RUG: Geef innovatie meer kans in de bouw

Door Redactie, 10 april 2018

RUG: Geef innovatie meer kans in de bouw

‘Benut innovaties meer in de bouw; alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig’. Die hoofdconclusie trekt de Rijksuniversiteit Groningen in zijn onderzoek naar innovaties in de bouw gebaseerd op een rondvraag onder leden in april 2017. Bouwend Nederland onderstreept deze conclusie en herkent in de aanbevelingen eerdere oproepen om belemmeringen weg te nemen en innovaties meer ruimte te geven.

Aanbestedingen nog niet aangepast aan nieuwe marktsituatie

De onderzoekers geven aan dat de sector nog altijd vasthoudt aan kostenbesparing, ook nu de crisis voorbij is. Bouwend Nederland ziet hierin de nasleep van diezelfde crisis waarin budgetten fors onder druk stonden. Opdrachtgevers houden in nieuwe aanbestedingen nog onvoldoende rekening met de veranderingen die sinds begin 2017 in de markt optreden. Zo laten aanbestedingen nog altijd weinig ruimte voor innovatieve oplossingen. Leden van Bouwend Nederland signaleren dit al een tijdje. Volgens de onderzoekers zijn er voldoende innovaties maar worden ze nog niet altijd toegepast. Veel innovaties blijven door de beperkte uitvraag op de plank liggen. Goed voorbeeld hiervan zijn de oplossingen die de bouw- en infrasector heeft ontwikkeld voor het herstel van aardbevingsschade.

Investering in innovaties lastig te gelde te maken

De onderzoekers zien ook dat de bouw- en infrasector fors inzet op verduurzamingsinnovaties. Daarbij is het buitengewoon lastig om intellectueel eigendom in de bouw te beschermen en dus de vruchten ervan te plukken. Dit geldt voor innovaties in het algemeen en voor investeringen in verduurzaming. Het Aanbestedingsinstituut signaleert dat technische innovaties nauwelijks een kans krijgen bij de meeste aanbestedingen.

Lees hier het complete artikel uit BNL 1 2018 »


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE