Actieagenda Aanbesteden maakt aanbesteden weer lonend

Door Joost Fijneman , 16 februari 2018

Actieagenda Aanbesteden maakt aanbesteden weer lonend

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat ontvangt vandaag, vrijdag 16 februari, de actieagenda Beter Aanbesteden. In deze actieagenda staan tips voor bedrijven én aanbestedende diensten om succesvoller aan te besteden. Bouwend Nederland is actief betrokken bij de totstandkoming van deze actieagenda.

Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.

Meer kansen voor MKB

“Ondernemers en inkopers ervaren aanbestedingen regelmatig als een stroef proces. Dat komt niet zozeer door de regelgeving. Vooral de dagelijkse praktijk kan tot onnodige frustraties leiden. Met deze actieagenda pakken we met alle betrokkenen voor het eerst sámen problematiek zoals clusteren aan. Heldere praktijkafspraken betekenen meer effectiviteit voor inkopers en meer kansen bij aanbestedingen voor ondernemers en zeker mkb’ers”, zegt staatssecretaris Keijzer.

Publieke organisaties besteden jaarlijks 73 miljard euro aan

Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. In totaal besteedt de overheid jaarlijks voor 73 miljard euro aan. Als dit beter gebeurt, levert dit extra groeimogelijkheden op voor ondernemers, een efficiënte inkooppraktijk bij overheden en een effectieve besteding van belastinggeld.

Brede samenwerking leidt tot actieagenda

De gezamenlijke actieagenda is tot stand gekomen in regionale en landelijke teams met ondernemers, inkopers van bijvoorbeeld gemeenten, brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland, de VNG en aanbestedingsjuristen. Onder leiding van Matthijs Huizing gaan de betrokkenen de komende maanden samen verder om de 23 actiepunten uit te voeren en op te lossen.

Bouwend Nederland: werken voor overheden moet weer leuk worden

Joep Rats, directeur beleid en vereniging van Bouwend Nederland: “Bouwend Nederland is actief betrokken bij de totstandkoming van deze actieagenda. We zien namelijk nog veel kansen in een andere wijze van aanbesteden. Het zou goed zijn wanneer er weer gezocht wordt naar een partij om het werk mee te doen, in plaats van het zoeken naar de juiste contractvorm. Werken voor de overheid moet weer leuk worden, en niet beangstigend.

Aanbestedingsinstituut: Maak gunningscriteria helder

Joost Fijneman, manager van Aanbestedingsinstituut: “We zien dat veel opdrachtgevers wel nadenken over kwaliteitscriteria en EMVI, maar dat het in de praktijk vooral zorgt voor extra druk bij de inschrijvers terwijl er niet duidelijk is waarop gegund wordt. Het is moeilijker geworden voor ondernemers om zich te onderscheiden van de rest. Het is goed dat deze actieagenda het aanbesteden weer lonend maakt.”


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN

Over de auteur

J. (Joost) Fijneman

Hoofd Bouwend Nederland Advies en plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening