Netwerkpartners nemen binnenkort deel aan Bouwend Nederland

Door Joppe Duindam , 28 april 2016

Binnenkort kunnen andere bedrijven dan regulieren leden deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Doelstelling is, waar passend, deelname aan activiteiten van de vereniging te verbreden. Met de introductie van het netwerkpartnerschap wordt het voor andere bedrijven in de bouwkolom, zoals accountants, (software)leveranciers en adviseurs, mogelijk zich aan te sluiten bij Bouwend Nederland.

Met de netwerkpartners geeft Bouwend Nederland invulling aan de behoefte om binnen de vereniging meer te netwerken en kennis te delen. Bij een deel van de activiteiten wordt meer interactie gezocht met de sector om ons heen. Netwerkpartners hebben geen stemrecht en het betreft het netwerkpartnerschap van de hoofdvereniging. Uitbreiding met deelname aan specifieke verenigingsonderdelen kan alleen na toestemming van het bestuur of stuurgroep van desbetreffend verenigingsonderdeel.

Binnenkort zal de eerste netwerkpartner toetreden. Daarna zal het netwerkpartnerschap geleidelijk worden open gesteld.

Bouwend Nederland biedt méér

Dit onderwerp is onderdeel van het programma ‘Bouwend Nederland biedt méér’.  ‘Bouwend Nederland biedt méér’ heeft als vervolg op ‘Vernieuwend Verbinden’ ten doel de dienstverlening naar leden uit te breiden en efficiënter te maken. Het programma omvat 12 deelprojecten die enerzijds de dienstverlening uitbreiden, het netwerk vergroten en de lobby versterken en die anderzijds de efficiency vergroten binnen het bureau en de vereniging. Klik hier voor meer informatie.Over de auteur

J.S.S. (Joppe) Duindam

Accountmanager