Leerzame ledenvergadering Midden-Holland

Door Jan Overtoom , 17 april 2018

Leerzame ledenvergadering Midden-Holland

Bouwmensen Midden-Holland was 11 april gastheer van een matig bezochte maar nuttige ledenvergadering van de afdeling Midden-Holland.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat gold zeker voor de ledenvergadering van de afdeling Midden-Holland die 11 april werd gehouden. De opkomst was aan de magere kant maar dat leidde wél tot een goede discussie over hoe bijeenkomsten beter kunnen worden georganiseerd en gepland. "Soms is het gewoon te veel van het goede en worden er wat veel bijeenkomsten achter elkaar gepland", gaven de leden aan. "Dan moeten er keuzes worden gemaakt; waar ga je wel heen en welke laat je dit keer schieten?"
Een voorstel om leden meer en beter bij de activiteiten te betrekken was bijvoorbeeld om themabijeenkomsten, voorlichtingen, vergaderingen en dergelijke te combineren en een meer praktische insteek te geven. “Combineer ze bijvoorbeeld met een excursie naar een bouwplaats of een interessant project”, werd er geopperd. Het idee wordt zeker meegenomen en in het vervolg wordt gekeken naar leuke locaties en een aangeklede borrel.
Al met al was het een leerzame uitwisseling die alleen maar kan leiden tot nog betere bijeenkomsten, optimaal afgestemd op de ondernemer in de bouw. De thuisblijvers misten de kans om hun stem en mening te laten horen, om invloed uit te oefenen op onderwerpen die aan bod kunnen komen en de manier waarop dat het beste kan gebeuren.

Briljante mislukkingen

Wat ze ook misten, was de presentatie die professor Paul Iske aansluitend op de vergadering gaf. De oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen wist op inspirerende wijze duidelijk te maken dat mislukkingen geen drama hoeven te zijn. Sterker nog, ze kunnen leiden tot onvermoede, zeer nuttige vindingen! Een briljante mislukking is immers niet anders dan een goed voorbereide poging om iets te realiseren, maar met een andere uitkomst dan gepland; en een leereffect. Er zijn fantastische innovaties voortgekomen uit mislukkingen. Iske benadrukte dat zulke onbedoelde successen er niet vanzelf komen. Flexibel denken, loskomen uit vastgeroeste patronen en een integrale samenwerking in de hele bouwketen zijn noodzakelijk. Een serieuze boodschap maar verpakt in een humorvolle en inspirerende presentatie waarbij zelfs een experiment met een ballon nieuwe inzichten opleverde.Over de auteur

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad Noord van Bouwend Nederland