Afdeling Zuid-Holland Zuid gaat samen met Drechtwaard

Door Yvonne Hiddink , 04 januari 2016

Afdeling Zuid-Holland Zuid gaat samen met Drechtwaard

Per 1 januari 2016 is de afdeling Zuid-Holland Zuid samengegaan met de afdeling Drechtwaard. Door deze opschaling ontstaat één grote afdeling met een werkgebied van Goeree Overflakkee via de Hoekse Waard en de Alblasserwaard tot Dordrecht aan toe.

“Schaalvergroting is het beste voor de leden van de afdeling Zuid-Holland Zuid”, aldus Perry Kerklaan en Bas Hooghwerff. Beiden zijn bestuurder van de afdeling Zuid-Holland Zuid en zij nemen ook zitting in het bestuur van de afdeling Drechtwaard. “Om onze leden een inhoudelijk interessant programma te kunnen blijven bieden, zochten wij naar een oplossing. De gesprekken met onze buurafdeling Drechtwaard verliepen constructief en gaven ons het gevoel dat onze leden zich daar ook gaan thuis voelen”.

Drechtwaard is een afdeling die in 2014 is ontstaan uit een fusie van de afdelingen Dordrecht en Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Een actieve vereniging met een goed programma voor de leden. Meerdere keren per jaar een inhoudelijke themabijeenkomst, een excursie en tweejaarlijks een symposium. Leden krijgen toegevoegde waarde voor hun afdelingslidmaatschap.

Kerklaan & Hooghwerff: “De eerste gezamenlijke bijeenkomsten voor de leden zijn achter de rug. Een goed georganiseerde excursie naar de bouwplaats van museum Voorlinden en een algemene ledenvergadering. Dit heeft onze leden een beeld gegeven van de aanpak bij de afdeling Drechtwaard. Natuurlijk is het nog even wennen aan elkaar, maar er zit veel energie in de club”.Over de auteur

Y. (Yvonne) Hiddink

Bedrijfsadviseur Sociale Zaken