check op administratieve en fiscale punten. Het is géén vraag en aanbod en er wordt niet gekeken naar vakmanschap. Het is hierbij ook de opdrachtgever (aannemer) die ‘zijn zzp’ers bij ZZP-erkend zal aanmelden puur om de administratieve check te outsourcen.

Daarmee komt gelijk het verschil in doelgroep naar voren. De concerns zullen met name gebruik maken van ZZP-erkend (er zijn inmiddels al meerdere concerns die hangende de ledenvoordeel onderhandelingen een overeenkomst met ZZP-erkend hebben gesloten.)

Het MKB zal veel eerder gebruik maken van ZZP-vakmensen.

Op welke manier kan ik gebruik maken van de Klic App?

De Klic App kan op twee manieren gebruikt worden.

1. Via de website www.klic-app.nl;
2. Via de Klic Altijd en Overal Service.

Wat kost de JBN Masterclass - in geld en tijd?

De JBN Masterclass kost € 4.950,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmodules, overnachtingen, lunch, diner en ontbijt.Twintig procent van dit bedrag verdien je weer terug, mocht je je daarna inschrijven voor een Executive MBA in de bouw bij TSM. Om je in te schrijven voor de Masterclass moet je ook lid zijn van Jong Bouwend Nederland. De vele voordelen, die dat oplevert vind je op www.bouwendnederland.nl. De lidmaatschapskosten worden, indien je nieuw lid bent, toegevoegd aan de factuur voor de Masterclass. In tijd kost de Masterclass je vier vrijdagen en vier zaterdagochtenden voor de vier modules in acht maanden. De studiebelasting tussen de vier modules door bedraagt ook nog eens acht dagen

Mag ik de wettelijk verschuldigde rente voor incassodiensten doorberekenen aan een klant die niet betaalt?

Nee, u mag het openstaande bedrag niet verhogen met de wettelijk verschuldigde rente. Behalve bij vorderingen ouder dan 1 jaar.

Wordt er bij de premieberekening van de Bouwend Nederland Verzuimverzekering gekeken naar het verzuim in Nederland of naar ons eigen verzuim?

Bij de verzuimverzekeringen die binnen de mantelovereenkomst van Bouwend Nederland lopen bij Nationale Nederlanden wordt bij de premieberekening uitsluitend rekening gehouden met uw eigen verzuim. Er wordt niet zoals bij de reguliere verzuimverzekeringen van Nationale Nederlanden gekeken naar het verzuim in heel Nederland. Indien dit bij uw verzekering bij Nationale Nederlanden wel is gebeurd, dan maakt u nog geen gebruik van het ledenvoordeel van Bouwend Nederland. Neem hiervoor contact op met uw tussenpersoon, deze kan uw verzekering laten omzetten naar de Bouwend Nederland condities.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat is het verschil tussen een verzuimverzekering Daggeld en een Calamiteiten dekking

Een verzuimverzekering met een conventionele dekking vergoedt iedere ziektedag van een individuele werknemer met inachtneming van het eigen risico in dagen. Een verzuimverzekering met een calamiteitendekking (stop loss-dekking) vergoedt, na afloop van het kalenderjaar, de totale verzuimlasten van uw ondernemer van het voorafgaande verzekeringsjaar die uitkomen boven het eigen behoud (een eigen risico in geld).

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Waarom wordt er pas na afloop van het certificaat uitbetaald en niet als de eigen risicoperiode is afgelopen?

De behandelkosten om na overschrijding van de eigen risico periode per dag uit te moeten betalen zijn dermate kostenverhogend dat hiervoor niet is gekozen. Indien bij een certificaat voor enkele maanden halverwege een forse waarde is opgebouwd en er urgente redenen zijn, bestaat er na overleg de mogelijkheid voor een tussentijdse uitbetaling.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Moet de dekking van de verzekering gelijk zijn aan wat ik door moet betalen?

Nee. Uw loondoorbetalingsverplichting kan 100% van het salaris zijn, maar u kunt zelf beslissen
bijvoorbeeld 70% te verzekeren. Het verschil neemt u dan voor eigen rekening.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is het mogelijk om sloopwerkzaamheden onder de Bouwend Nederland CAR-verzekering te brengen?

Indien de omzet van de sloopwerkzaamheden is meegenomen in de jaarlijkse omzetopgave dan is er in principe dekking onder de Bouwend Nederland Constructieverzekering.
De essentie van de dekking van een CAR-verzekering is echter materiële schade als gevolg van een onzeker voorval. In geval van een sloopwerk wordt er met opzet materiële schade toegebracht, dus er is geen dekking aan het deel van het werk dat moet worden gesloopt.
Maar wanneer er per ongeluk te veel wordt weg gesloopt dan is dit verzekerd onder sectie III van de polis, schade aan bestaande eigendommen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een muur die wordt gesloopt en bij het omvallen abusievelijk een naastgelegen opstal beschadigd.
De dekking voor sectie II de gereedschappen, keten en loodsen blijft, indien meeverzekerd, uiteraard gewoon van kracht.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe komt mijn werknemer aan een aanmeldformulier voor de BN-zorgverzekeringen?

Werknemers kunnen zich aanmelden via de website van de betreffende zorgverzekeraar. U dient wel eerst een collectiviteitnummer als werkgever te hebben aangevraagd. Het aanmelden voor Avéro Achmea gaat via uw assurantietussenpersoon. In de informatiepakketjes die u via de verzekeraar of tussenpersoon voor uw medewerkers kunt bestellen is ook een aanmeldformulier opgenomen. Ook hierop dient uw collectiviteitnummer te zijn vermeld.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat moet onderzocht worden voordat u weet dat u er goed aan doet om zich privaat te verzekeren voor de WGA?

Wel of geen zieken, Premie UWV, verzekeraar verzuimverzekering, premie voor private verzekering WGA.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoeveel kan ik via Bouwend Nederland besparen op mijn telefoonkosten?

Er zijn Bouwend Nederland Voordeelcontracten voor zowel vaste als mobiele telefonie. Omdat bij ieder abonnement het belgedrag van de individuele medewerkers binnen uw bedrijf bepalend is, geeft de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie de leden gratis en vrijblijvend advies welk voordeelcontract het beste bij hun bedrijf past.

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? Stuur dan een kopie van een recente factuur Vaste en/of Mobiele Telefonie naar
Bouwend Nederland
p/a sTN Dienstencentrum
Antwoordnummer 2241
3440 VB Woerden (postzegel niet nodig).

U ontvangt een gratis en vrijblijvend kostenbesparingsadvies-op-maat.

Ik heb een vraag over vaste telefonie

Kijk hier of uw vraag er tussen zit.

Heb ik inspraak in de adverteerders die Reclamehekken.nl voor mijn hekken regelt?

U heeft voorafgaand aan de plaatsing de mogelijkheid doeken te weigeren indien deze niet stroken met uw bedrijfsvoering dan wel als de opdrachtgever bezwaren heeft.

Wij organiseren regelmatig een personeelsuitje. Moeten we hiervoor aparte verzekeringen regelen?

Binnen de bouw kennen we de Collectieve Ongevallenregeling (D-fonds). Deze regeling is echter beperkt tot de onder de CAO vallende personen en de stagiairs waarop de stageregeling van de Bouw van toepassing is. Daarnaast heeft de regeling enkel betrekking op beroepsgerelateerde activiteiten. Een personeelsuitje kan buiten deze omschrijving vallen. Derden die deelnemen aan uw personeelsuitje kunnen dus ook geen beroep doen op deze regeling.
Veel leden hebben een aanvullende collectieve ongevallenverzekering met een 24-uursdekking afgesloten deze biedt voor uw ondergeschikten veelal dekking, maar niet voor overige deelnemers.

Een personeelsuitje valt meestal niet onder de hoedanigheidomschrijving van uw aansprakelijkheidsverzekering. Of er dekking is op uw aansprakelijkheidsverzekering hangt nauw samen met de te organiseren activiteiten. Ons advies is dan ook hierover contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur en wellicht is een specifieke evenementenverzekering een zinvolle aanvulling.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Krijgt iedere medewerker alle productmailings?

Nee, medewerkers ontvangen geen mailings over verzekeringen of financiële diensten die zij al bij ons hebben geregeld. Medewerkers kunnen bovendien bij de introductiemailing aangeven dat ze geen post van ons willen ontvangen. Zij worden dan van verdere productmailingen uitgesloten.

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Waarom is Komindebouw.nl onderscheidend?

Komindebouw.nl is arbeidsbemiddeling zonder de tussenkomst van de commerciële werving en selectiebureaus, Komindebouw.nl hanteert geen contracten voor deelname.
Komindebouw.nl richt zich specifiek op bouwkundige en civieltechnische arbeidsmarktcommunicatie,
Komindebouw.nl toont carrièrekansen vanaf MBO-1 niveau, Komindebouw.nl verzamelt opleidingen, stageplaatsen, leerwerkplaatsen, vacatures, werkgevers, brancheverenigingen en laat ze ontmoeten op 1 centrale plaats.

Wij worden benaderd door andere telecombedrijven die zeggen een mantel met Bouwend Nederland te hebben. Klopt dit?

Indien u een mailing krijgt over een telefonieaanbieding is deze uitsluitend van Bouwend Nederland afkomstig als deze op briefpapier van Bouwend Nederland staat. Onze mantelcontracten Telefonie worden exclusief verzorgd door sTN (stichting Telecom- & Internetgebruikers Nederland) te Woerden. Zij verzorgen de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie en kunnen voor u een berekening maken wat uw jaarlijkse besparingen zijn op zowel mobiele als vaste telefonie en VoIP.

U kunt hiervoor contact met hen opnemen via 0348-495041 of bouwendnederland@stn.nl. Zij stellen het op prijs als u een kopiefactuur meestuurt.

Mijn bank wil mij enkel een financiering verstrekken als ik ook de verzekeringen bij hen onderbreng. Mag dit?

Het burgerlijk wetboek geeft in BW 6:237j aan dat deze koppelverkoop richting een natuurlijk persoon als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt. Dit artikel ziet echter enkel toe op consumentenbescherming en geldt strikt dus niet voor bedrijven. Een bedrijf is geen natuurlijk persoon dus blijft de vraag of dit ook bij bedrijven onredelijk bezwarend is. Wij denken van niet. Bedrijven worden geacht volwassen contractspartijen te zijn en als de bank de macht van het krediet heeft zal een bedrijf wellicht zwichten voor de koppeling aan de verzekeringen. Overigens is het zo dat hoewel deze vorm van koppelverkoop dus waarschijnlijk niet verboden is ook de bank belang heeft bij het laten voortbestaan van uw Bouwend Nederland Constructie en Aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze polissen bieden namelijk veelal een veel verder gaande dekking dan de via de bank beschikbare polissen (waaronder ook de bedrijvenpolis)
Alternatief is om gebruik te maken van een ander ledenvoordeel indien u niet tevreden bent over de financiering van uw huidige bank. Credion verzorgd financieringsbegeleiding. Zie ook hiervoor onze website bij ledenvoordelen.
Overigens is het niet mogelijk dat de bank intermediair wordt op de Bouwend Nederland CAR en AVB verzekeringen. Een van de redenen hiervoor is dat wij de (schade)behandeling bij ter zake kundige adviseurs willen hebben.
Er zijn overigens collega’s die hun poot stijf hebben gehouden, waarna de bank daardoor overstag is gegaan. Zeer recent deed zich zo’n situatie zich voor.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Eigenrisicodragers die terugkeren naar het publieke bestel dragen het uitlooprisico. Wat houdt dit in?

Het uitlooprisico heeft betrekking op de WGA-uitkeringslasten van (ex)-werknemers die zijn ontstaan tijdens de periode van eigenrisicodragen en die bij beëindiging van het eigenrisicodragen nog niet de maximale uitkeringstermijn hebben bereikt. Deze uitkeringen blijven voor rekening van de terugkerende werkgever. Ook ten laste van de terugkerende werkgever komen de WGA-uitkeringen die worden toegekend na beëindiging van het eigenrisicodragen aan werknemers waarvan de eerste dag van ongeschiktheid tot werken is gelegen in de periode van eigenrisicodragen.
Het uitlooprisico is onderdeel van de verzekeringsdekking bij de meeste verzekeraars.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat kan ik met de statistiek 10 jaar onwerkbare dagen?

Meteo Consult heeft van ieder KNMI waarnemingsstation het gemiddeld aantal onwerkbare dagen berekend op basis van tien jaar historie. Bij het opvragen van de statistiek vult u een toekomstige periode in van een project dat u gaat uitvoeren en de bijbehorende locatie. Per week geeft de statistiek aan wat het gemiddelde aantal onwerkbare dagen is per element (wind, neerslag en temperatuur) op basis van tien jaar historie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roeland Contzé via T (079) 325 2166 of
voordeel@bouwendnederland.nl

Ik heb een andere vraag over eHerkenning en/of TenderNed.

Meer veelgestelde vragen over eHerkenning en TenderNed vindt u hier.

Voor nadere informatie en verdere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ledenvoordelen via telefoonnummer 079-325 21 66 of via mail: voordeel@bouwendnederland.nl.

Kan ik mijn gebruikte wagen(park) ook gaan leasen?

Ja, dat kan op basis van een sale- en leaseback constructie.

Sale- en leaseback biedt u de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen, zoals uw wagen(park) met een relatief groot kapitaalbeslag te financieren. U hoeft uw eigen vermogen dus niet te gebruiken, omdat Multilease de investering en het beheer van uw wagenpark overneemt. U beschikt daardoor over extra liquiditeiten. De auto's komen op balans van Multilease te staan. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Multilease voor de verschillende sale- en leasebackmogelijkheden.

Ik heb gehoord dat er sinds kort ook Mobiele Voordeelcontracten Bedrijfsbundel bestaan. Is dit voor mij voordeliger?

In sommige gevallen kan het voorkomen dat een bundel niet voordeliger is dan een pakket op maat. De specialisten van de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie van sTN kunnen uw situatie doorrekenen en u adviseren over de service die het best past bij uw specifieke situatie. De medewerkers van de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie zijn bereikbaar op: 0348 49 50 41.

Een telecomaanbieder raadde mij aan mijn huidige telefoniecontracten op te zeggen, ook al besluiten we te blijven bij de huidige aanbieder, omdat dit vaak motiveert de kosten extra te verlagen.

Het is absoluut af te raden om nummers op te zeggen terwijl u een aanbieding afwacht. De kans bestaat dat er door te lang afwachten (of lange procedures) nummers buiten gebruik gesteld worden. Een nummer dat reeds opgeheven is weer in dienst stellen, brengt behalve onnodige extra kosten ook een hoop gedoe met zich mee (waaronder het opnieuw ingaan van de opzegtermijn).

In het geval van de Bouwend Nederland mantel is het zo dat onze Helpdesk Telefonie een deelnemer tijdig informeert wanneer de nummers verlengbaar zijn. Zij doen dan een passend aanbod en bieden de deelnemer ook de mogelijkheid om indien gewenst nummers op te heffen.

Indien een deelnemer besluit naar een andere provider te willen dient hij/zij dit bij de nieuwe provider kenbaar te maken. Deze zal via KPN akkoord vragen voor de portering aan sTN. sTN verifieert dit eerst met de deelnemer en zullen akkoord geven indien het verzoek inderdaad door de deelnemer gedaan is.

Zijn er voor de werkgever kosten verbonden aan het deelnemen aan de Bouwend Nederland Zorgverzekeringmantel?

Nee, er zijn voor de werkgever geen kosten verbonden aan de deelname aan de collectieve zorgverzekering van Bouwend Nederland bij Achmea.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit Insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Voor welke andere taken is een werkgever verantwoordelijk als hij eigenrisicodrager wordt?

De werkgever dient een klachtenprocedure op te stellen. Dit betreft een beschrijving van hoe en bij wie een werknemer met een WGA-uitkering een eventuele klacht hierover kan indienen. Tevens dient er een bezwaar- en beroepsprocedure opgesteld te worden.. Dit hoeft een eigenrisicodrager echter pas te regelen op het moment dat hij een sanctie wil opleggen aan een werknemer met een WGA-uitkering. Graag verwijs ik naar uitgebreide informatie inzake het Zelfstandig Bestuursorgaan waarvan het bovengenoemde deel uitmaakt.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe combineer ik de ziekengeldverzekering Daggeld met het Bouwend Nederland Verzuimloket?

U kunt bij de offerte en bij de aanvraag aangeven dat u een abonnement wilt op het Bouwend Nederland Verzuimloket. Wij verzorgen het contract en incasseren de nota direct bij uw verzuimverzekering. Wel zo gemakkelijk.

Wanneer is er bij de WIA Aanvullingsverzekeringen sprake van een collectiviteit?

Er is sprake van een collectiviteit indien alle verzekerbare werknemers deelnemen. Bouwend Nederland heeft bij de WIA aanvullingsverzekeringsmantel ook een semi-collectiviteit mogelijkheid afgesproken. Een mogelijkheid die er bij het standaard AOV product niet was. Daarmee kunt u ook voor enkele werknemers deze regelingen aanbieden en hoeft hiervoor niet minimaal 80% van de werknemers mee te doen.

Disclaimer: ‘De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. De Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Voor individueel advies verwijzen wij u naar de met Bouwend Nederland samenwerkende assurantie-makelaars Aon Risk Solutions en Meeùs bouw & Infra’.

Wie maken er gebruik van de Klic App?

De Klic App is inmiddels op ruim 25.000 mobiele apparaten in Nederland geïnstalleerd en wordt dagelijks door meer dan duizend grondroerders geraadpleegd. De Klic App wordt zowel door grote, middelgrote als kleine bedrijven ingezet bij graafwerkzaamheden.

U geeft op uw website aan dat het klanttevredenheidsonderzoek uitwijst dat NCK een goede prijs, kwaliteit en service aanbiedt. Op basis van welke criteria wordt dit bepaald? Worden andere certificerende instellingen ook zo beoordeeld?

Deze beoordeling is afkomstig van de enquêtes die NCK naar aanleiding van audits naar haar klanten stuurt. Daar wordt op meerdere punten gevraagd welke kwalificatie de klant geeft (in termen als onvoldoende, matig, goed). Zo wordt o.a. de audit bevraagd, de planning en ook de auditor. Ook wordt de klant gevraagd een overall cijfer te geven. Wij hebben inzage in deze cijfers en die komen overeen met de ervaringen die onze leden met ons delen.

Wij hebben geen cijfers van andere certificerende instellingen. Wel zien wij regelmatig dat leden overstappen voor de certificaten die bij NCK mogelijk zijn en voor andere certificaten / BRL’s bij een andere certificerende instelling blijven. Dat prijs daarbij een grote rol speelt is ook duidelijk, echter zien wij deze leden niet met VCA/ISO weer teruggaan naar de oude certificerende instelling, zodat het klanttevredenheidsonderzoek ook door dit gegeven wordt gestaafd.

Wat zijn de richtlijnen voor de 14-dagen-herinneringsbrief?

Betaalt een klant uw factuur niet? Dan moet u hem nog één schriftelijke aanmaning sturen voordat u incassokosten in rekening mag brengen: de 14-dagen-herinneringsbrief. Als de klant een consument is, bent u hiertoe verplicht. Dit geldt wanneer een klant de overeengekomen betalingstermijn heeft laten verstrijken.

Het is belangrijk dat de 14-dagen-herinneringsbrief voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor aanmaningen:

 • Geef de klant na ontvangst van de brief 14 dagen om alsnog kosteloos te betalen.
 • Vermeld welk bedrag aan incassokosten u in rekening brengt als de klant niet betaalt.
 • Rekent u minder dan de maximale incassovergoeding volgens de Wet Incassokosten (WIK)? Vermeld die wettelijk toegestane maximum incassokosten dan wel.
 • Schakelt u een derde in om de vordering voor u te innen en bent u niet btw-plichtig? Geef dan aan dat u de btw niet kan verrekenen en de incassokosten daarom met het btw-percentage hebt verhoogd.
Is Credion hetzelfde als Graydon?

Nee, dit zijn twee totaal verschillende organisaties die niets met elkaar te maken hebben. Graydon houdt zich bezig met bedrijfsinformatie en incasso. Op dat gebied hebben wij een ledenvoordeel met Intrum Justitia. Credion houdt zich bezig met projectfinanciering en financieringsbegeleiding. Met Credion hebben wij een aantrekkelijk ledenvoordeel. Ook kunt u Credion inschakelen als uw zakelijke klant de financiering van het door u te bouwen bedrijfspand niet rond krijgt. Diverse leden hebben hun klant met succes naar Credion verwezen. Voor meer informatie over dit ledenvoordeel.

Wordt de minimumpremie afgegeven per kalenderjaar of per winterseizoen?

De minimumpremium wordt enkel gehanteerd per seizoen, dus als u in de winter een certificaat koopt waarbij de minimumpremie wordt overschreden, geldt voor leden van Bouwend Nederland voor een volgend certificaat in hetzelfde winterseizoen geen minimumpremie meer.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat wordt verzekerd?

Met een verzuimverzekering verzekert u uw doorbetalingsverplichting aan de zieke werknemer met
inachtneming van een eigen risicotermijn. De uitkering is bovendien afhankelijk van het door u gekozen dekkingspercentage en eventuele meeverzekerde werkgeverslasten.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat is er veranderd wat betreft de schadeafwikkeling met betrekking tot de aansprakelijkheidsschade in het kader van de WION?

De nieuwe wetgeving schrijft inderdaad zorgvuldig graven voor, maar stelt dat de specifieke eisen nader moeten worden uitgewerkt. Daarvoor zijn de CROW-richtlijnen zorgvuldig graven gekomen. De CROW-richtlijnen behandelen de diverse stadia; ontwerp, voorbereiding en uitvoering. Eerder was er al voor de uitvoering de zogenaamde graafcode, waarin richtlijnen staan voor een zorgvuldige uitvoering van het mechanisch graven. Verzekeraars van de Bouwend Nederland mantel hebben de polisvoorwaarden niet aangepast, dus blijft ‘ slechts’ een verhoogd eigen risico bij het niet treffen van de elementaire voorzorgsmaatregelen (klic c.q. kadastermelding en proefsleuven of detectie).
Uiteraard staat dat los van eventuele administratieve boetes die het Agentschap Telecom kan opleggen als de grondroerder is gaan graven zonder alle kabels en leidingen te hebben gelokaliseerd. Deze boete kan overigens ook gegeven worden als er geen schade is veroorzaakt.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Als mijn werknemer wil overstappen, zegt de nieuwe verzekeraar dan zijn huidige ziektenkostenverzekering op?

Als de werknemers zich aanmelden voor de zorgverzekering, kunnen zij tegelijkertijd aangeven of zij gebruik willen maken van de overstapservice. De nieuwe verzekeraar zorgt dan voor de opzegging.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Voor welke klanten is privaat verzekeren waarschijnlijk een goed idee?

Voor elke kleine werkgever, die geen of weinig zieken heeft en voor elke grote werkgever, met veel WAO-instroom en geen WGA-instroom.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Moet ik overnamekosten betalen wanneer ik met mijn telefoniecontract overstap op een Bouwend Nederland Voordeelcontract?

Aan een overstap naar een van de voordeelcontracten zijn geen overnamekosten verbonden. Bij het opzeggen van een voordeelcontract kan de overnemende partij kosten in rekening brengen.

Ik heb een vraag over VoIP telefonie

Kijk hier of uw vraag er tussen zit.

Hoe kan ik mijn ingrediënten bestellen?

U kunt bij Pelican Rouge de ingrediënten op een aantal manieren bestellen:

- Zij kunnen contact met u opnemen op een afgesproken moment;
- U kunt uw bestellingen via de mail aan hen doorgeven;
- U kunt uw bestelling plaatsen via hun webshop.

Is internetbellen goedkoper dan bellen via de vaste lijn?

Afhankelijk van uw gebruik en wensen kan dit voordelig voor u zijn. Met uw vaste lijn bij Bouwend Nederland bespaart u namelijk minimaal 42% op de gesprekken met vaste telefoons in Nederland, 17% op gesprekken naar mobiel binnen Nederland en 60% op gesprekken met vaste telefoons in het buitenland. De helpdesk kan u aan de hand van uw facturen en wensen hierover vrijblijvend adviseren. Download het aanmeldformulier via onze website en stuur deze tezamen met uw facturen op naar bouwendnederland@stn.nl, de helpdesk zal vervolgens contact met u opnemen.

Kan ik zelf extra middelen inzetten voor de Personeelsvoorzieningen?

Uiteraard kan dat! Samen met de accountmanager kunt u zaken bespreken om bijvoorbeeld meer aandacht aan een mailing te besteden. Hierbij kunt u denken aan een artikel in het personeelsblad. En wilt u speciale communicatiemiddelen hiervoor inzetten, dan helpen wij u hier graag mee.

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe kan ik mijn bedrijf onderscheiden op Komindebouw.nl?

Via onze homepage kunt u in de vacaturebank een eigen bedrijfspagina aanmaken. Deze wordt ook zichtbaar op de site www.komindebouw.nl Zorg vervolgens voor up-to-date informatie over de onderneming, uw vacatures, stageplaatsen en leerwerkplekken. Voor extra aandacht kunt u ook ‘reclame’ banners aanschaffen die u op zelf gekozen ‘strategische’ plekken op www.komindebouw.nl kunt laten tonen.
U kunt uw vacatures en/of bedrijfsfilms op de homepage tonen en er zijn nog meer mogelijkheden.
Neem hiervoor contact op met Komindebouw.nl.
Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om gratis nieuws te melden op de homepage van Komindebouw.nl voorzien van een mooie foto van uw onderneming of project.

Hoe solvabel zijn de verzekeraars van de Bouwend Nederland CAR en AVB verzekeringen?

De economische ontwikkelingen en de mailing over opportunistische nieuwe aanbieders van bouwverzekeringen leidt ook tot vragen over de solvabiliteit van de bij de Bouwend Nederland-CAR en AVB mantel betrokken partijen. Allereerst is nog niet iedereen duidelijk dat AON en Meeùs niet de feitelijke risicodragers zijn, maar de adviserende makelaars. De feitelijke verzekeraars achter de polissen worden mede beoordeeld op hun kredietwaardigheid, gebaseerd op externe ratings en zelfstandige analyses door de makelaars. De makelaars stellen hoge eisen wat dit betreft aan de verzekeraars. Dat gaat verder dan alleen een vergunning van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Al vele jaren en ook op dit moment voldoen alle betrokken verzekeraars aan de eisen van de makelaars. Het voert in dit antwoord te ver om op alle details per verzekeraar in te gaan, maar desgewenst kunnen de makelaars u hierover per polis nader informeren. U kunt er ook op vertrouwen dat Bouwend Nederland en de betrokken makelaars zo goed mogelijk proberen te bewaken dat uitsluitend zaken wordt gedaan met solide verzekeraars!

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kan een eigenrisicodrager WGA-premie aan zijn werknemers doorbelasten?

Ja, een werkgever kan maximaal 50% van de betaalde premie doorbelasten. De premie wordt ingehouden over het nettoloon van de werknemer.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Dekt de verzekering het uitlooprisico?

Als de verzekering wordt beëindigd, is uitloop verzekerd voor de gevallen waarbij de eerste dag van ongeschiktheid tot werken binnen de looptijd van de verzekering valt.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat is het verschil tussen het rapport en de statistiek?

Het rapport Onwerkbare dagen bevat de onwerkbare dagen tot twee jaar terug van een KNMI waarnemingsstation. Deze kunt u gebruiken voor uw project om achteraf het werkelijk aantal onwerkbare dagen te bepalen. De statistiek Onwerkbare dagen wordt vaak in de planningsfase gebruikt en geeft aan wat het gemiddeld aantal onwerkbare dagen is op basis van tien jaar historie. Let op: een statistiek is geen verwachting!


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roeland Contzé via T (079) 325 2166 of
voordeel@bouwendnederland.nl

Wat is de doelgroep voor de Management Leergang?

Zij die verantwoordelijkheid dragen voor het beleid in een onderneming, maar geen managementgerichte achtergrond hebben, vinden hier een effectieve manier om zich te professionaliseren. Deze Management Leergang is voor de directie- / MT-leden van de lidbedrijven (en van hun werkmaatschappijen) van Bouwend Nederland en UNETO-VNI. Deelnemers moeten op het moment van aanmelding aantoonbaar als MT-lid werkzaam zijn.

Ik wil een accessoire laten inbouwen, kan ik dit mee leasen?

Ja, dat kan. In overleg met uw leaseadviseur kunt u een accessoire op laten nemen in uw leasecontract.

Welke bladen kan ik in mijn pakket verwachten?

Elke zending bevat voor zover beschikbaar de voorlaatste uitgaven van de volgende bladen: Linda, Nouveau, Beau Monde, Voetbal Inside, Lonely Planet, Eigen Huis & Interieur, VTWonen, Ariadne at Home, Flair, Viva, Fabulous Mama, Roots, Happy in Shape, Know How, Marie Claire, Grazia, KIJK en Zin.

Hoe weet ik of mijn accountant mij op bancair gebied voorziet van het juiste advies?

Bij veel ondernemers is de accountant of boekhouder die de jaarcijfers opmaakt, tevens degene die om assistentie wordt gevraagd als het om bancaire zaken gaat. Wellicht kan uw accountant in veel gevallen toegevoegde waarde leveren bij de onoverzichtelijke en complexe materie van bedrijfsfinancieringen. Als het gaat om de uiteindelijke inrichting van meest optimale financiering voor uw bedrijf, vormt Credion een uitstekende aanvulling op de dienstverlening van uw accountant. Een van de redenen hiervoor is dat wij de meest actuele bancaire kennis voor u ter beschikking hebben.

Ik ben mijn mobieltje kwijt (gestolen, verloren, defect). Wat moet ik doen?

Bent u niet verzekerd:
1. Laat het abonnement, dat bij deze mobiele telefoon hoort, onmiddellijk blokkeren via de Helpdesk Telefonie. De helpdesk stuurt vervolgens een nieuwe SIM-kaart naar u toe, die u na ontvangst kunt laten activeren.

2. Via de helpdesk kunt u een nieuw toestel aanschaffen. Komt het abonnement in aanmerking voor verlenging dan kunt u zelfs een nieuw toestel gratis ontvangen bij verlenging.

Bent u verzekerd:
1. Laat het abonnement, dat bij deze mobiele telefoon hoort, onmiddellijk blokkeren via de Helpdesk Telefonie. De helpdesk stuurt vervolgens een nieuwe SIM-kaart naar u toe, die u na ontvangst kunt laten activeren.

2a. Toestel Schade Service: met Toestel Schade Service bent u gedekt tegen alle vormen van schade. Indien de schade niet meer te repareren is, ontvangt u een permanent vervangend (gelijkwaardig) toestel.

2b. Toestel Totaal Service: Met de Toestel Totaal Service bent u behalve tegen alle vormen van schade ook verzekerd tegen de kosten van de aanschaf van een nieuw toestel bij verlies en diefstal. Daarnaast worden de kosten van misbruik van de aansluiting gedekt. In geval van diefstal dient u aangifte te doen bij de politie voor proces verbaal, tezamen met het claimformulier dient u deze in bij de helpdesk. De verzekeraar zal vervolgens een vergoeding toekennen minus het overeengekomen eigen risico.

Per wanneer kunnen nieuwe medewerkers gebruik maken van de Bouwend Nederland zorgmantels?

Bij indiensttreding gedurende het verzekeringsjaar kunnen verzekerden overstappen naar de collectiviteit van hun nieuwe werkgever. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande verzekerden.
Per de datum indiensttreding en overstappen naar een collectiviteit binnen de Bouwend Nederland-mantel worden de Bouwend Nederland kortingen toegepast.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.
Wat is het verschil tussen een verzuimverzekering conventioneel en een verzuimverzekering stop loss?

Een verzuimverzekering met een conventionele dekking vergoedt iedere ziektedag van een individuele werknemer met inachtneming van het eigen risico in dagen. Een verzuimverzekering met een stop loss-dekking vergoedt, na afloop van het kalenderjaar, de totale verzuimlasten van uw onderneming van het voorafgaande verzekeringsjaar die uitkomen boven het eigen behoud (een eigen risico in geld).

Wat zijn de exacte bedragen waarvoor we nu verzekerd zijn met betrekking tot de WEGAM (valt nu toch onder de aansprakelijkheid?)

WEGAM is een afkorting voor “werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen”. Deze terminologie is achterhaald, want op basis van uitspraken van de Hoge Raad op basis van art.7:611 BW loopt de werkgever niet alleen een aansprakelijkheidsrisico, maar heeft hij ook een zorgplicht tegenover zijn werknemers. Die zorgplicht is zeker niet in elke bedrijfsaansprakelijkheidspolis en/of WEGAM-polis standaard meegedekt. Binnen de Bouwend Nederland-aansprakelijkheidspolissen is zowel de aansprakelijkheid als de zorgplicht meeverzekerd. Daarbij heeft u de keuze schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen tot het volledige verzekerde bedrag van de Bouwend Nederland aansprakelijkheidsverzekering al dan niet mee te verzekeren. Indien u niet gekozen heeft voor dekking inclusief motorrijtuigen dan adviseren wij u met uw verzekeringsmakelaar te overleggen of die beslissing in het licht van de actuele ontwikkelingen nog wel slim is. Bijkomend voordeel van de complete dekking op de Bouwend Nederland aansprakelijkheidspolis is dat u bij schade 1 aanspreekpunt heeft en er niet door 2 verzekeraars naar elkaar gewezen kan worden.

Waarom krijgen wij bij Loyalis korting op een verzuimverzekering als we een verzuimpakket Bouwend Nederland hebben?

Een verzuimverzekering heeft belang bij een actieve behandeling van de arbodienst, want hoe sneller een werknemer weer aan het werk is, hoe minder de verzekeraar hoeft uit te keren. Daarom hebben wij Nationale Nederlanden en Loyalis beiden bereid gevonden om de kosten van de procesregisseur in het Arbo pakket voor hun rekening te nemen.

Ook hebben wij met beide verzekeraars extra afspraken gemaakt voor ruimere interventievergoedingen bij ziekte indien een lidbedrijf via het verzuimloket gebruik van de mantels maakt. Vanuit de verzekeraar zijn dit dus twee preventieve uitgaven die de verzekeraar ‘graag’ maakt in de verwachting dat een actieve arbodienst de uiteindelijke (langdurig verzuim) kosten weet te voorkomen.

U krijgt met het verzuimloket dus geen korting op de verzuimverzekering van Loyalis, maar de kosten van de procesregisseur in het Arbo pakket (ca 49,-/wn’er) worden vergoed. Dit zijn dus aanvullende afspraken bovenop de ledenvoordeelkorting die u als lid van Bouwend Nederland ontvangt indien u uw verzuimverzekering onderbrengt in de mantel bij Loyalis.

Disclaimer: ‘De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. De Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Voor individueel advies verwijzen wij u naar de met Bouwend Nederland samenwerkende assurantie-makelaar Meeùs bouw & Infra’.

Voor wie is de JBN Masterclass bedoeld

Deze Masterclass is bedoeld voor jonge bouwers. (Aankomend) Managers en eigenaren van bedrijven in bouw en infra. Mensen met HBO werk- en denkniveau. In de leeftijd tot 40 jaar. Bouwers, die willen werken aan hun eigen ontwikkeling. Om daarmee hun toekomst en die van hun bedrijf nader vorm te geven.

(Nog) geen HBO diploma? Dan kunt u online een capaciteitstest doen. Bij slagen voor deze test wordt u direct toegelaten tot de Masterclass. Kosten voor deze test bedragen 265 Euro. Voor aanvragen van de test mail naar info@jbnmasterclass.nl.

Is uw schade ook gedekt na de bouwtermijn?

Materiële schade aan het werk die ontstaat tijdens de bouwtermijn is verzekerd op uw constructieverzekering. Ook heeft u dekking onder de constructieverzekering gedurende de verzekerde onderhoudstermijn. Maar wat als er na die periode schade ontstaat aan een bouwwerk dat u heeft opgeleverd. Wie betaalt uw schade dan?

Ook geregeld schade na onderhoudstermijn
Toch doen zich geregeld schades voor waarvan de oorzaak tijdens de bouwtermijn ligt, maar die pas ver daarna zich openbaren, vanwege normale gebruiksbelastingen en seizoensinvloeden. Bekende voorbeelden zijn het instorten van een dak als gevolg van wateraccumulatie of het ontstaan van scheuren in muren of plafonds door structurele problemen. Wie gaat deze schade betalen?

U bent ook na de onderhoudstermijn aansprakelijk
Volgens gangbare contractsvormen (AVA en UAV) bent u als aannemer 3 tot 5 jaar na oplevering aansprakelijk voor verborgen gebreken in uw werk. Voor zeer ernstige gebreken bent u wettelijk zelfs 20 jaar aansprakelijk. Na de verzekerde onderhoudstermijn heeft u echter geen dekking meer op uw constructieverzekering. Schade die zich daarna voordoet, zult u dus zelf moeten betalen.

Verlengde onderhoudstermijn
Het is mogelijk uw dekking voor de onderhoudstermijn te verlengen naar bijvoorbeeld 24 maanden. Ongeacht of in het bestek of aannemingsovereenkomst een kortere onderhoudstermijn is overeengekomen. Voor de Bouwend Nederland Constructieverzekering heeft u zelfs de unieke mogelijkheid dit te verlengen tot 36 of 60 maanden. Mocht er tijdens deze verlengde onderhoudstermijn periode materiële schade ontstaan aan het werk, waarvan de oorzaak ligt in de periode voor de onderhoudstermijn, dan kunt u alsnog rekenen op de dekking van uw constructieverzekering.

Wat kan ik doen om te voorkomen dat een klant niet of te laat betaalt?

Elke ondernemer krijgt weleens te maken met een klant die niet of te laat betaalt. Toch kunt u het risico verkleinen. 8 tips:

1. Doe alleen zaken met klanten die kunnen én willen betalen
Veel ondernemers wachten lang op hun geld omdat ze zakendoen met klanten die hun betalingsverplichtingen niet na kunnen of willen komen. Terwijl dit eenvoudig te voorkomen is door een klant vooraf te checken. Bijvoorbeeld door een kredietcheck te doen. 

2. Goede algemene voorwaarden voorkomen onduidelijkheid
Heldere afspraken in uw algemene voorwaarden zijn essentieel om te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over de betaalafspraken tussen u en uw klanten. In uw algemene voorwaarden kunt u van alles vastleggen daarover, denk aan een betalingstermijn, uw leveringsvoorwaarden of aansprakelijkheidsbeperkingen.

3. Factureer direct en duidelijk
Hebt u een klus afgerond of product geleverd? Stuur dan dezelfde dag nog een factuur. Dit is een belangrijk communicatiemiddel tussen u en uw klant. Zorg daarom voor een complete factuur die geen ruimte laat voor onduidelijkheid.

4. Bel de factuur na
Neem zo’n 16 dagen nadat u de factuur hebt verstuurd telefonisch contact op met de klant. Hiermee laat u zien dat u een strikt debiteurenbeheer voert.

5. Stuur een rekening overzicht
2 dagen na het verstrijken van de vervaldatum stuurt u een rekeningoverzicht. Dit is geen aanmaning of een herinnering, maar een overzicht van alle rekeningen die nog openstaan.

6. Herinnering uw klant aan de factuur
Nadat een klant de betalingstermijn heeft laten verstrijken stuurt u hem nog één schriftelijke herinnering sturen: de 14-dagen-herinneringsbrief. Dit is verplicht als de klant een consument is, maar ook aan te raden voor zakelijke klanten. Bied in de brief een termijn van 14 dagen om alsnog kosteloos te betalen. Vermeld ook alvast welke incassokosten u in rekening brengt als de klant ook na 14 dagen niet betaalt.

7. Bel uw herinneringsbrief na
7 dagen nadat u de 14-dagen-herinneringsbrief hebt verstuurd, is het goed om de brief nog even na te bellen.

8. Stuur een aanmaning
Heeft de klant 10 dagen na uw telefoontje nog steeds niet betaald? Dan stuurt u een aanmaning. Daarin geeft u de klant een deadline om te betalen – bijvoorbeeld 10 dagen – en kondigt u alvast aan dat u daarna een incassobureau inschakelt. Vermeld ook dat u de kosten daarvoor optelt bij het openstaande bedrag.

Wat kost een aansluiting op het Bouwend Nederland Verzuimloket?

In combinatie met de ziekengeldverzekering bij Nationale-Nederlanden betaalt u € 96,- (i.p.v.€ 145,-) per werknemer per jaar voor complete arbodienstverlening.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Moet er over de premie van een certificaat en de uitkering BTW worden afgedragen?

Nee. Weerderivaten zijn vrijgesteld van BTW.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Valt ziekte als gevolg van zwangerschap ook onder de ziekteverzuimverzekering?

Nee. Ziekte als gevolg van zwangerschap dient u direct doorgeven aan het UWV. Na melding bij
het UWV krijgt uw medewerkster een verklaring thuisgestuurd waarin ze aan moet geven dat de
ziekte gerelateerd is aan de zwangerschap. De werkgever krijgt vervolgens het uitbetaalde
ziekengeld van het UWV.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Onze verzekeringen lopen per 01-01-2014 en 01-01-2015 af. Onze verzekeringen lopen allemaal via onze vaste tussenpersoon. Is het mogelijk om de Bouwend Nederland constructie- en aansprakelijkheidsverzekering via deze tussenpersoon te laten lopen?

De Bouwend Nederland mantel voor CAR en AVB zijn aanzienlijk uitgebreider dan de meeste maatschappij polissen. Op basis van veel vergelijken die er de afgelopen maanden zijn gemaakt kunnen wij u aangeven dat in de meeste gevallen er enorme dekkingsleemten zitten in andere polissen.
De Bouwend Nederland CAR en AVB zijn ontwikkeld door Bouwend Nederland en haar rechtsvoorgangers samen met de makelaars AON en Meeùs. Wij hebben een commissie verzekeringen in het leven geroepen die toeziet op de aansluiting met de dagelijkse bouwpraktijk en controle uitoefent op de dienstverlening door de makelaars. In deze verzekeringscommissie zitten naast insurance managers van enkele grote concerns, directeuren uit het midden en kleinbedrijf. De kwaliteit van de mantels bestaat niet enkel uit de polisvoorwaarden. Die overigens continue verder worden aangescherpt. Ook het inschakelen van onafhankelijke experts bij schade en kennis van onze branche bij de makelaars, zowel bij de advisering als bij de schadebegeleiding zijn een onlosmakelijk onderdeel van deze kwaliteit.
Om deze kwaliteit te waarborgen staan wij het niet toe dat er andere makelaars adviseren op onze mantels dan AON en Meeùs. Zij hebben de kennis van onze branche in huis en hebben specialisten in dienst die zich uitsluitend bezighouden met bouwgerelateerde polissen en schaden. Ook kunnen wij om de continuïteit en kwaliteit van de mantels te waarborgen op deze manier sturing geven aan de kwaliteit van de dienstverlening door de makelaars.
Kort gezegd is het dus niet mogelijk gebruik te maken van de Bouwend Nederland mantels via uw huidige tussenpersoon. Wel adviseren wij u nadrukkelijk om uw huidige polissen inhoudelijk te laten vergelijken met de Bouwend Nederland mantels, uw polis per 01-01-2014 over te sluiten en mogelijk een aanvullende 'verschil in conditiedekking' op de andere polis af te sluiten tot einde looptijd. De makelaars willen deze vergelijking graag voor u maken.
Indien u een afspraak wilt voor een adviesgesprek kunt u dat aan ons doorgeven, of hiervoor het formulier op onze website gebruiken ('informatie aanvragen' onder de button ledenvoordelen op de homepage van www.bouwendnederland.nl )

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik heb een vraag, maar die staat er niet bij.

Voor nadere informatie en vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ledenvoordelen via telefoonnummer 079-325 21 66 of via de e-mail: voordeel@bouwendnederland.nl.

Een grote werkgever wil zich privaat verzekeren maar heeft werknemers in de WGA, wat is jullie advies?

Hoe groter de loonsom hoe groter het premievoordeel kan zijn ten opzichte van het publieke bestel. Hierdoor kan het saldo van het premievoordeel en de te betalen overgenomen bestaande WGA-uitkeringen positief uitvallen. Ons advies is dan ook hiervoor met uw intermediair een berekening te maken.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kunnen medewerkers van mijn bedrijf ook een Renault met Bouwend Nederland korting kopen?

Nee. De kortingen hebben uitsluitend betrekking op de auto’s die de onderneming of ondernemer aanschaft.

Ik heb een vraag over mobiele telefonie

Kijk hier of uw een antwoord op uw vraag vindt.

Ik heb een bedrijf waar 5 mensen werken, is een koffieautomaat voor mij dan interessant?

Pelican Rouge heeft een heel breed assortiment aan koffieautomaten, waardoor er voor iedere bedrijfsgrootte een passende automaat is. De adviseurs van Pelican Rouge helpen u graag bij het maken van uw keuze.

Wat is het verschil tussen bellen via het vaste net of via internet?

Bellen via het Internet is een vorm van VoIP waarbij de spraakpakketjes via het publieke Internet worden verzonden. Technisch is het (nog) niet mogelijk om daarbij spraakdata voorrang te geven boven gewone data. Als gevolg daarvan zijn bedrijfszekerheid en kwaliteit misschien voldoende voor de consument, maar niet voor de ondernemer die nu eenmaal 100% bereikbaarheid, 100% bedrijfszekerheid en een optimale gesprekskwaliteit eist.

Een medewerker heeft al verzekeringen bij jullie lopen. Wat nu?

Met het invoeren van uw adressenbestand zien we direct of een medewerker al een verzekering bij ons heeft. We regelen dan dat hij alsnog profiteert van het voordeel. Bij verzekeringen is dat vanaf de datum van verlenging, bij hypotheken na het verstrijken van de door de medewerker vastgestelde rente-vast-periode.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

De uitgebreide weerapplicatie op de website van Bouwend Nederland werkt heel prettig, maar is het ook mogelijk dat mijn locatie wordt vastgehouden?

Sinds afgelopen Juli is de uitgebreide weerapplicatie op dit punt aangepast. Indien u nu inlogt vindt u direct de uitgebreide bouwweer informatie van de locatie die u het laatst bekeken heeft. Wel is het hiervoor nodig dat uw computer cookies (internet explorer bijv.) vasthoud.

Geen antwoord op uw vraag? Mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel t. 079 3 252 250.

Tot wanneer kunnen wij gebruik maken van de printeractie van HP via Misco?

De printeractie op groot-formaat printers is wegens succes tot nader order verlengd voor leden van Bouwend Nederland. Inmiddels heeft Misco een specialist op het gebied van printing die helpt met het maken van keuzes en bij onze leden ook scans kan uitvoeren om te kijken wat voor u de beste oplossingen zijn en de voordeligste oplossingen. Voor meer informatie over dit voordeel kunt u contact opnemen met Mickael Meijer van Misco op 020-5470595.

Wat is het verschil tussen de Bouwend Nederland aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (incl. motorrijtuigen dekking voor 7:611 BW), een BRAV- of WEGAM-polis en een SVI-polis?

De Bouwend Nederland aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, BRAV- en WEGAM-polis keren schade uit wanneer u, als werkgever, aansprakelijk bent voor een schade die door een werknemer wordt geleden terwijl hij gebruik maakt van een motorrijtuig. Bij een SVI-polis is het niet noodzakelijk dat u als werkgever aansprakelijk bent. Deze verzekering keert, binnen het kader van de polisvoorwaarden, uit als er door uw ondergeschikten schade wordt geleden. Het kan immers voorkomen dat u als werkgever niet aansprakelijk bent voor door een ondergeschikte geleden schade, terwijl u zich moreel wel aansprakelijk kan voelen. Bijvoorbeeld voor schade van uw ondergeschikten tijdens woon- werkverkeer bent u in veel gevallen niet aansprakelijk. Voor de vraag wat in uw situatie het beste advies is verwijzen wij u graag naar de op onze mantel betrokken makelaars Aon en Meeùs.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Moet een werkgever minimaal 3 jaar publiek verzekerd blijven?

Indien een werkgever zijn eigenrisicodragerschap beëindigt, zal hij daarna minimaal 3 jaar in het publieke bestel moeten blijven. Ook het verzoek om terug te treden naar het publieke bestel dient 13 weken voor terugtredingsdatum ingediend te zijn bij de Belastingdienst.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wij maken geen gebruiken van een arbodienst, maar doen de verzuimbegeleiding in eigen beheer in nauwe samenwerking met een bedrijfsarts. Kunnen wij gebruik maken van het verzuimloket en welke kosten zijn daaraan verbonden?

De kosten van het verzuimloket zijn inbegrepen in de dienstverlening door ArboDuo. Voor de kosten per werknemer verwijzen wij u graag naar onze website waar de kortingstabel en uitgebreide informatie over de dienstverlening kan worden gedownload. Dit kan op basis van een abonnement of op verrichtingenbasis (verzuimprotocol) worden afgenomen. Indien u een ziekengeldverzekering in een van onze mantels heeft lopen, draagt de verzekeraar een belangrijk deel bij in de kosten van het Bouwend Nederland Arbo Adviespakket en is de verzuimmelding tevens de schademelding bij de verzekeraar.
Indien u niet bent aangesloten bij ArboDuo kunt u geen gebruik maken van het verzuimloket en externe bedrijfsartsen kunnen hun medische dossier ook niet binnen het verzuimloket vastleggen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe lang duurt de Management Leergang?

De leergang bestaat uit een kick-off en vier blokken van steeds twee aaneengesloten dagen (totaal 21 dagdelen). Om het leereffect te versterken en de beschikbare tijd doelmatig te gebruiken is er de avond van de eerste dag steeds een avonddagdeel gepland. Daarom is een overnachting in het programma inbegrepen. Tussen de vier blokken zullen de deelnemers onderling in een subgroep (een MT) bijeen komen om aan een eindwerkstuk te werken. De sessies vinden plaats in de maanden november tot en met april. Aansluitend worden jaarlijks update/ verdiepende modules aangeboden aan oud-deelnemers van de Management Leergang.

Hoe werkt een brandstofpas?

Met een Multi Tank Card kunt u op rekening tanken bij alle tankstations in Nederland. Per maand betaalt u een voorschot. De hoogte hiervan is gebaseerd is op het geschatte gemiddelde verbruik. De afrekening van de brandstofkosten vindt eens per kwartaal achteraf plaats.

De Multi Tank Card biedt meerdere diensten aan zoals parkeren, wassen en internationaal tanken. Deze opties kunnen apart geactiveerd worden. Standaard is de MTC pas uitsluitend te gebruiken voor de aanschaf van brandstof en smeermiddelen. Online kunt u uw verbruik terugzien via Mijn Multi Tank Card.

Kan ik Leesmoment ook cadeau geven?

Ja, u kunt het pakket op elk gewenst adres af laten leveren. Er wordt dan een kaartje toegevoegd met de tekst: 'Dit pakket wordt u aangeboden door [naam bedrijf].'

Krijg ik ook korting bij Renault als ik mijn auto lease?

Ja, Wij hebben met Renault extra kortingen afgesproken bovenop de kortingen die uw leasemaatschappij van Renault ontvangt. Dit betekent dat u aan uw leasemaatschappij kunt doorgeven dat zij met deze extra aanschafkorting mogen rekenen, waardoor uw leasetermijn lager zal uitvallen. Uw leasemaatschappij kan bij Renault om bevestiging hiervan vragen. De korting geld uiteraard enkel voor personen- en bestelwagens voor lidbedrijven van Bouwend Nederland.

Wat wordt er precies bedoeld met ‘strike’?

Hiermee wordt de eigen risico periode bedoeld. De rekenmodule geeft op basis van de gekozen dekkingsperiode en gekozen temperatuur norm ook een minimaal te kiezen eigen risicoperiode. Dit minimum is het gemiddeld aantal keer dat de norm is gehaald over de afgelopen 25 jaar en wordt in de rekenmodule in het oranje tekstvlak aan de rechterzijde van de pagina weergegeven.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat is het verschil tussen een verzuimverzekering conventioneel en een verzuimverzekering stop-loss?

Een verzuimverzekering met een conventionele dekking vergoedt iedere ziektedag van een
individuele werknemer met inachtneming van het eigen risico in dagen.
Een verzuimverzekering met een stop loss-dekking vergoedt, na afloop van het kalenderjaar, de
totale verzuimlasten van uw onderneming van het voorafgaande verzekeringsjaar die uitkomen
boven het eigen behoud (een eigen risico in geld).

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Uit welke mobiele telefoons kan ik kiezen in de Bouwend Nederland mantel Mobiele telefonie?

U kunt uit alle toestellen kiezen die KPN levert en ondersteunt, tevens heeft sTN ook stevige toestellen speciaal voor in de bouw opgenomen in hun assortiment. Indien u een toestel wil die zij niet standaard leveren, gaan zij kijken of ze het toestel voor u kunnen bestellen. Blijkt dit mogelijk dan ontvangt u een vrijblijvende offerte voor het desbetreffende toestel.

Als ik het aanmeldformulier opstuur zit ik dan vast aan het BNL-zorgverzekeringscontract?

