Preventiemaatregelen vastleggen op de Klic tekening

Door Roeland Contzé , 19 juni 2015

Preventiemaatregelen vastleggen op de Klic tekening

Vanwege de veranderende eisen van de opdrachtgever en het verschuiven van de aandacht van de controleurs van het Agentschap Telecom, wordt het vastleggen van preventiemaatregelen steeds belangrijker. Ervaring heeft uitgewezen dat dit te realiseren is, mits de gebruiker in het veld hier de meerwaarde van inziet.

Met de Preventie Service is GOconnectIT erin geslaagd een gebruiksvriendelijke oplossing te ontwikkelen die ervoor zorgt dat de gebruiker in het veld geholpen wordt bij het vastleggen van preventiemaatregelen. Voor u op kantoor resulteert dit in een preventiedossier als bewijs voor de uitgevoerde maatregelen.

De service borduurt voort op het succes van de Klic App en is geïntegreerd met de Klic Altijd en Overal Service. De App biedt de gebruiker de mogelijkheid om preventiemaatregelen vast te leggen op de Klic tekeningen. Zo kan een proefsleuf (met inhoud, foto’s en locatie) eenvoudig worden vastgelegd. Door gebruikers te prikkelen in hun werkwijze worden kabels en leidingen minder snel over het hoofd gezien. Dit kan uiteindelijk leiden tot een verdere reductie in het aantal graafschades.

Door preventiemaatregelen vast te leggen kan een organisatie tevens aantonen dat het zijn verantwoordelijkheid op het gebied van graafschade preventie zeer serieus neemt, iets wat steeds meer opdrachtgevers verlangen (EMVI). Ook het melden van een afwijkende ligging wordt met de Preventie Service vereenvoudigt. Na constatering van de werkelijke ligging van een kabel of leiding kan de informatie eenvoudig bij het Kadaster worden gemeld. De vastgelegde acties leveren uiteindelijk een preventie-rapport op, welke op kantoor wordt gegenereerd en opgeslagen. Bij schade kan dit rapport worden. Daarnaast kan dit rapport een belangrijke rol spelen als bewijsvoering bij claims van netbeheerders.

Kijk voor meer informatie over de Klic App en het ledenvoordeel met GOconnectIT op onze website.Over de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen