Wijziging statuten en reglementen Bouwend Nederland

Door Redactie, 03 juni 2015

Op woensdag 17 juni a.s. vindt de volgende vergadering van het algemeen bestuur plaats. Tijdens deze vergadering wordt aan het algemeen bestuur een voorstel tot wijziging van de statuten van Bouwend Nederland en enkele reglementen (begripsbepalingen en contributiereglement) voorgelegd.