Met het formulier geeft u aan geïnteresseerd te zijn om de Bouwend Nederland mantel aan uw medewerkers te willen aanbieden. Nadat u het formulier aan ons heeft teruggestuurd laten wij de betreffende verzekeraar of assurantie tussenpersoon contact met u opnemen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Overweegt het Ministerie uitstappen bij de UWV voor de WGA niet meer toe te staan in verband met het uittreden van een groot aantal bedrijven in 2009?

Nee, het kabinet werkt aan een evaluatie van de WGA en zal de Kamer hierover binnenkort berichten. Overigens maken een groot aantal leden gebruik van het ledenvoordeel dat wij hebben gesloten met Nationale Nederlanden.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

In hoeverre voorziet onze aansprakelijkheidsverzekering in rechtsbijstand?

Een bedrijfsaansprakelijkheidspolis biedt bij schade boven het eigen risico dekking voor verweer indien verzekeraars van mening zijn dat u niet aansprakelijk bent. Dat verweer voeren verzekeraars veelal zelf, maar als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld na een dagvaarding) of verzekeraars zelf behoefte aan juridisch advies hebben biedt de polis dekking voor externe verweerskosten. Ook kunnen verzekeraars –als zij daar belang in zien vanwege een eventuele civiele vordering- besluiten bij te dragen in de kosten van verweer in een strafzaak. Maar verzekeraars hebben de vrijheid het verweer in een strafzaak slechts te begeleiden zonder zelf een advocaat te betalen.

Voor bijstand op het gebied van bouw- en aanbestedingszaken kunt u terecht bij Bouwend Nederland Advies. Eerstelijns vragen worden gratis behandelt. Dossierbehandeling kan op uw verzoek plaatsvinden tegen een tarief van EUR 100.- per uur.

Voor schade beneden uw eigen risico of verhaalsrechtsbijstand (u wilt iets verhalen bij een aansprakelijke derde) zijn rechtsbijstandverzekeringen bedoeld. Bouwend Nederland introduceert naar verwachting in 2012 een speciale rechtsbijstandverzekering voor leden van Bouwend Nederland.

Het verzuimpakket dient afgesloten te worden met Arbo Unie of ArboDuo. Dit zijn twee arbodiensten die volgens ons niet goed scoren. Liften deze twee arbodiensten mee op een al jarenlang gebruik binnen Bouwend Nederland?

Met Arbo Unie hebben we een kortingsafspraak, maar hier hebben we nog geen loket ingericht zoals we dat met Arbo Duo hebben gedaan. Het Bouwend Nederland Verzuimloket is enkel met Arbo Duo mogelijk.

Als we het aantal leden dat gebruik maakt van deze arbodiensten afzetten tegen het aantal klachten dat wij ontvangen, kunnen we uw mening niet delen dat deze arbodiensten niet goed scoren. Het is zelfs zo dat als een aannemer een arbodienst heeft die geen keuringen mag doen, voor deze keuringen standaard wordt doorverwezen naar Arbo Unie door Arbouw. Uiteraard krijgen wij ook klachten binnen over Arbo diensten.

Dit is voor ons altijd reden om de dienstverlening met de betreffende arbodienst te bespreken en waar nodig aan te passen. Overigens is de oorzaak van de meeste van deze klachten terug te voeren op het feit dat het lidbedrijf een basis (marginaal) Arbo pakket heeft gesloten zonder de uitgebreide dienstverlening van de procesregisseur. Het verwachtingspatroon van de ondernemer sluit dan niet aan bij het afgesloten abonnement.

Disclaimer: ‘De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. De Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Voor individueel advies verwijzen wij u naar de met Bouwend Nederland samenwerkende assurantie-makelaar Meeùs bouw & Infra’.

Wat is de JBN Masterclass?

Dit is een programma van acht maanden. Met vier stevige modules. De rode draad? Jouw eigen praktijk, jouw persoonlijke ontwikkeling en een business case. Die leidt tot het ‘boek van de toekomst’. Jouw bijdrage daaraan lever je aan het eind van het programma af. De groep bestaat uit maximaal zestien personen. Je beleeft een achtbaanrit als nooit te voren. In vier tweedaagse modules krijg je een soepele integratie van theorie en praktijk. Daarnaast ronde tafels en discussies. Ook intervisiemomenten hebben een belangrijke plek. De vier modules kennen elk een kapstokhaak. Achtereenvolgens zijn dat zelfleiderschap, integraal ketenbeheer, de toekomst van de bouw en innovatie van eigen business modellen.

Ik heb een CAT Phone, waar kan ik terecht voor servicegarantie?

De service voor uw CAT Phone verloopt via de leverancier. Indien u het toestel via de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie heeft aangeschaft kunt u ook bij hen terecht, zodat zij voor u kunnen bemiddelen.

Wat doet DAS om mijn openstaande facturen te innen?

Om uw factuur te innen, neemt DAS in korte tijd meerdere keren contact op met uw klant. Dit doet DAS schriftelijk, telefonisch en per e-mail. DAS vraagt uw klant om de factuur zo snel mogelijk te betalen, inclusief rente en incassokosten. Heeft uw klant een goede reden om niet te betalen? Dan hoort u dat direct.

Het buitengerechtelijk incassotraject neemt maximaal 50 dagen in beslag. Vaak leidt dit tot een oplossing: de klant heeft de openstaande factuur volledig of deels betaald, of we hebben een betalingsregeling met hem afgesproken.

Hoe zien de eisen van de CO2-Prestatieladder eruit?

Heeft u nog meer vragen? Bekijk onze andere video's eens via: www.co2adviseurs.nl/videofaq/

Welk voordeel krijgen mijn medewerkers bij de Centraal Beheer?

Uw medewerkers besparen als snel 100 euro per jaar (maar waarschijnlijk meer) op hun verzekeringen. De autoverzekering, woonverzekering en andere verzekeringen waar de korting voor geldt, kennen bovendien gunstige voorwaarden. Terwijl het u niets kost.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wanneer wordt er uitbetaald?

Er wordt uitbetaald binnen 30 dagen na afloop van het certificaat. 5 dagen na afloop van het certificaat ontvangt u van CelsiusPro bericht over de opgebouwde waarde in het certificaat. De uitbetaling kan alleen plaatsvinden op de rekening waarvan de premie betaald is.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Valt ziekteverzuim wegens orgaandonatie onder de ziekteverzuimverzekering?

Nee. Werknemers die op grond van familiaire of ideële overwegingen besluiten om (tijdens leven)
een orgaan te doneren, hebben recht op een Ziektewetuitkering van het UWV ter hoogte van 100%
van het (gemaximeerde) dagloon.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe zit het met de inboedel en eigendommen van opdrachtgever tijdens de verbouw?

Inboedel en andere eigendommen van opdrachtgever zijn verzekerd onder de CAR-polis. Goede CAR-polissen (zoals de Bouwend Nederland CAR) bieden ook dekking voor eigendommen van huurders. In beide gevallen is echter wel vereist dat de oorzaak in de bouwactiviteiten ligt. Indien een schade ook op de inboedel/opstalverzekering is gedekt is het aan te bevelen de claim daar neer te leggen in verband met de veelal gehanteerde nieuwwaarderegeling. Schade aan bestaande eigendommen tengevolge van normale eigenaarrisico’s zoals diefstal, bliksem en vandalisme blijven buiten de dekking van uw CAR en zullen door de eigenaar zelf verzekerd moeten worden.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Krijgen alle verzekerden de collectieve dekking er gratis bij of alleen de verzekerden die zelf een aanvullende verzekering sluiten?

Per betalende verzekerde die een aanvullende verzekering sluit wordt het collectieve aanvullende pakket gratis verstrekt. Voor meeverzekerde volwassenen die geen aanvullende dekking nemen geldt deze uitbreiding van de dekking dus niet.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Werkgevers die kiezen voor eigenrisicodragen zullen ook het inlooprisico moeten dragen. Wat houdt dit in?

De verzekering biedt dekking voor werknemers waarvan de eerste dag van ongeschikt zijn tot werken ligt ten tijde van het ingaan van de verzekering en/of bij het aangaan van het dienstverband. In de periode voorafgaand aan het uittreden kan arbeidsongeschiktheid ontstaan waarvoor geen dekking bestaat. De werkgever is dan zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele WGA-uitkeringen die hieruit voortvloeien. De werkgever loopt ook het risico voor eventuele WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers die ziek zijn of (ex-)werknemers die een uitkering krijgen krachtens de WGA voor de ingangsdatum van de verzekering.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.
Hoe kom ik terug in de overzichtskaarten wanneer ik in de nieuwe uitgebreide weerkaarten een keuze heb gemaakt voor minimum temperaturen?

Voor de onderwerpen in de inhoudsopgave aan de linkerzijde staan groene plus-tekens. Als u op dit groene plusje klikt, ziet u een dropdown menu met alle mogelijkheden. Ga vervolgens naar de overzichtspagina of kijk voor meer informatie en uitgebreid bouwweer op onze website.

Ik ben deelnemer van een van de Bouwend Nederland Voordeelcontracten Telefonie, VoIP telefonie, maar ik vind op mijn factuur de korting niet terug.

De kortingen zijn verrekend in de kosten, waardoor uw korting niet direct terug te vinden is op uw factuur. Uiteraard ontvangt u deze wel. Wij zijn er mee bezig om dit duidelijker op uw factuur te vermelden.

Is het mogelijk om gekoeld water uit de koffieautomaat te krijgen?

Ja, dit is mogelijk bij een groot aantal van onze automaten.

Levert Hellemans ook elektriciteit voor op bouwplaatsen?

Een bouwaansluiting moet altijd worden aangevraagd bij de regionale netbeheerder. Zij zijn ook de enige die een aansluiting mogen aanleggen en in bedrijf mogen stellen. Je kunt ervoor kiezen om de elektriciteit van een bouwaansluiting af te nemen van een zelf gekozen leverancier. Echter het verschil met de kosten die een netbeheerder in rekening brengt zijn marginaal en niet veel energiebedrijven brengen een aanbieding uit voor het leveren van bouwstroom.
Wanneer je bedenkt dat bij een bouwaansluiting 80% van de kosten zitten in het aansluiten en de transportkosten en energiebelasting en maar 20% van de kosten voor levering van elektriciteit zijn, dan loont dit niet de moeite om dit elders te kopen dan via de netbeheerder.

Is VoIP hetzelfde als bellen via het internet?

VoIP (Voice over Internet Protocol) wordt vaak gebruikt als synoniem voor bellen via het publieke internet. Niets is minder waar.
Bij VoIP wordt het gesproken woord omgezet in datapakketjes, om vervolgens via een datanetwerk te worden verzonden. Een kostenbesparende techniek die al jaren wordt gebruikt door de grote Telecom-aanbieders voor hun internationale verbindingen en door multinationals met een eigen, wereldomspannend datanetwerk. Data nemen nu eenmaal minder transportcapaciteit in dan het gesproken woord. Telecom-aanbieders gebruiken speciale netwerken, die uitsluitend worden ingezet voor VoIP. Multinationals investeren in apparatuur waardoor spraakdata op hun netwerk altijd voorrang krijgen boven gewone data.

Houden medewerkers die vertrekken recht op de voordelen van Personeelsvoorzieningen?

Nee. Voor een medewerker die vertrekt naar een andere werkgever vervallen de voordelen van Personeelsvoorzieningen. Het is dan ook belangrijk dergelijke wijzigingen aan ons door te geven.

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is het mogelijk dekking te kopen voor een periode binnen 20 dagen na nu?

Nee, dit is niet mogelijk. Door de huidige technieken is het mogelijk een indicatieve weersverwachting op onze website te bekijken tot over 30 dagen. Wel is het mogelijk om u alvast kosteloos voor de weerverletdekking te registreren, zodat u, wanneer u dekking wenst, niet eerst de klantenacceptatie hoeft te doorlopen die enkele dagen in beslag neemt, waardoor u dus sneller uw dekking kunt laten ingaan.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik weet mijn pincode niet meer. Wat nu?

Wanneer u meer dan drie keer een onjuiste pincode hebt ingetoetst wordt uw SIM-kaart geblokkeerd. In dat geval neemt u contact op met de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie (0348-495041). De helpdeskmedewerkers kunnen vervolgens bij de provider de zogenaamde PUK-code opvragen, waarmee u een nieuwe pincode kunt aanmaken.

Klopt het dat wij korting krijgen op de Bouwend Nederland constructie en aansprakelijkheidsverzekering over onze GIW en BouwGarant omzet?

Dat klopt. Over de omzet waar een BouwGarant-certificaat van kracht is of waarvoor een GIW certificaat is afgegeven gelden extra kortingsregelingen. Voor uw BouwGarant omzet ontvangt u een korting van 15% op de basispremie van zowel uw Bouwend Nederland constructie als aansprakelijkheidsverzekering. Deze korting wordt berekend bij de jaarlijkse naverrekening van uw polis.Voor de omzet van flats/woningen die worden gebouwd onder GIW garantie wordt op de Bouwend Nederland constructieverzekering een korting op de basispremie verleend van 0,10 o/oo.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wat dekt de WGA-eigenrisicoverzekering?

De WGA-eigenrisicoverzekering verzekert de loongerelateerde WGA-uitkering, de vervolguitkering en de WGA-loonaanvullingsuitkering (ter hoogte van maximaal de vervolguitkering).

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik krijg de melding U moet de cookies aanzetten... Wat moet ik doen?

Indien u de melding U moet de cookies aanzetten... krijgt, moet u voor gebruik van het verzuimloket eerst de cookie-instelling aanpassen. Klik hier voor een instructie.

Hoe kan ik me aanmelden voor de Management Leergang?

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Astra Bouwmeester, office manager Economische & Verenigingszaken. 

E a.bouwmeester@bouwendnederland.nl
T 079 3 252 168

Na aanmelding wordt een intakegesprek gehouden.

Ik wil een onbetaalde factuur bij DAS indienen. Hoe doe ik dat?

U kunt uw vordering gemakkelijk online bij DAS indienen. Klik hier om uw vordering direct in te dienen. U ontvangt van DAS een ontvangst bevestiging. Via de online portal kunt u de voortgang van de incassodossiers volgen.

Tips & algemene informatie

 • Bewaar alle relevante documenten bij elkaar. Denk hierbij aan: de 14-dagen-herinneringsbrief, factuur, aanmaning, opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden en offerte.
 • Stuur DAS alleen kopieën toe. De originelen bewaart u zelf
 • Onderneem zelf geen acties meer. Verwijs steeds naar uw incasso en/ of juridisch specialist
 • Vermeld het dossiernummer bij alle correspondentie met DAS
 • Nieuwe ontwikkelingen? Breng uw incasso specialist altijd zo snel mogelijk op de hoogte.
Hoelang loopt het contract met Leesmoment?

Het abonnement is voor de periode van een jaar en maandelijks opzegbaar, ook in het eerste jaar. Leesmoment neemt tijdig contact met u op of u het abonnement wilt verlengen.

Kan de weerverletdekking per werknemer worden afgesloten?

U kunt de uitkering per dag zelf bepalen, u kunt hier dus ook het salaris van één werknemer als uitkering per dag hanteren, of een veelvoud daarvan. U bent echter niet beperkt tot het salaris, ook andere kosten zoals huur van doorwerkmaatregelen kunt u opnemen in de uitkering per dag.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Als wij het aanmeldformulier voor CelsiusPro per fax of per e-mail toesturen, wordt de klantacceptatieprocedure verkort?

Ja, u kunt een ingescande versie van de documenten mailen naar info@celsiuspro.com of per fax aan 0041-444453425. In verband met de leesbaarheid verdient een e-mail de voorkeur.

Wat moet ik doen bij een ziekmelding?

Binnen 48 uur meldt u de ziekmelding bij uw Arbodienst. Indien u geen Arbocontract heeft
afgesloten bij ArboDuo dan dient u de melding ook aan APG Verzekeringen te doen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoeveel auto’s heb je nodig om van het GPS-Buddy kilometerregistratiesysteem gebruik te maken?

Het ledenvoordeelcontract kent geen minimum aantal voertuigen. Eén voertuig is al voldoende om van de korting gebruik te maken. Met GPS-Buddy kunt u namelijk ook voor één voertuig automatisch een sluitende rittenregistratie bijhouden om zodoende de bijtelling voor privé-gebruik te voorkomen.

Kunnen de premies die de werknemers betalen via de salarisstrook verrekend worden?

De premies van de werknemers die via Zilveren Kruis verzekerd zijn, worden direct bij de werknemer geïncasseerd. De premies voor de verzekerden bij Avéro Achmea worden naar keuze direct geïncasseerd bij de werknemer, via de werkgever of via de tussenpersoon. U dient hiervoor contact op te nemen met uw assurantietussenpersoon.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Is een WGA eigenrisicoverzekering verplicht?

Een werkgever is automatisch publiek verzekerd en is niet verplicht om een private WGA-eigenrisicoverzekering te sluiten. Wel dient de werkgever indien hij uit het publieke bestel stapt een zekerheidsstelling te geven voor de WGA-uitkeringen. Dit kan via een financiele partij, of via een polis bij een private verzekeraar.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Hoe zijn werkzaamheden, en eventuele gevolgschades verzekerd bij sloop- en heiwerken?

Veel polissen kennen een meldingsplicht, met als risico dat u vergeet melding te doen of verzekeraars extreme preventieve eisen stellen. Bij de Bouwend Nederland-polissen is vertrouwen de basis van de dekking en is er dus automatische dekking. Indien u aansprakelijk bent voor schade aan belendingen, inclusief de daaruit voortvloeiende schade moeten verzekeraars betalen. Denk bijvoorbeeld aan een belendend winkelpand dat moet sluiten doordat het pand hersteld moet worden.
Bedrijfsschade door stilstand van het werk (bijvoorbeeld omdat een andere funderingstechniek moet worden bedacht en uitgevoerd) is niet verzekerbaar.
Overigens is het ook bij de Bouwend Nederland-dekkingen aan te bevelen te zorgen dat uw adviseurs op papier zetten dat met de geadviseerde methodiek geen sprake is van een verhoogd risico.

Onze Arbodienst heeft alles met Arbouw geregeld, mag keuringen doen enz. Waarom zou deze arbodienst dan geen korting kunnen opleveren bij Loyalis.

De keuze voor een arbodienst die het beste bij uw bedrijf past blijft een lastige. Er zijn een groot aantal Arbo diensten die de PAGO’s mogen uitvoeren. Uiteraard is dit een voorwaarde die wij hanteren bij de keuze van een ledenvoordeelcontract.

Bij het ontwikkelen van nieuwe ledenvoordeelcontracten gelden echter nog een groot aantal andere voorwaarden. Bij ledenvoordelen speelt daarbij mee dat we enkel een mantelcontract ledenvoordeel kunnen sluiten met landelijk werkende partijen, omdat het aantal af te sluiten contracten niet meer te overzien/ te behappen valt. Ook zouden we dan het inkoopvolume dat we kunnen realiseren teniet doen.

Bij Arbodiensten speelt nadrukkelijk ook mee dat we het verzuim in de branche willen terugdringen en dan is er een bepaald dekkingsvolume nodig. We kunnen daarbij niet om het feit heen dat we met Arbo Duo (ArboNed) en Arbo Unie in één klap de overgrote meerderheid van de werknemers bij onze leden kunnen bereiken en daarmee invloed kunnen uitoefenen hoe wordt omgegaan met verzuimbegeleiding en preventie. Daarmee kunnen we de ondersteunende doelstelling zoals hierboven verwoord het best realiseren. Wij staan daarbij altijd open voor verbetering van de dienstverlening, hetgeen ook heeft geresulteerd in een aanscherping van de afspraken tussen verzekeraars en de Arbo dienst in het Verzuimloket per afgelopen januari.

Disclaimer: ‘De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. De Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Voor individueel advies verwijzen wij u naar de met Bouwend Nederland samenwerkende assurantie-makelaar Meeùs bouw & Infra’.

Wat kost de JBN Masterclass - in geld en tijd?

De JBN Masterclass kost € 4.950,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmodules, overnachtingen, lunch, diner en ontbijt.Twintig procent van dit bedrag verdien je weer terug, mocht je je daarna inschrijven voor een Executive MBA in de bouw bij TSM. Om je in te schrijven voor de Masterclass moet je ook lid zijn van Jong Bouwend Nederland. De vele voordelen, die dat oplevert vind je op www.bouwendnederland.nl. De lidmaatschapskosten worden, indien je nieuw lid bent, toegevoegd aan de factuur voor de Masterclass. In tijd kost de Masterclass je vier vrijdagen en vier zaterdagochtenden voor de vier modules in acht maanden. De studiebelasting tussen de vier modules door bedraagt ook nog eens acht dagen.

Hoe beheer ik mijn CAT Phone?

Voor het beheer van uw CAT Phone kijkt u op http://www.catphones.com/en-gb/support/.

Wat als een vordering en betaling van een klant elkaar kruisen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een onbetaalde factuur bij ons indient en uw klant in de tussentijd alsnog betaalt. We rekenen dan alleen incassokosten als we de factuur al in behandeling hebben genomen. Is dat nog niet het geval, dan betaalt u niets.

Wat zijn de verschillende vormen van aanbesteden?

Heeft u nog meer vragen? Bekijk onze andere video's eens via: www.co2adviseurs.nl/videofaq/

Geldt de minimumpremie per certificaat?

In principe geldt er per certificaat een minimumpremie van € 2.000,-. Voor leden van Bouwend Nederland geldt echter voor ieder volgend certificaat in hetzelfde seizoen geen minimumpremie meer. Dus wanneer u een extra certificaat wilt kopen om de periode van dekking te verlengen, bent u niet meer gebonden aan een minimumpremie voor dat volgende certificaat.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Valt ziekteverzuim wegens een arbeidsconflict onder de ziekteverzuimverzekering?

