Markttoets aansprakelijkheidsverzekeringen bevestigt unieke dekkingen

Door Roeland Contzé , 14 oktober 2015

Markttoets aansprakelijkheidsverzekeringen bevestigt unieke dekkingen

Het aansprakelijkheidsrisico in de bouw wordt steeds zwaarder. Eén van de onderwerpen waar de  Verzekeringscommissie van bouwend Nederland zich het afgelopen jaar over heeft gebogen. 

Eén van de risicoverzwarende ontwikkelingen is de afschaffing van de brandregresregeling. Dit was een regeling tussen Nederlandse verzekeraars waardoor brandverzekeraars maximaal € 500.000,- op de aansprakelijke partij verhaalden. Sinds de afschaffing van deze regeling zijn al meerdere leden geconfronteerd met miljoenenclaims doordat brandverzekeraars de ontstane schade volledig verhalen op de aansprakelijke aannemer. De hoogte van het verzekerd bedrag verdient daarom ook de benodigde aandacht.

Omdat een grote schade vaak een kleine oorzaak heeft vanuit de dagelijkse werkzaamheden, trof dit helaas ook onze kleinere MKB-leden. Door de toenemende schadelast staan de resultaten in de mantels al enige tijd zwaar onder druk. Verzekeraars zien geen ruimte meer om de risicoverzwaring zonder maatregelen op te vangen. In een poging een eventuele premieverhoging in de mantels te voorkomen, heeft de Bouwend Nederland Verzekeringscommissie besloten een uitgebreide markttoets uit te laten voeren. In deze markttoets zijn de 12 meest relevante verzekeraars uitgenodigd die de kennis, kunde en capaciteit in huis hebben om aansprakelijkheidsrisico’s in de bouw te verzekeren.

Naast prijs hebben we onder meer ook gekeken naar een groot aantal kwaliteitsaspecten, continuïteit en innovatief vermogen. Veel verzekeraars bleken grote moeite te hebben met de dekkingen die in de huidige polisvoorwaarden zijn opgenomen. Vooral de uitgebreide asbestdekking was voor de meeste verzekeraars een onbegaanbaar pad. Ook andere innovatieve dekkingen die wij in de loop der jaren konden toevoegen, waren voor veel verzekeraars zelfs nu nog steeds niet bespreekbaar. En qua prijs kon het met behoud van dekking ook niet goedkoper. Er waren zelfs uitschieters die 30% - 50% duurder uitkwamen! De markttoets heeft duidelijk aangetoond dat de Bouwend Nederland-mantels de juiste prijs-/kwaliteitsverhouding en unieke bouwspecifieke dekkingen hebben, die andere verzekeraars niet kunnen of willen afdekken. Dekkingen die in de praktijk hun waarde meermaals hebben bewezen.

Maakt u nog geen gebruik van de Bouwend Nederland verzekeringsmantels en wilt u een adviesgesprek hierover? Neem dan contact op met de afdeling Ledenvoordelen van Bouwend Nederland via voordeel@bouwendnederland.nl of 079-3252166.

Voor een totaaloverzicht van de risicoverzwarende ontwikkelingen, klik hier.Over de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen