Kan ik nog inschrijven op KOB opleidingen? JA!

Door Redactie, 09 september 2015

Kan ik nog inschrijven op KOB opleidingen? JA!

Juist nu schrijven vele cursisten zich in, privé of via het bouwbedrijf. In alle 17 opleidingsplaatsen vullen de opleidingen zich met cursisten. Logisch, de opleidingen geven een stevige basis voor de toekomst. In de maand september, met uitloop in oktober, starten de opleidingen.

Investeer €’s in kennis, daar verdien je geld mee

De cursisten komen uit alle ‘hoeken en gaten’ en met allerlei achtergronden. Van kleine en grote(re) bouwbedrijven tot zzp’ers. De KOB docent ervaart dat iedere cursist gaande de rit meer kennis en zelfvertrouwen krijgt: “Ze gaan vragen stellen, voorstellen doen. Het is een technisch, organisatorisch en een sociaal verhaal. Ze leren hele andere facetten van hun bouwprojecten en bedrijf(svoering) kennen. Allround mensen die direct aan de slag kunnen, die hebben we in de bouw nodig. Er wordt ook steeds meer van een persoon gevraagd. Je moet sneller werken, efficiënt en effectief, zeker omdat tarieven nog steeds onder druk staan. Met de juiste kennis lukt dat eerder”. Daarom is investeren in opleiden zo lonend. In de praktijk moet elk puzzelstukje passen. Eén schakeltje fout en daar gaat je winst. Nieuwsgierig of belangstellend over de KOB, haar cursisten en docenten? Lees meer in het KOB Bulletin 35.

Kartrekkers - in welke functie dan ook of als zelfstandige

In de praktijk zie je KOB’ers groeien en de kartrekkers worden, als zelfstandige of binnen een bedrijf in welke functie dan ook. En daar zit de bouw om te springen. Kennis is macht, je moet weten waar je over praat. Met overall visie op techniek, de processen, kennis van het commerciële, de praktijk. Je merkt dat iemand z’n werk beter beheerst, zelfstandiger functioneert en meer durft.

KOB Opleidingsprogramma

Het doel van de KOB is het opleiden van de cursist tot zelfstandig functionerend kaderpersoneel of ondernemer in een bouw- of infrabedrijf. De KOB ziet een toename van Zzp’ers onder haar cursisten. De opleidingen helpt de Zzp’er met het (verder) ontwikkelen, aanleren van het ondernemerschap en bij het doorgroeien als ambitieuze zelfstandige.
De KOB sluit aan bij de ervaring en beroepsopleiding van iedere cursist. De cursisten werken in de bouw en hebben een MBO of HBO (vak)opleiding gevolgd, of zelfs nauwelijks- of geen bouwberoepsopleiding. De bouwopleidingen van de KOB B&U en Infra zijn:

  • gericht op de onderneming (½ jaar, 1 avond per week):
    Ondernemingsplanning & marketing, Bouwopdrachten, Financieel management, Bedrijfsvoering
  • gericht op bouwprojecten (1 jaar, 1 avond per week):
    Techniek 1 en 2, Calculatie, Werkvoorbereiding & uitvoering

Informatie KOB

Informatie op onze side www.kob.nl
Heeft u vragen of wilt u een brochure? Mail ons bouwopleiding@kob.nl .
Wil u direct contact? Bel ons op 079 - 3 232 262 (maandag t/m vrijdag van 7.30 uur - 16.00 uur).