Rapport Graafschade in opdracht van Bouwend Nederland Helpdesk WION-Schaden

Door Roeland Contzé , 08 juli 2015

Rapport Graafschade in opdracht van Bouwend Nederland Helpdesk WION-Schaden

De WION legt de verantwoordelijkheid bij alle ketenpartners. In de praktijk blijkt de schade echter vaak te worden geregeld op basis van aansprakelijkheid vanuit het Burgerlijk Wetboek en niet vanuit de verantwoordelijkheden vanuit de WION. De schade komt dan al snel voor rekening van de grondroerder.

De Bouwend Nederland Helpdesk WION-Schaden heeft daarom Meeùs Bouw & Infra als uitvoerder van de Helpdesk gevraagd om vanuit de bestaande schadedossiers te analyseren welke voorliggende oorzaken mede hebben geleid tot de geleden schade. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de mogelijkheden om deze schades te voorkomen.

Over de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen

Interessante publicaties

Interessante hulpmiddelen