Op de schop: grote afgelegen asielzoekerscentra

Door Redactie Bouwmeesters , 11 februari 2016

Op de schop: grote afgelegen asielzoekerscentra

In BNR Bouwmeesters wordt in de rubriek ‘Op de Schop’ telkens aan een deskundige in het veld gevraagd welke plek in Nederland volgens hem echt op de schop moet. Met in de uitzending van woensdag 10 februari stedenbouwkundige Dirk Verhagen van bureau Urban Synergy. Hij pleit voor een verbeterde opzet van asielzoekerscentra (AZC’s), met ook betere aansluiting op de directe omgeving 

Wat moet er op de schop?

“Het feit dat we grote AZC-locaties aan de rand van dorpen en steden bouwen. Deze zijn slecht verbonden met het stedelijk weefsel en daardoor plaats je bewoners ervan buiten de samenleving. Daarnaast roept de schaalgrootte van AZC’s teveel weerstand op bij de omgeving.”

Wat moet er dan mee gebeuren?

“Bouw AZC’s op plekken die goed verbonden zijn met dorp of stad, zodat bewoners activiteiten kunnen ontplooien. AZC-bewoners zijn weldenkende personen die proberen hun leven opnieuw op te bouwen en wij denken dat ze met hun vaardigheden en interesses een bijdrage kunnen leveren aan de bestaande leefomgeving. Pas ook de schaalgrootte aan van AZC’s en zoek dus locaties waar ze een positieve impact hebben op zowel vluchtelingen als omwonenden. Want daardoor ontstaat de kans dat de weerstand in die omgeving tegen zo’n AZC afneemt en maak je ook uitwisseling mogelijk. En zorg voor een duurzame inrichting met een doorkijk naar de toekomst. Zo bied je perspectief voor zowel de AZC-bewoners als de omwonenden.”

Luister hier de uitzending 
Over de auteur

Redactie Bouwmeesters