Voorzitter BIR: 'Communicatie en onderwijs BIM speerpunten 2016'

Door Redactie, 25 januari 2016

Voorzitter BIR: 'Communicatie en onderwijs BIM speerpunten 2016'

Het jaar 2015 is gedaan. Een jaar waarin we voor het BIM'en in de bouwsector (B&U en GWW+) majeure stappen hebben gezet. De oprichting van het BIM Loket is nu een feit. Er is nu een centrale locatie waar iedere gebruiker zijn vragen over de standaarden van BIM kan inbrengen. De Concepten Bibliotheek-NL is uitgebracht en we krijgen de eerste user stories. Op het gebied van onderwijs en communicatie verschijnen steeds meer BIM gerelateerde artikelen, congressen en opleidingen. BIM is gearriveerd.

Vanuit de Bouw Informatie Raad (BIR) zien wij deze stappen met groot genoegen aan. Natuurlijk willen we meer bereiken met elkaar. In het BIM-gebruik werkt de gehele bouwsector gezamenlijk aan deze stappen vooruit. Hier werkt het gebruik van open standaarden om data en ervaringen uniform te delen. Dat vormt de basis om vooruit te kunnen met alle partijen die werkzaam zijn in de bouw. In de uitgevoerde taken van de BIR en ook in haar samenstelling zie je dat terug. Voor 2016 is het vizier gericht op het betrekken van het MKB bij BIM, het aantrekken van meer B&U gebruikers en op meer opdrachtgevers die BIM eenduidig gaan uitvragen.

Nu wordt het belangrijk om user stories op te halen bij de BIM-projecten en van deze ervaringen te leren. Het programmabureau trok heel hard aan de verbeteringen maar draagt haar taken t.a.v. open BIM-standaarden meer over aan het BIM Loket. Zo komt de kennis en het beheer van BIM op één plaats. Er is veel enthousiasme om het BIM'en in Nederland verder te brengen tussen de partijen (architecten, ontwerpers, leveranciers, bouwers en installateurs) en de toepassing in de projecten van klein tot groot op een hoger niveau te krijgen. Het programmabureau mikt nu vooral op communicatie en onderwijs als speerpunten voor 2016.

Uiteraard kijken we als BIR en BIM Loket ook naar vóren. We zien nieuwe ontwikkelingen en wetgeving aankomen, zoals de omgevingswet en de basisregistraties voor o.a. topografie en ondergrond. Dit zal aan het digitaliseren van de ondergrond en het indienen van informatie bij vergunningsaanvragen aanvullende eisen gaan stellen. Kansen om middels het BIM’en hier eenduidig en efficiënt invulling aan te geven. Zover is het echter nu nog niet.

BIM zal alleen succesvol zijn als we open standaarden gebruiken en kennis delen met elkaar. We moeten leren van elkaar en van projectervaringen met de BIM-standaardonderdelen. Maar het wordt vooral een succes als we user stories krijgen die laten zien dat het werkt en dat het ketendenken en -werken bevordert. Ons doel is om voor de gehele bouwsector de werkwijze en informatieoverdracht te verbeteren, tussen alle betrokken partijen. Dat zal bedrijven meer kansen geven op succesvolle projecten. En opdrachtgevers op projecten die voldoen aan hun uitvraag en waarvan de informatie spic en span op orde is.

Een onweerstaanbaar idee, toch?

namens de BIR raad
Cees Brandsen
voorzitter


KETENSAMENWERKING INFORMATISERING VAN DE BOUWKETEN

Contactpersoon bij dit bericht

Arjan Walinga

Accountmanager Bouw Klein