Duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren. Hoe invullen?

Door Redactie, 23 mei 2016

Duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren. Hoe invullen?

De markt vraagt van kaderpersoneel, ondernemers en Zzp’ers in de bouw een goede positionering op allerlei vlakken. In het KOB Bulletin 36 spreken zij zich daarover uit. Zie inzet met link naar Bulletin.

Om je stevig neer te zetten helpt een goede opleiding en dat wordt ook steeds belangrijker in het perspectief van duurzame inzetbaarheid. De KOB verzorgt die opleidingen. In het Kleinbedrijf en het MKB bedrijf neemt de medewerker vaak het initiatief om de KOB te gaan volgen. Stapt dan naar het bedrijf met het inschrijfformulier. En omdat én het bedrijf én de medewerker er beter van worden, betaalt het bedrijf veelal de opleiding (of een groot deel ervan). Ook in het perspectief van de duurzame inzetbaarheid. De vraag in de bouwproductie zet door, bent u er dan klaar voor? KOB wel! De KOB verzorgt opleidingen voor:

  • Doorgroeiers in het bedrijf en starters van een bedrijf: opleidingen en opleidingstraject tot het Vakdiploma Aannemer Bouw- en Infrabedrijf post MOB of HBO;
  • Zzp’ers die zelfstandig ondernemen: opleidingen Ondernemersvaardigheden.

Doorgroeiers in bedrijven en starters van bedrijven

Het doel van de KOB is het opleiden van de cursist tot zelfstandig functionerend kaderpersoneel of ondernemer in een bouw- of infrabedrijf. Daarom kenmerkt de KOB zich ‘toen en nu’ als hét opleidingsinstituut voor doorgroeiers binnen het bouwplaatspersoneel, starters in het bedrijfsbureau en ook zeker startende ondernemers of bedrijfsopvolgers. De cursisten werken in de bouw en hebben een MBO of HBO (vak)opleiding gevolgd, of volgen als alternatief daarop de KOB Techniek. De opleidingen tot het Vakdiploma Aannemer Bouw- en Infrabedrijf vormen nog steeds de kern van de KOB. De KOB kan op post MBO of post HBO niveau worden afgesloten, afhankelijk van het gekozen traject en de vooropleiding. Veelal volgen de cursisten het gehele traject. Maar afhankelijk van de wensen van het bedrijf of functie kan een cursist een of meer van de opleidingen volgen.
Het kaderpersoneel of de zelfstandige ondernemer denkt en handelt op project- en bedrijfsniveau. Daarom bevat het opleidingstraject opleidingen gericht op het project (Techniek, Calculatie, Werkvoorbereiding & uitvoering) en opleidingen gericht op het bedrijf (Ondernemingsplanning & marketing, Bouwopdrachten, Financieel management en Bedrijfsvoering). Voor de zelfstandige professionals (projectleiders, calculatoren, bouwbegeleiders e.a.) die in de breedte van de bouw en infra werkzaam zijn, is het opleidingstraject ook uitstekend.

Zzp’er, Zelfstandig ondernemen

Particuliere opdrachtgevers maken gebruik van Zzp’ers en de bouwbedrijven werken met een flexibele schil van Zzp’ers. Er zijn tienduizenden Zzp’ers op de markt. We zien binnen de KOB cursisten een toename van Zzp’ers. De ondernemende Zzp’er oefent het vak met veel succes uit in een eigen zaak, vol trots en zelfstandig. Vakkennis en ondernemersgeest staan voorop om in eigen inkomen te voorzien. De KOB helpt bij het (verder) ontwikkelen, aanleren van het ondernemerschap bij de start en als de Zzp’er als ambitieuze zelfstandige door wil groeien. Er is een keuze van KOB opleidingen gericht op het ondernemerschap, die een duur hebben van een halfjaar (Ondernemingsplanning & marketing, Bouwopdrachten, Financieel management en Bedrijfsvoering).
En mocht de Zzp’er de smaak van het kennis opdoen te pakken hebben, is er een vervolg naar de andere (eenjaars-) opleidingen mogelijk gericht op het project (Techniek, Calculatie, Werkvoorbereiding & uitvoering). Bij het volgen van alle opleidingen gericht op de onderneming en het project wordt dan ook voldaan aan de eisen van het Vakdiploma Aannemer.

Meer info

Alle informatie is te vinden op de website: www.kob.nl. U kunt ook contact met ons opnemen: 079 – 3 252 262.