Wat u in 2016 moet weten over de Wet BeZaVa

Door Roeland Contzé , 26 april 2016

Wat u in 2016 moet weten over de Wet BeZaVa

2016 is voor u als werkgever een belangrijk jaar. Een jaar waarin u keuzes moet maken en waarin eigenriscodragerschap en verzuimbeleid de sleutelwoorden zijn. Op dit terrein kunt u veel winnen, maar ook verliezen, maar waar gaat het precies over?

Wat verandert er per 1 januari 2017?

Het gaat om de laatste maatregel uit de Wet BeZaVa, de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van Vangnetters. Deze wet bepaalt dat u financieel risico loopt voor zowel uw vast als uw flexmedewerkers, uw medewerkers met bepaalde tijdcontracten of een oproepovereenkomst. Hieronder ziet u een schematische weergave van de aard en de duur van dit risico.

Schematische weergave  

 

 
Hoe krijg ik grip op het risico?

BeZaVa maakt u niet alleen financieel verantwoordelijk. BeZaVa geeft u óók de mogelijkheid om meer grip te krijgen op dit financiële risico. Per 1 januari 2017 kunt u als werkgever de regie krijgen op het verzuim en arbeidsongeschiktheid van al uw medewerkers. Dat kan door eigenrisicodrager te worden of te blijven. U kunt dan eigenrisicodrager worden voor Ziektewet, WGA-flex en WGA-vast. Tot 1 januari 2017 is dit alleen mogelijk voor Ziektewet en WGA-vast. Nu WGA-flex erbij komt, kunt u vanaf januari 2017 alleen nog voor beide regelingen (WGA-vast en WGA-flex) tegelijk risico dragen. Dan heeft u dus zelf de grip op het financiële risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid van al uw medewerkers voor de volledige 12 jaar.

Ik ben al eigenrisicodrager voor de WGA. Hoef ik dan niks te doen?

U zult vóór 1 oktober toch opnieuw uw keuze om eigenrisicodrager te blijven kenbaar moeten maken. U ontvangt – waarschijnlijk in de maand juli - van uw huidige verzekeraar een voorstel voor het totale WGA-risico. Via de naverrekening van uw huidige verzekering of via een aparte brief zal uw verzekeraar extra gegevens bij u opvragen. Het is belangrijk dat u de deze gegevens aanlevert, omdat u alleen op die manier een passend voorstel voor uw bedrijf kunt krijgen. Met dat voorstel in de hand kunt u opnieuw een weloverwogen keuze maken. Doet u niets, dan gaat u automatisch terug naar het UWV voor een periode van drie jaar.

Ik ben nog geen eigenrisicodrager voor de WGA. En nu?

Als u geen keuze maakt, blijft u automatisch bij het UWV voor dit risico. Het is dus altijd goed om opnieuw af te wegen of het voor uw bedrijf een goede optie is om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Zeker als u grip op uw verzuim en zicht op de kosten wilt hebben. Overweegt u eigenrisicodrager te worden? Dan is het verstandig u op tijd te laten adviseren. U heeft namelijk tot 1 oktober de tijd om uw keuze te maken. Op die datum dient u namelijk in het bezit te zijn van een garantieverklaring hebben van uw verzekeraar.

Het ledenvoordeel

Meeùs Bouw & Infra is in onderhandeling met diverse verzekeraars over een goed aanbod voor bouw- en infrabedrijven en een specifiek aanbod voor de leden van Bouwend Nederland. De verwachting is dat deze gesprekken voor de zomer zijn afgerond. We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen zodat u, wanneer het zover is, een weloverwogen beslissing kunt maken.

Maak uw risico inzichtelijk

Met de risico-inventarisatie Inkomen & Zorg maakt u uw risico’s inzichtelijk. Met die kennis bepaalt u met welke investeringen u uw mensen duurzaam inzetbaar houdt. Meeùs adviseert u graag over investeringen die u op korte én lange termijn geld opleveren. Leden van Bouwend Nederland betalen nu geen € 2.500,- maar slechts € 2.300,- voor een complete scan! Kijk op onze website voor meer informatie of neem direct contact op met een adviseur via telefoonnummer 020 301 86 53 of stuur een e-mail naar bouweninfra@meeus.com.
Over de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen