Meld u vóór 1 september aan voor het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw!

Door Helen Visser , 20 augustus 2015

Meld u vóór 1 september aan voor het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw!

De huidige vraag vanuit de markt naar zeer energiezuinige nieuwbouw is nog gering, maar over 5 jaar is het wettelijke vereist. Met het ‘Programma Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’ stimuleren Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes dat de overgang naar de nieuwe eis van 2021 soepel verloopt. Aanmelden kan nog tot september.

Doel van het Platform: bevorderen dat bouwers/ ontwikkelaars/ woningcorporaties ervaring opdoen met het ontwikkelen en realiseren van zeer energiezuinige woningen die inspelen op de klantwens en een hoge klantwaardering kennen. Het Platform wil toonaangevende woningbouwprojecten realiseren die voldoen aan de eisen die in 2021 gelden.

Geïnteresseerd in deelname? Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  1. Partijen die participeren in het platform starten vóór 1-1-2018 met de bouw van minimaal één nieuwbouwproject dat tenminste voldoet aan de bijna energieneutrale eis van 2021.
  2. Bij de ontwikkeling en bouw van de woningen besteedt uw bedrijf veel aandacht aan klantwens en klantbeleving. U monitort de klanttevredenheid. Uitgangspunt is minstens een klanttevredenheidscijfer van 7,5.
  3. Tijdens de realisatie en bij oplevering van het project wordt door of namens uw bedrijf de energieprestatie en de ventilatiekwaliteit gemonitord en getoetst door middel van bijvoorbeeld het ISSO opleverprotocol voor nieuwbouwwoningen.
  4. Uw bedrijf werkt actief mee aan het delen (halen èn brengen!) van opgedane kennis en ervaring met de overige deelnemers binnen het platform en overige stakeholders.

Kosten
Aan deelname aan het platform zijn geen lidmaatschapskosten verbonden. Wel zult u (vermoedelijk) extra projectkosten maken voor de realisatie van bijna energieneutraliteit en voor de monitoring van de klanttevredenheid, de energieprestatie en ventilatiekwaliteit. Ook zult u (naar eigen inzicht) tijd en geld moeten reserveren voor research & development binnen uw eigen bedrijf. Ook de kennisuitwisseling (halen & brengen) buiten uw bedrijf zal extra tijd kosten.

Uw bedrijf, de overige deelnemers en de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord beloven elkaar om te werken aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw voor de Klant, onder de bovengenoemde voorwaarden. Deze belofte heeft geen juridische consequenties. Wel vertrouwen de partners van het Lente-akkoord erop dat u in redelijkheid alles doet om uw belofte gestand te doen.

• Doet u mee? U kunt uw bedrijf HIER aanmelden
• Wat kunt u verwachten? Kijk in het Programmaplan
• Met welke thema’s willen we aan de gang? De eerste ideeën kunt u HIER lezen.

Graag willen we u vragen om uw bedrijf aan te melden vóór 1 september 2015. Tijdens de tweede platformbijeenkomst, dinsdagmiddag 13 oktober is een teken- en fotomoment.


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Accountmanager