Bouwend Nederland Ongevallenverzekering verbeterd

Door Roeland Contzé , 05 januari 2016

Bouwend Nederland Ongevallenverzekering verbeterd

De Bouwend Nederland Ongevallenverzekering is aangepast. Hierdoor sluit deze verzekering beter aan op de nieuwe CAO BTER Bouw & Infra die per 1 januari 2016 is ingegaan.

Meeùs Bouw & Infra heeft de verzekerde bedragen na onderhandeling met verzekeraars zonder premieverhoging kunnen verhogen. De premie van deze verzekering blijft € 5 per jaar per werknemer. Binnen de CAO BTER Bouw & Infra, en nu dus ook de mantel, zijn de verzekerde bedragen voor de ongevallenverzekering per 1 januari 2016 als volgt:

  • bij overlijden als gevolg van een ongeval: € 25.000,- (was € 20.650,-)
  • bij algehele blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval: € 50.000,- (was € 41.300,-)

De Bouwend Nederland collectieve ongevallenverzekeringen bieden een extra dekking voor ongevallen buiten werktijd. De verzekerde bedragen hiervan komen nu dus overeen met de hoogte van de verzekerde bedragen vanuit de CAO BTER Bouw & Infra die gelden voor ongevallen binnen werktijd. Tezamen bieden beide verzekeringen een collectieve ongevallenverzekering waarmee u uw personeel op basis van een 24-uursdekking verzekert. Lidbedrijven die via Meeùs reeds een aanvullende Bouwend Nederland Ongevallenverzekering voor hun personeel hebben afgesloten, hebben een gewijzigde polis ontvangen. Hiervoor worden geen kosten of extra premie in rekening gebracht.

Werkgevers binnen de bouw die gebruik maken van de ziekteverzuimmantel van Bouwend Nederland bij Nationale-Nederlanden hebben automatisch een aanvullende ongevallendekking. Ook in deze mantel worden de verzekerde bedragen aangepast conform de CAO BTER.

Kijk op onze website voor meer informatie over de Bouwend Nederland Ongevallenverzekering.

Wilt u een aanvullende ongevallenverzekering voor ongevallen buiten werktijd afsluiten? Dan kunt u contact opnemen met Meeùs Bouw & Infra. Voor een lage premie heeft u een prima aanvullende arbeidsvoorwaarde voor uw personeel. Ivonne Rip informeert u graag hierover. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 020-3018675. U kunt haar uiteraard ook een e-mail sturen: i.rip@meeus.com.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen