Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert rapport gasexplosie Diemen

Door Edgar van Niekerk , 05 juni 2015

Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert rapport gasexplosie Diemen

Op 3 juni jl. bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport uit over het onderzoek naar de gasexplosie op 4 september 2014 in het flatgebouw De Beukenhorst in Diemen. Die dag vonden sloopwerkzaamheden plaats voor de renovatie van een lift van het gebouw. Bij de explosie kwamen twee mensen om het leven en raakten vijftien mensen gewond. De materiële schade was groot. Ongeveer 200 bewoners zijn de dagen na het ongeval elders ondergebracht; 32 appartementen waren zo ernstig beschadigd dat deze maandenlang onbewoonbaar waren. De Onderzoeksraad onderzocht hoe het mogelijk was dat de onveilige situatie ontstond en hoe daarmee na de ontdekking van het gaslek is omgegaan.

De gasexplosie is het gevolg van gebrekkige informatie-uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden bij het gebouw. Hierdoor was het voor de aannemer niet duidelijk dat er een werkende gasleiding in het graafgebied lag. Ten gevolge van de graafwerkzaamheden raakte een huisaansluiting beschadigd en stroomde er gas naar de liftschacht van het flatgebouw.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet de gebeurtenissen die hebben geleid tot de gasexplosie in Diemen als een samenloop van omstandigheden waar een belangrijke instructiewaarde van uitgaat richting alle betrokken partijen bij graafwerkzaamheden. De Onderzoeksraad is van mening dat de uitzonderingspositie in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION) wat betreft huisaansluitingen zo snel mogelijk moet worden opgeheven om de risico’s van graafwerkzaamheden te verkleinen. Daarnaast moet de richtlijn ‘Zorgvuldig graafproces’ leidend zijn voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van graafwerkzaamheden. Tot slot beveelt de Onderzoeksraad de netbeheerders van het gasnet aan om hun storingsdiensten te bekwamen in het herkennen van risicovolle situaties bij telefonische meldingen van graafschade, zodat zij gepaste maatregelen kunnen voorschrijven, zoals het afstand houden van de graaflocatie en het waarschuwen van de brandweer. Bouwend Nederland neemt de aanbevelingen van de OVV ter harte en zal zich blijven inzetten om al haar leden te wijzen op het toepassen en naleven van de richtlijn ‘Zorgvuldig graafproces’, alsook te wijzen op de gevaren en het veilig werken aan gasinstallaties. De leden wordt geadviseerd ook de ‘instructiekaart zorgvuldig graafproces’ te downloaden. Deze is speciaal gemaakt voor het graafteam en kan naast de richtlijn worden gebruikt voorafgaand aan geplande werkzaamheden en in omstandigheden waar proefsleuven worden gegraven.

Het volledige rapport is te lezen op de website van de OVV.


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIG WERKEN

Over de auteur

E.J. (Edgar Joost) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden

Interessante publicaties