Themakaart Bouw: vanuit slim denkwerk dingen doen

Door Patrick Koimans , 25 januari 2016

Themakaart Bouw: vanuit slim denkwerk dingen doen

Aan technologische ontwikkelingen en innovatie in de bouwsector geen gebrek, maar hoe zorg je dat deze ook aansluiten op de maatschappelijke vraagstukken die ons te wachten staan in de komende jaren? Ofwel, hoe sla je de brug tussen wetenschappelijke kennis en praktische uitdagingen?

Het antwoord daarop is te vinden op de Themakaart Bouw en Bouwend Nederland presenteerde deze bij de lancering van de Bouwcampus op 13 januari. Ministers Blok (Wonen & Rijksdienst) en Schultz-Van Haegen (Infrastructuur & Milieu) ontvingen de Themakaart uit handen van voorzitter Maxime Verhagen, samen met Elphi Nelissen (Decaan Faculteit Bouwkunde TU Eindhoven) en Eva Klein Schiphorst (Rijksvastgoedbedrijf).

Gouden Bouw-driehoek

De belangrijkste technologische ontwikkelingen en behoeftes zijn in kaart gebracht, door de “gouden bouw-driehoek”, ofwel opdrachtgevers, opdrachtnemers en de kennisinstellingen. En dat alles in samenwerking met de Bouwcampus en andere betrokkenen vanuit de hele sector. De Themakaart fungeert als wegwijzer naar een toekomstbestendige en slimmere bouwsector.

Startpunt

“Het belang van deze Themakaart voor de Nederlandse economie en samenleving is bijzonder groot” stelt Maxime Verhagen. De themakaart geeft de grootste thema’s weer voor de komende jaren, plus de doelen en onderwerpen die elk thema duiding geven. Uiteraard kan de kaart geen uitputtend overzicht zijn. Wel is ze een startpunt voor de belangrijkste uitdagingen en vraagstukken waar Nederland voor staat. Vanuit slim denkwerk gaan we dus dingen doen: samen innovatief aanpakken, voor het Nederland van 2020, 2030 en 2040. We gaan aan de slag. Dus de opening van de Bouwcampus en het aanbieden van de Themakaart Bouw is de start van niet alleen iets moois, of prestigieus, maar juist iets heel belangrijks voor onze toekomst!” aldus Maxime Verhagen.

Slimmer

Het toverwoord in de themakaart is ‘smart’, want de toekomstige bouwsector vraagt om slimmer werken, slimmere materialen, slimmere energievoorziening en slimmer gebruik van de beschikbare ruimte. “Het overhandigen van de kaart is niet het einde, maar juist de eerste stap,” benadrukt Patrick Koimans van brancheorganisatie Bouwend Nederland.

“Het is zeker niet de bedoeling dat we de Themakaart overhandigen aan de overheid en daarmee zeggen: succes ermee! Vanaf nu moeten partijen in de bouwsector en de overheid juist samen aan de slag om de maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken op te lossen en de opgaven te realiseren. Nederland is immers nog lang niet af, dus hoe kunnen we daar slimmer aan voortbouwen? Het gezamenlijk ontwikkelen én benutten van kennis en kunde is daarvoor de eerste stap. De eerste pilotprojecten zijn al in gang gezet om te verkennen hoe we specifieke kennis en kunde gericht kunnen ontwikkelen, om die daarna met de hele sector te delen.”

Download de Themakaart Bouw.Over de auteur

Patrick Koimans