In geval van een arbeidsconflict is er geen sprake van ziekte en derhalve niet verzekerd op een verzuimverzekering. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsconflict wordt per geval beoordeeld.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Op de contributiefactuur van Bouwend Nederland staat bij de korting voor onze CAR en aansprakelijkheidsverzekering een korting van €0, - vermeld. Hoe kan dit?

De Bouwend Nederland mantels voor de Constructie en aansprakelijkheidsverzekeringen zijn unieke voor leden van Bouwend Nederland ontwikkelde producten met sterk van de markt afwijkende polisvoorwaarden en een geheel eigen premietabel. De premie is gebaseerd op uw soort omzet en uw schadehistorie en daarom voor ieder lid uniek. Omdat het dus geen korting is op een bestaand product van een verzekeraar kunnen wij ook geen kortingspercentage of bedrag noemen. De ervaring met nieuwe aanvragen leert dat de premie veelal 10-30% lager ligt dan de markt.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik heb een collectief maar niet via Bouwend Nederland, moeten ik en mijn werknemers nog actie ondernemen om gebruik te maken van nieuwe kortingen?

Een bestaand collectief dat over gaat naar de condities van Bouwend Nederland blijft zijn eigen collectiviteitsnummer behouden. De werkgever moet echter wel bij de tussenpersoon aangeven dat het bedrijf wil overstappen naar het collectief van Bouwend Nederland. De werknemers die al gebruik maken van het huidige collectief hoeven niets te ondernemen, maar krijgen na aanpassing van het collectief een nieuwe polis met de premies volgens de afspraken Bouwend Nederland.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Vallen werknemers met een (gedeeltelijke) WAO-uitkering ook onder de dekking?

Een werknemer die bij het aanvragen van de verzekering een (gedeeltelijke) WAO-uitkering ontvangt, hoeft niet te worden meeverzekerd. Deze werknemer blijft onder het regime van de WAO vallen. Ook bij herleving van zijn arbeidsongeschiktheid kan deze werknemer aanspraak maken op de WAO.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik krijg een cookie foutmelding bij het uitgebreide bouwweer. Hoe kan ik verder?

Indien u een cookie-melding krijgt, betekent dit dat uw internetbrowser cookies blokkeert. Het uitgebreide bouwweer maakt gebruik van cookies om bijvoorbeeld de plaatsnaam vast te houden van uw project dat u de laatste keer bij uw bezoek heeft ingevuld.

Om het uitgebreide bouwweer te kunnen gebruiken dient u daarom de cookies te accepteren. Dit kunt u aanpassen via het browsermenu Extra > Internetopties > tabblad Privacy > knop Geavanceerd. Ook is het verstandig om de url van de weerapplicatie toe te voegen aan uw ‘vertrouwde websites’ .

Ik heb nog geen eHerkenningsmiddel, wat moet ik doen?

Vraag via www.zlogin.nl/eherkenning een middel aan op het betrouwbaarheidsniveau dat u nodig heeft. U ontvangt dan 15% ledenvoordeel. Gaat u eHerkenning gebruiken voor verschillende overheidsdiensten, dan adviseren wij u te kiezen voor een middel op betrouwbaarheidsniveau EH2+. U kunt hiermee bij de meeste diensten terecht.

Levert Pelican Rouge verantwoorde koffie?

Pelican Rouge kan u een drietal verschillende keurmerken koffie leveren, dit zijn: UTZ, Rain Forrest Alliance en Fair Trade.

Is al mijn personeel verzekerd via de Collectieve Ongevallenregeling (D-fonds)?

Nee, onder de regeling vallen uitsluitend de volgende groepen werknemers:

 • Werknemers die vallen onder de definitie ‘bouwplaatswerknemer’ of UTA-werknemer’ van de CAO
 • Overige werknemers op wie de CAO voor de Bouwnijverheid van toepassing is met een werkweek van minimaal 10 werkuren
 • Stagiairs waarop de Stageregeling van de Bouw van toepassing is.

Indien u personeel heeft dat niet onder één van deze groepen werknemers valt, is het raadzaam een aanvullende collectieve ongevallenverzekering te sluiten.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

En als mijn medewerkers liever geen gebruik maken van Personeelsvoorzieningen?

Als introductie ontvangen uw werknemers een mailing met een brochure en een antwoordkaart. Hierin leggen wij uit hoe Personeelsvoorzieningen werkt en wat de voordelen zijn. Daarnaast ontvangen zij een couponboekje waarmee zij heel eenvoudig meer informatie of offertes kunnen aanvragen. Als een medewerker geen post meer over Personeelsvoorzieningen wil ontvangen, kan hij dat aangeven op de antwoordkaart.

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Kunnen er op één certificaat meerdere periodes worden afgedekt?

Nee. Eén certificaat biedt dekking voor een bepaalde periode. Wel is de sluiting tussen Kerst en Oud en Nieuw eruit gehaald, wat een deel van de noodzaak wegneemt. Daarbij is de minimum premie verlaagd naar € 500, -, waardoor u al snel voor verschillende periodes verschillende certificaten kunt afsluiten.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Ik wil een mobiel abonnement verlengen, hoe doe ik dit?

Voordat u wilt verlengen moet u bedenken of uw abonnement wel in aanmerking komt voor verlenging, de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie kan u dit precies vertellen. U kunt al verlengen vanaf zes maanden voor het verstrijken van de contractsperiode. Vanaf deze periode ontvangt u via sTN automatisch een verlengingsvoorstel voor de verlengbare nummer(s).

Mijn werknemer wil overstappen naar de Bouwend Nederland polis van Zilveren Kruis Achmea/Avéro Achmea. Wat moet hij doen?

Hij moet voor 1 januari 2018 zijn huidige verzekering schriftelijk opzeggen. Ook kan hij gebruik maken van de overstapservice. Daarvoor moet hij zich voor 1 januari 2018 via uw assurantietussenpersoon of rechtstreeks bij de verzekeraar, aanmelden voor de betreffende verzekering onder vermelding van het collectiviteitnummer dat u van de verzekeraar heeft ontvangen voor de nieuwe collectiviteit onder de Bouwend Nederland mantel. Overstappen kan tot 1 februari 2018, maar na 1 januari 2018 dient hij dan wel de opzegging van zijn huidige verzekering zelf te verzorgen.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurancemanagers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wie regelt de verplichte garantieverklaring?

Als een bedrijf besluit te kiezen voor een WGA-eigenrisicoverzekering regelt de verzekeraar de garantieverklaring en bestaat de mogelijkheid dat ook de afmelding bij de Belastingdienst, de aanvraag tot eigenrisicodragen en het verstrekken van een garantieverklaring aan de Belastingdienst door de verzekeraar verzorgt wordt. Deze extra dienstverlening kan per verzekeraar verschillen en de verzekeraar dient de juiste formulieren ook tijdig in zijn bezit te hebben.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Welk percentage werkgeverslasten moeten wij meeverzekeren op de verzuimverzekering?

Het percentage te verzekeren werkgevers lasten varieert naar gelang

 • het soort loon dat u opgeeft
 • hoogte van het loon (b.v. A met prestatietoeslag 0% of D met prestatie toeslag 10%)
 • Uta of Bouwplaats

Verzekeraars hanteren verschillende loonbegrippen. Het is daarom van belang dat u eerst kijkt welk loonbegrip uw verzekeraar hanteert, en daarop én de loonsom én het werkgeverspercentage aanpast!

Loyalis gaat uit van het Bruto loon, inclusief vaste loonbestanddelen (TSF) en dan is het percentage werkgeverslasten voor bouwplaatspersoneel 52%-55%

Nationale Nederlanden geeft u de keuze tussen loon voor loonheffing of Bruto SV-loon en dan liggen de percentages voor bouwplaatspersoneel tussen de 32%-37% of 42%-46%

Indien u niet het juiste percentage hanteert, komt u tekort op het moment dat u een uitkering nodig heeft. Het maakt dus niet uit welk loonbegrip u hanteert, als u echter maar wel het juiste bijbehorende werkgeverspercentage meeneemt. Diverse tussenpersonen en verzekeraars die niet bekend zijn met de bouw-cao en de BTER adviseren een te laag percentage werkgeverslasten bij het bruto loon.

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Waarom vindt er een intakegesprek plaats?

De extra inspanning om vóóraf met elke deelnemer een intakegesprek te houden heeft zich dubbel en dwars terugverdiend. Iedereen weet exact wat hij/ zij van zijn intekening kan verwachten en dat hij/ zij met collega’s van een vergelijkbaar kaliber een half jaar kan optrekken. Daarbij wordt voor toelating gezocht naar een effectief werkbare spreiding over verschillende sectoren, type bedrijven en variëteit in functieachtergrond van de potentiële deelnemers (van en met elkaar leren!). De deelnemersgroep bestaat uit maximaal 15 personen per leergang.

Wat houdt de wet incassokosten in?

1. Hoogte incassokosten
Volgens de WIK zijn de incassokosten een percentage van het factuurbedrag, met een minimum van €40 en een maximum van €6.775. Het percentage wordt lager als de vordering hoger wordt. De wet hanteert hiervoor een staffel.
Bekijk de vraag 'Hoeveel incassokosten mag ik in rekening brengen' voor meer informatie.

2. Recht op matigen
Het recht op matigen is volgens de WIK uitgesloten. Dat betekent dat de rechter de hoogte van de incassokosten niet meer kan verminderen.

3. Afwijken van de regels
Als de niet-betalende klant een consument is mag u volgens de WIK niet in het nadeel van de klant afwijken van de regels. Wel in zijn voordeel. Is de klant een bedrijf? Dan bent u vrij om af te wijken van deze regels. Dit moet u dan wel schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden.
Bekijk de vraag 'Welke kosten mag ik in rekening brengen als de klant een bedrijf is' voor meer informatie.

4. Meerdere vorderingen
Heeft een aanmaning betrekking op meer dan één factuur of vordering? Dan moet u de hoofdsommen bij elkaar optellen en de incassokosten berekenen over het totaalbedrag.
Bekijk de vraag 'Hoe bereken ik incassokosten over meerdere vorderingen' voor meer informatie.

5. Richtlijnen aanmaningen
Betaalt een klant uw factuur niet? Dan moet u hem nog één schriftelijke aanmaning sturen: de 14-dagen-herinneringsbrief. Dit geldt wanneer een klant de overeengekomen betalingstermijn heeft laten verstrijken. De 14-dagen-herinneringsbrief is verplicht. In de brief geeft u aan welke incassokosten u in rekening brengt als de klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van de brief betaalt.
Bekijk de vraag 'Wat zijn de richtlijnen voor de 14-dagen-herinneringsbrief' voor meer informatie.

Veelgestelde vragen