Informatie Asbest van het bedrijfsdak provincie Overijssel

Door Redactie, 10 februari 2016

Informatie Asbest van het bedrijfsdak provincie Overijssel

Al enige tijd is Bouwend Nederland Regio Oost betrokken bij het project “Asbest van het bedrijfsdak” van de provincie Overijssel. Het komende half jaar krijgt dit project een concrete invulling.

Er is een projectbureau gestart dat via de gemeenten ondernemers op bedrijventerreinen met een asbestdak adviseert en op weg helpt het dak te saneren en vernieuwen. Lokale en regionale bedrijven die dat kunnen uitvoeren zijn daarbij zeer welkom. Uit een pilot is gebleken dat dakeigenaren vooral behoefte hebben aan een totaalaanbod. Dat kan zijn onder leiding van een aannemer of in een andere vorm. Dit biedt mogelijkheden voor leden die zich hiermee willen profileren.

Meer informatie
Algemene informatie over dit project vindt u op de website van de provincie Overijssel Asbest van het bedrijfsdak. Hier leest u ook waarom het voor ondernemers het overwegen waard is versneld hun asbestdak te saneren. Ze kunnen nu het meest profiteren van subsidies en snel hun ondernemersrisico i.v.m. asbest verminderen. Dit is dus ook een goed moment om die ondernemers te verleiden met een totaalaanbod.

John Bakker van Xement is contactpersoon van het projectbureau. Hij komt graag in contact met saneerders, bouwers en installateurs die brood zien in deze markt. Hij heeft de komende maanden de volgende mogelijkheden:
• Een presentatie tijdens de ledenvergadering, kort of iets langer naar wens
• Persoonlijk contact met leden die op dit project willen inspelen
• Deelname van leden aan een kort maar krachtige workshop marktaanbod/propositie asbestsanering en (duurzame) dakvernieuwing
• Idem workshop samenwerken en totaalaanbod

Contact
Als u belangstelling heeft of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de projectcoördinator John Bakker. Hij is bereikbaar via email: john.bakker@xement.nl of mobiel: (06) 20 13 51 02.


MARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Robert ter Hoek

Manager Regio Oost