GOconnectIT lanceert Preventie Dashboard

Door Roeland Contzé , 25 april 2016

GOconnectIT lanceert Preventie Dashboard

Deze innovatieve tool van GOconnectIT, partner Ledenvoordelen creëert bewustwording en draagt bij aan reductie van graafschade.

Het Preventie Dashboard maakt het mogelijk om op kantoor eenvoudig en snel ‘ real time’ management overzichten te genereren per regio, ploeg en of medewerker. Dit geeft concrete input om te bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan. Op basis hiervan kan er preventief worden gehandeld en wordt preventie structureel en op solide wijze geïntegreerd in proces en bedrijfsvoering. Het Preventie Dashboard integreert alle data vastgelegd met behulp van de Preventie Service en geeft op hoofdniveau inzicht in het graafgedrag. Dit betekent dat u in één oogopslag in grafische weergave de totalen of gemiddelden van de afgelopen maand kunt inzien. Daarnaast wordt door een eenvoudige lijstweergave (ranking) direct duidelijk welke medewerkers het beste en minste presteren.

Het Preventie Dashboard biedt naast hoofdlijnen en trends inzicht in:

  • Graafschades
  • het gebruik van de Klic
  • Afwijkende situaties Proefsleuven

 

Binnen deze overzichten is het mogelijk om te filteren op:

  • Periodes (instelbare periode)
  • Regio (specifiek, totaal)
  • Medewerkers (individueel, ploegen)
  • Type aggregatie (totaal, procentueel)

Door de filtermogelijkheden kunt u specifieke overzichten genereren, waaruit bijvoorbeeld blijkt of er in een bepaalde periode minder of juist meer preventiemaatregelen zijn toegepast en hoe er met de Klic meldingen wordt omgegaan. Dit maakt inzichtelijk in welke regio en bij welke medewerkers extra aandacht nodig is.

Het Preventie Dashboard maakt preventiedata inzichtelijk. Hoe gaan medewerkers op diverse locaties en projecten om met Klic meldingen? Welke maatregelen worden vastgelegd en hoe verhoudt zich dit tot eventuele graafschade? Gerapporteerde data en analyses maakt gericht sturen mogelijk, zorgt voor bewustwording en draagt bij aan reductie van graafschade. Omdat er vaak meerdere projecten tegelijkertijd lopen, is het een uitdaging om overzicht te behouden. U kunt simpelweg niet op alle plekken aanwezig zijn. Het Preventie Dashboard zorgt voor transparantie en maakt duidelijk op welke wijze er wordt omgegaan met preventiemaatregelen. Dit maakt tijdig bijsturen mogelijk en draagt bij aan het voorkomen van onnodige schade. Met het Preventie Dashboard wordt én blijft graafschade preventie ‘top of mind’.

Kijk voor meer informatie over het ledenvoordeel met GOconnectIT op onze website. U vindt hier naast algemene informatie over de oplossingen die GOconnectIT biedt ook ervaringen van collega's, diverse factsheeds en een brochure graafschadepreventie.Over de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen