Kees Scheepens

Kees Scheepens

Sr. Beleidsmedewerker Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Over Kees Scheepens

Bestuurssecretaris/ lid van het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid.
Lid van de bestuurscommissie Algemene Zaken (voorzittersoverleg)
Lid van de bestuurscommisise Vermogensbeheer
Lid van de bestuurscommissie Pensioenzaken.
Lid van de redactieraad van het kwartaalmagazine Bouwpensioen (4 x 450.000 exemplaren jaarlijks).
Penningmeester /bestuurslid van het Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid (TBB).
Bestuurslid van de stichting Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid.
Bestuurslid van de stichting Werkgevers Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid.
De stichting SFB en ABP zijn de aandeelhouders van APG Groep.
Specialties: Pensioenbestuur, Pensioencommunicatie, Cao-onderhandelingen, Algemeen en Financieel Management, Vermogensbeheer.

Berichten van Kees Scheepens