Nieuws van ZET solutions, eHerkenning en Z factuur

Door Roeland Contzé , 20 januari 2016

Leden van Bouwend Nederland kunnen gebruik maken van de ledenvoordelen Z login eHerkenning en Z factuur, beide onderdeel van ZET solutions.

ZET solutions wordt onderdeel van de UnifiedPost groep

ZET solutions maakt voortaan deel uit van de Belgische UnifiedPost groep, een grote speler in de Benelux op het gebied van elektronische document verwerking, betaalfuncties en e-identity oplossingen. Met deze stap wordt een solide basis gelegd voor de verdere toekomstige groei en uitbreiding van de diensten van ZET solutions.

Doorontwikkeling Afsprakenstelsel eHerkenning een feit

Het Afsprakenstelsel eHerkenning is doorontwikkeld tot het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten en is van kracht op zowel eHerkenning als Idensys. eHerkenning voor de reguliere dienstverlening in het bedrijven-, consumenten en overheidsdomein op alle betrouwbaarheidsniveaus. Onder het merk Idensys worden pilots gedaan om de werking van Idensys te testen in het BSN-domein (betrouwbaarheidsniveaus 3 en 4) en het consumentendomein (vanaf betrouwbaarheidsniveau 2). eHerkenning blijft tijdens de Idensys pilots gewoon bruikbaar. Het uitgangspunt is dat de reguliere dienstverlening met eHerkenning uiteindelijk (na positieve evaluatie van de Idensys pilots) ook onder de paraplu van Idensys komt.

Wat betekent deze release voor huidige en nieuwe dienstverleners?
Dienstverleners kunnen gewoon hun online diensten blijven aanbieden via eHerkenning. Oudere koppelvlakken (1.7 en ouder) blijven vooralsnog beschikbaar. Als een dienstverlener gebruik wil maken van de nieuwe functionaliteiten moet hij wel overstappen naar koppelvlak 1.9. eHerkenningsmiddelen blijven nu en in de toekomst gewoon bruikbaar. Organisaties die aansluiten of overstappen op eHerkenning (release 1.9) maken straks een snelle start met Idensys. Organisaties hoeven dus niet te wachten met aansluiten.

Kijk voor meer informatie over het ledenvoordeel eHerkenning op onze website.

Simplerinvoicing netwerk

Simplerinvoicing is een netwerk van samenwerkende software en e-facturatie dienstverleners die het direct uitwisselen van e-facturen tussen ERP software en e-facturatie diensten mogelijk maakt. Kortom: iedereen kan straks vanuit zijn ERP / accounting software of e-facturatie dienstverlener facturen sturen naar ieder ander.

Simplerinvoicing is een stelsel van afspraken tussen e-facturatie platforms, die het mogelijk maakt om facturen uit te wisselen tussen deze partijen. Simplerinvoicing is geen eigen platform. ZET solutions is met Z factuur partner in het Simplerinvoicing netwerk. Wilt u elektronisch facturen uitwisselen met andere aangesloten partners, vul dan het contactformulier in of kijk op onze website voor meer informatie over het ledenvoordeel met Z factuurOver de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen