Welke consequenties heeft het aansluitverbod op aardgas per 1 juli?

Door Redactie, 07 juni 2018

Welke consequenties heeft het aansluitverbod op aardgas per 1 juli?

Bouwend Nederland staat onverkort achter de ambitie om alle nieuwbouw zo spoedig mogelijk aardgasvrij op te leveren. Het leidt echter tot extra complicaties dat de wetswijziging niet per 1 januari 2019, maar al per 1 juli wordt ingevoerd. Maar wat betekent deze overhaaste actie voor de bouwsector?

Bouwaanvraag ingediend voor 1 juli 2018

Als bedrijven voor 1 juli een omgevingsvergunning indienen, blijft de huidige situatie van toepassing. Ze houden het recht op een aardgasaansluiting.

Bouwaanvraag ingediend na 1 juli 2018

Wordt de vergunning na 1 juli 2018 aangevraagd, dan geldt in feite een aansluitverbod op aardgas. Mede door de lobby van Bouwend Nederland en NEPROM is er een overgangsregeling gekomen. Alleen het College van B&W kan met zwaarwegende argumenten van het verbod afwijken. In de factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt dit onderwerp nader toegelicht. De concept ministeriĆ«le regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht is op 29 mei 2018 gepubliceerd en verschaft hierover meer duidelijkheid.

Vrijwillige inkeerregeling

Er zitten echter nog zo’n 49.600 nieuwbouwhuizen met aardgasaansluiting in de pijplijn waar voor 1 juli 2018 de bouwvergunning al voor is ingediend. Deze woningen krijgen zeer waarschijnlijk nog een gasaansluiting, mits opnieuw gekeken wordt naar het ontwerp. Dat leidt tot hogere bouwkosten en mogelijke vertraging van het bouwproces. Er wordt momenteel door het ministerie van Binnenlandse Zaken een tijdelijke en vrijwillige (inkeer)regeling opgetuigd. Kopers en bedrijven worden hiermee gecompenseerd voor meerkosten en mogelijke vertragingen van het bouwproces.

Opties aardgasloze nieuwbouw op een rij

Tot slot willen we u wijzen op de ZEN brochure Alternatieven voor aardgas. Hierin zijn de vijf opties voor een aardgasvrije nieuwbouwwoning beschreven en met elkaar vergeleken: de pluspunten, minpunten, investering en jaarlasten. Het is een praktische handreiking voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en andere bouwprofessionals.


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Contactpersonen bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250