Positief Bouw- en Infraoverleg overleg met ambitieus Alkmaar

Door R. (Ruben) Heezen , 12 februari 2018

Nieuwbouw van woningen, verduurzaming en aanbestedingsbeleid. Het waren de belangrijkste gesprekspunten tijdens het Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg op 8 februari tussen de afdeling Noord-Holland-Noord en de gemeente Alkmaar.

Zo’n 9.900 woningen moeten er in Alkmaar en omstreken worden gebouwd tussen nu en 2025. Recent onderzoek van EIB laat zien dat het een probleem kan worden om dat te realiseren. Reden voor de afdeling Noord-Holland-Noord om daar in het overleg met de gemeente Alkmaar naar te informeren. De bestuurders gaven aan dat er voldoende plek is om de opgave te realiseren (er is zelfs potentiële ruimte voor 25.000 woningen), al zijn er inderdaad wat hindernissen te nemen. Bouwend Nederland Regio Randstad Noord neemt dat mee in de overleggen met de provincie Noord-Holland om te kijken of die kunnen worden weggenomen.

Helpende hand
Terugkerend agendapunt is de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het is goed om te horen dat de gemeente Alkmaar en de woningcorporaties niet alleen ambitieus zijn maar ook al flinke stappen hebben gezet. De gemeente draait al voor 30% op duurzame energie. Die wordt onder andere uit een biogascentrale betrokken. Verder maakt Alkmaar op diverse plekken gebruik van een warmtenet. Punt van aandacht blijft de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Die blijft wat achter ten opzichte van de woningen van de corporaties. Bouwend Nederland heeft de gemeente Alkmaar uitgenodigd voor de sociëteit Noord-Holland om daar samen met de leden naar te kijken en oplossingen te bedenken.

Waken voor pieken en dalen
Tijdens de crisis is het onderhoud aan infrastructurele werken in veel gemeenten op een lager pitje komen te staan. Op diverse plekken zijn de wegen daardoor in minder goede staat. Nu de economie weer is aangetrokken, komt ook dat onderhoud weer op gang. Zoals veel gemeenten hecht Alkmaar groot belang aan lokale en regionale werkgelegenheid, en dus aan de inzet van lokale en regionale bedrijven. Om dat ook daadwerkelijk goed te kunnen doen, is het zaak om pieken en dalen in het op de markt zetten van aanbestedingen te voorkomen. Bouwend Nederland wees de gemeente Alkmaar tijdens het overleg dan ook op het belang van een goede spreiding van de projecten en de aanbestedingen. En op de samenwerking met andere gemeenten in de regio die voor zo'n goede spreiding nodig is. Dan kunnen lokale ondernemers ook daadwerkelijk inschrijven en de werken uitvoeren.Ideeën? Aandachtspunten? Laat het weten!
Het GBIO is een structureel overleg waarbij gemeenten en Bouwend Nederland elkaar bijpraten over ontwikkelingen en waar samenwerking wordt gezocht om problemen op te lossen. Leden zijn van harte welkom om zaken aan te dragen voor de agenda.Over de auteur

R. (Ruben) Heezen