Waarom moet ik een overeenkomst ondertekenen met Zilveren Kruis?

Door Roeland Contzé , 09 juni 2015

Volgens de Zorgverzekeringswet, artikel 18, is het verplicht om een werknemerscollectief vast te leggen door middel van een getekende overeenkomst. Tot voor kort gingen wij ervan uit dat de mantelovereenkomst die Bouwend Nederland voor haar leden heeft afgesloten en ondertekend, voor dit vereiste afdoende was, waardoor de administratieve last voor onze leden beperkt bleef. Helaas blijkt dit nu toch nodig te zijn. Het verzoek van Zilveren Kruis heeft dan ook een correcte oorzaak.

Artikel 18 Zvw
1. De zorgverzekeraar kan met een werkgever overeenkomen dat hij een geldelijk voordeel verstrekt indien diens werknemers, voormalige werknemers of hun gezinsleden verzekerd worden op basis van een in die overeenkomst aan te wijzen modelovereenkomst.
(…)
3. In de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste bepaald:
a. de hoogte van het voordeel, waarbij die hoogte mag variëren al naar gelang het aantal volgens de desbetreffende modelovereenkomst verzekerde personen;
b. de verdeling van het voordeel over de werkgever en de volgens de desbetreffende modelovereenkomst verzekerde personen.Over de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen