Dialoogsessie in het teken van verduurzaming in de bouw

Door Redactie, 15 februari 2018

Dialoogsessie in het teken van verduurzaming in de bouw

Wethouders en (aanstaand) Raadsleden van de gemeente Alkmaar en Heerhugowaard gingen op 14 februari met leden van Bouwend Nederland in gesprek over onder andere verduurzaming in de bouw. Tijdens deze derde dialoogsessie, die plaatsvond bij Espeq Opleidingsbedrijven in Heerhugowaard, werd ingegaan op de vraag hoe beide gemeentes gaan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en welke rol de bouwsector hierin kan en moet spelen.

Joep Rats, directeur Beleid en Vereniging van Bouwend Nederland, spreekt over het verduurzamen van in totaal 7,5 miljoen woningen. Gemeentes maken aan de ene kant prestatieafspraken met corporaties op het gebied van verduurzaming maar er bestaat ook een grote particuliere woningvoorraad die moet worden aangepakt. Het draait niet alleen om subsidies, als je als gemeente maar faciliteert, transparant bent en bedrijven helpt, en bovenal de uitdagingen samen met het bedrijfsleven oppakt, aldus Rats. Een gemeente kan op verduurzamingsgebied bijvoorbeeld kijken naar een meer wijkgerichte aanpak, dan huis voor huis aan te pakken. Dit is niet alleen effectiever maar ook kostentechnisch interessant.

Naast het uitwisselen van kennis en informatie over verduurzaming van de bebouwde omgeving en plancapaciteit, was ook de instroom onderwerp van gesprek; er zijn grote maatschappelijke uitdagingen, maar met wie gaan we die uitdagingen realiseren? Er is op dit moment een groot tekort aan personeel. Ted Groot van Bouwbedrijf Ted Groot benadrukt dat bepaalde functies in de bouw in de toekomst zullen gaan veranderen. Door innovaties verschuift de vraag naar vaklieden naar meer technisch opgeleid personeel die aan de slag kunnen met BIM of in een fabriek. Dit vraagt om een goede aansluiting van de huidige opleidingen op deze toekomstige vraag vanuit de markt.

Tijdens pitches gaven diverse fractievoorzitters aan wat zij als grootste uitdaging zagen. Dit bleek bij bijna elke partij de verduurzaming van de woningbouw en dan met name rol van de gemeente hierin; hoe krijg je de particuliere woningsector in beweging zodat zij gaan investeren in verduurzaming. Cornel Borst van AC Borst Bouw uit Castricum legde met een voorbeeld uit de praktijk direct de vinger op de zere plek. Met een collectief wil Borst inzetten op verduurzaming. Maar hij liep tegen gemeentelijke leges aan. Er moet dus betaald worden om te verduurzamen. De overheid zou juist hierin moeten faciliteren, mee moeten denken en gezamenlijk moeten kijken naar beleid en behoefte. Meer samenwerking. Daar was iedereen het na de sessie over eens.

Blijf op de hoogte van onze inzet met onze themapagina over de gemeenteraadsverkiezingen »


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Contactpersoon bij dit bericht

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad Noord