Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) van start met 40 deelnemende bedrijven

Door Helen Visser , 16 oktober 2015

Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) van start met 40 deelnemende bedrijven

13 oktober vond in Amerongen de start van het Platform ZEN plaats. Er waren 75 deelnemers bijeen om te discussiëren over de omslag in de woningbouw. Vanaf 2021 moet nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Deelnemende bedrijven starten binnen twee jaar met de bouw van een nieuwbouwproject dat tenminste voldoet aan de eis van 2021.

Daarnaast komt de bewoner meer dan ooit centraal te staan. Om de consequenties daarvan voor ontwerpers, ontwikkelaars en bouwers te onderzoeken en de uitdagingen, knelpunten en oplossingen daarvan te bespreken, heeft het Lente-Akkoord eind mei het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) opgericht. Dit Platform stimuleert ervaring het opdoen van ervaring en deze kennis delen met betrekking tot zeer energiezuinige nieuwbouwconcepten tegen marktconforme condities.

Sinds eind mei hebben al 40 bedrijven zich aangemeld. De verwachting is dat er zich de komende maanden nog meer bedrijven zullen aansluiten. Tevreden bewoners in een betaalbare woning met comfort en een gezond binnenklimaat staan centraal. De positie van de bewoner maakt dat meer dan voorheen naast de vier deelnemers in het Lente-akkoord (Aedes, NEPROM, Bouwend Nederland en NVB) daarom ook consumentenorganisaties Vereniging Eigen Huis en VACpunt Wonen van de partij zijn.

Het idee is om drie keer per jaar een platformbijeenkomst te organiseren, één keer per jaar een congres en daarnaast diverse kleinere bijeenkomsten voor themagroepen te houden. Kennisoverdracht verloopt via de website, brochures en factsheets.

Voorwaarden voor deelname aan het Platform ZEN:

  • Binnen twee jaar starten met de bouw van een nieuwbouwproject dat tenminste voldoet aan de eis van 2021.
  • Bij oplevering worden de energieprestatie en ventilatie getoetst.
  • De klanttevredenheid wordt gemonitord.
  • Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring met elkaar en andere stakeholders.

De lijst met deelnemende bedrijven en de presentaties van 13 oktober zijn  HIER terug te vinden.


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Accountmanager

Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Accountmanager Sectie Bouw Middelgroot