Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen juni 2018

Door Helen Visser , 05 juni 2018

Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen juni 2018

De "Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen" biedt een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden energiezuinig (ver)bouwen.

De "Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen" is in 2013 gelanceerd en wordt periodiek ge-update. Juni 2018 is deze aangepast. Onderstaand artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen.

Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te (ver)bouwen. Steeds meer mensen willen een energiezuinig(er) comfortabele woning. Maar het verkrijgen van financiering voor verbouwen of bouwen is lastig. Veel partijen weten de financiële mogelijkheden die er wel zijn vaak niet te vinden

Er bestaan diverse regelingen en financieringsconstructies energiezuinig (ver)bouwen. De Financieringswijzer geeft een overzicht van deze financieringsconstructies. Naast subsidies wordt aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiële producten banken aanbieden.
De grootste wijzigingen in de update van juni 2018:

Bestaande bouw

Particulieren / VvE’s

  •  De regeling Energiebespaarbudget is toegevoegd. Wanneer er ook geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen mag er voor maximaal 106% van de huidige marktwaarde geleend worden voor een hypotheek i.p.v. 100%. De extra 6% moet wel besteed worden aan energiebesparende voorzieningen.
  •  Bij de Subsidie Energiebesparing VvE is het budget voor de energiebesparende maatregelen verhoogd van € 6 miljoen naar € 12 miljoen.
  •  Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is vastgesteld op € 100 miljoen voor 2018.

Woningcorporaties/vastgoedbeleggers

  • Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is vastgesteld op € 100 miljoen voor 2018.
  • De Fonds Energiebesparing Huursector stopt en loopt tot 1 juli 2018.

Nieuwbouw

Particulieren

  •  Bij de regeling Hypotheekrente gekoppeld aan energielabel is het verschil in percentage tussen Nul op de Meter en energielabel G aangepast van 0,6 naar 0,4%. De tijdelijke regeling (extra korting) bij een EPC van lager dan 0,39 is verwijderd.
  • Daarnaast zijn er verwijzingen opgenomen voor de regelingen bij de ABN AMRO en de Rabobank.
  •  Bij verruiming hypotheek de regeling 106% LTV toegevoegd, de extra leenruimte moet besteed worden aan energiebesparende voorzieningen. Linkaanpassingen.

Klik HIER voor de Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen - juni 2018 


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid