Zorg dat u klaar bent! De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018

Door Edgar van Niekerk , 12 juni 2018

Zorg dat u klaar bent! De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018

Met de Wet van 11 april 2018 tot wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) wordt een verdere stap gezet in het voorkomen van graafschade. Graafschade kan er toe leiden dat belangrijke voorzieningen zoals elektriciteit en de watervoorziening uitvallen. Daarnaast kan graafschade gevaar opleveren voor de directe omgeving. De wet wijzigt feitelijk de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken), die op 31 maart 2018 in werking is getreden en de WION heeft vervangen.

Nieuwe wetgeving

De wijziging WIBON treedt per 1 juli 2018 in werking, behalve de artikelen die betrekking hebben op centrale opslag van gegevens over de ligging van netten. Deze treden per 1 januari 2019 in werking (zie https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-140.html). Dit geeft de graafsector de tijd om de centrale opslag te testen en het geeft de netbeheerders die hun gegevens centraal gaan opslaan de tijd om zich voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe situatie. Ook de onderliggende regelgeving treedt in werking op 1 januari 2019. In de lagere regelgeving zijn mede de technische vereisten geregeld voor de uitwisseling van gegevens over kabels en leidingen. De lagere regelgeving verwijst naar de IMKL en BMKL waarin de specifieke eisen zijn opgenomen.

Het hele pakket aan regelgeving geldt dus vanaf 1 januari 2019. Daarbij is het mogelijk voor netbeheerders om vanaf 1 januari 2019 hun gegevens centraal te laten opslaan bij het Kadaster. Omdat netbeheerders mogelijk extra tijd nodig hebben om hun systemen te laten werken op basis van de nieuwe technische vereisten, zoals geregeld in de lagere regelgeving, is het in de periode tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2019 mogelijk om op basis van óf de oude óf de nieuwe technische vereisten te werken (zie tabel hieronder). Op 1 juli 2019 moeten alle netbeheerders werken op basis van de nieuwe technische vereisten (ongeacht of ze hun gegevens centraal of decentraal opslaan).

Huidige standaard      

Te gebruiken                       

Te vinden op

IMKL versie 1.1.0.1 Tot 1 juli 2019 https://www.kadaster.nl/imkl
BMKL versie 1.2.0.1 Tot 1 juli 2019 https://www.kadaster.nl/bmkl

Nieuwe standaard

Te gebruiken

Te vinden op

IMKL versie 1.2.1 Vanaf 1 januari 2019 https://register.geostandaarden.nl/imkl2015/
BMKL versie 2.0 Vanaf 1 januari 2019 https://github.com/kadaster/klic-win/tree/master/B2B-koppeling%20beheerdersinformatie%20(BMKL%202.0)

Wat betekent dit voor de netbeheerder?

De Wijziging WIBON brengt veranderingen met zich mee voor de gegevensuitwisseling. Netbeheerders moeten zorgen dat uiterlijk 1 juli 2019 wordt gewerkt volgens de nieuwe vereisten. Op 1 januari 2019 gaat het vernieuwde KLIC systeem live waarop de netbeheerders moeten worden aangesloten. Op dat moment dienen zij te werken met de nieuwe vereisten, zoals het aanleveren van gegevens in vectorformaat. Daarbij is er keuze om om gegevens centraal op te laten slaan bij het Kadaster. De komende periode gaan de netbeheerders hier testen voor uitvoeren om tijdig te kunnen voldoen aan de wet.

Wat betekent dit voor u als u grondroerder?

Voor u als grondroerder betekent de komst van het vernieuwde KLIC-Online meer gebruiksgemak. De kabel- en leidinginformatie wordt in vectorformaat aangeboden. Dit is o.a. nodig voor mobiele toepassingen zoals smartphones en tablets. Ook biedt het nieuwe systeem de mogelijkheid om ontvangen netinformatie te combineren met andere bronnen, zoals eigen projectinformatie.
Het is belangrijk dat u uiterlijk 1 januari 2019 over een geschikte viewer beschikt door aanschaf van een nieuwe viewer of aanpassing van uw huidige viewer. Met uw huidige viewer kunt u namelijk vanaf 1 januari 2019 de KLIC-informatie niet meer lezen. Het Kadaster biedt momenteel een - aan de nieuwe situatie aangepaste - versie van de Kadasterviewer aan om te testen. Vanuit de markt worden er ook veel goede viewers aangeboden. Laat u tijdig informeren.

KLIC-WIN is gericht op de kwaliteitsverbetering van het systeem van informatie-uitwisseling van de ligging van kabels en leidingen en zal de grondroerders meer gebruiksgemak opleveren. Het is echter slechts een middel en zal het onderliggende probleem van de actualiteit en de kwaliteit van informatie over de werkelijke ligging en status van de bestaande kabel en leidingen voor de grondroerders niet direct verbeteren. Grondroerders lopen dagelijks tegen problemen aan door afwijkende situaties, zoals kabels en leidingen die niet op tekening staan of afwijkende ligging. Deze problemen worden met de komst van KLIC-WIN niet direct opgelost, maar biedt op termijn wel mogelijkheden voor nieuwe technologische ontwikkelingen zoals de grondradar en GPS inmeting om de werkelijke ligging van kabels en leidingen nauwkeuriger vast te leggen. Bouwend Nederland gaat nadrukkelijker aandacht vragen om deze innovaties en ontwikkelingen te versnellen.

Centrale plek voor informatie

Alle informatie rondom KLIC-WIN en de WIBON wordt op één centrale plaats aangeboden, om te voorkomen dat u informatie mist. Deze centrale plaats is www.klicwin.net. We zullen u onder andere via dit kanaal op de hoogte blijven houden van het laatste nieuws. Ook op de bij u bekende sites van uw koepelorganisatie of het Kadaster vindt u actueel nieuws en praktische informatie.


INFRAMARKT

Over de auteur

E.J. (Edgar Joost) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden