Jong Bouwend Nederland - Terugblik excursie Hortus botanicus Leiden

Door Redactie, 16 oktober 2015

Jong Bouwend Nederland - Terugblik excursie Hortus botanicus Leiden

Donderdag 8 oktober jongstleden heeft Jong Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid samen met een aantal leden van de afdeling Haaglanden een bezoek gebracht aan de gerestaureerde tropische kassen van de Hortus botanicus in Leiden.

Gerard Smit, architect bij Architectenburo Veldman | Rietbroek | Smit, heeft de restauratie en aanpassing van de tropische kassen begeleid. Tijdens een presentatie en rondleding vertelde hij vol passie voor het vak wat er allemaal bij de restauratie van de monumentale kassen kwam kijken.

De Hortus botanicus is ontstaan in 1594 en vormt samen met het Academiegebouw en de Sterrewacht een zeer belangrijk binnenstadscomplex van de Universiteit Leiden.

Een deel van de kassen is verhoogd zodat bovenin een loopbrug tussen de hoge planten kon worden gerealiseerd. In dezelfde kas is een lesbalkon voor presentaties aan klassen gemaakt.
De bereikbaarheid voor invaliden is verbeterd en er zijn verschillende energiebesparende maatregelen genomen, zowel wat betreft de installaties als wat betreft wanden en daken. Eén voor één zijn de kassen gerestaureerd, zodat de Hortus zo weinig mogelijk overlast heeft gehad van de werkzaamheden.

De Hortus botanicus Leiden is een bezoek waard, niet alleen vanwege de bijzondere Nationale Plantencollectie, maar zeker ook vanwege de gerestaureerde kassen en Sterrewacht!