Succesvolle clustervergadering in Veenendaal

Door Jan Overtoom , 21 maart 2016

Succesvolle clustervergadering in Veenendaal

Op 17 maart was de clustervergadering voor de leden van regio Utrecht en ’t Gooi.

Het was een succesvolle bijeenkomst vanwege de hoge opkomst van 110 leden en de inhoudelijk interessante workshops. Naast de workshops waren er ledenvergaderingen van afdeling Amersfoort, ’t Gooi, Noord-West Utrecht, Veenendaal, Utrecht en JBN. Hieronder kunt een korte samenvatting van de verschillende workshops lezen.

De workshop Internet of Things
De workshop Internet of Things werd door circa 50 leden bijgewoond. John Tillema van Tweetonig gaf informatie over een nieuw netwerk dat thans over Nederland wordt uitgerold: LoRa. Via dit (gratis) netwerk kunnen kleine databestanden worden verzonden. Door de aanwezigheid van LoRa kunnen tal van nieuwe producten worden toegepast. Zoals bijvoorbeeld de ‘slimme klinker’ die aangeeft of er een auto boven geparkeerd staat of niet. Dit apparaat kost maar een paar tientjes en bevat een accu die minimaal 5 jaar mee gaat. Dit soort toepassingen leidt tot een revolutie in onder meer de bouwwereld. Waarom een parkeergarage bouwen als via een app inzichtelijk is waar je nog op straat kunt parkeren? Met name voor het onderhoud is de nieuwe techniek goed toe te passen. Door (goedkope) sensoren in kozijnen te bouwen krijg je na jaren een bericht als het tijd is voor een schilderbeurt. De kern van IoT is dat dus dingen/apparaten met elkaar communiceren.

Jeroen Pat, innovator bij TBI, schetste een beeld van de toekomst die eigenlijk al bestaat, al beseffen veel mensen dat niet. De IPhone bevat al veel sensoren die constant informatie verstrekken aan Albert Heijn en andere bedrijven waarvan je een app gebruikt. De belangrijkste opgave is om de enorme hoeveelheid data goed te gebruiken. De installatiesector is veel verder dan de bouwsector. Het gevaar voor de bouwsector is dat ze achter de feiten aanloopt. Het is nu al technisch mogelijk een monteur met een speciale bril uit te rusten die online informatie verstrekt over de te verrichten onderhoudswerkzaamheden. In de bouwsector worden deze ontwikkelingen ook (mondjesmaat) toegepast. Een aantal bedrijven investeert fors, maar het Midden- en Kleinbedrijf blijft achter. Het moet zorgen dat het kennis vergaart, voordat het uitvoerend bouwbedrijf achter de feiten aanloopt en in de bouwketen een minder belangrijke positie inneemt.

Workshop Meerwerk en Oplevering
Tijdens deze interactieve workshop heeft Reina Uittenbogaard, senior jurist bouwrecht bij Bouwend Nederland, de leden uitleg gegeven over de mogelijkheden en risico’s bij meerwerk en oplevering. Aan de hand van een casus werd besproken hoe je als aannemer om moet gaat met bestekwijzigingen gedurende de uitvoering van een opdracht. De leden hebben tijdens deze workshop antwoord gekregen op vragen als wanneer mag je als aannemer meerwerk rekenen, welke acties kan je nemen bij te late oplevering en wanneer mag je werkzaamheden schorsen. Voor de ge├»nteresseerde leden is er via de Bouwend Nederland Academy de mogelijkheid om een uitgebreide cursus over dit onderwerp te volgen.

Workshop Kwaliteitsborging in de bouw
Wist u dat vanaf 2017 het Burgerlijk Wetboek aangepast wordt? Hierdoor kunt u makkelijker en langer door uw klant aansprakelijk gesteld worden voor geconstateerde gebreken. Dit zette de zaal aan het denken. De bouw wil graag garant staan voor kwaliteit. En als de Wet Verbetering Kwaliteit in de Bouw doorgaat, zal elke bouwondernemer dit ook moeten. De gemeente controleert dan niet meer de bouw. U als bouwondernemer moet zelf aantonen dat u aan de regels voldoet. Maar hoe toon je je kwaliteit dan aan? En, hoe leg je dit dan vast? Jan Pieter van Dalen, senior consultant van Nieman Kwaliteitsborging informeerde de deelnemers op heldere wijze over de veranderingen onder de mogelijke wet. De conclusie is: u doet er goed aan niet te wachten op het wel of niet doorgaan van de wet. U kunt zich nu al onderscheiden op het vastleggen van kwaliteit. Dan komt u direct goed beslagen ten ijs wanneer de veranderingen in het Burgerlijk Wetboek ingaan. Want dat laatste lijkt wel zeker, ook al is het wetgevingsproces vertraagd.Over de auteur

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad Noord van Bouwend Nederland