'Spelregels' verzekeraars kunnen keuzemogelijkheid Ziektewet- en WGA-Eigenrisicodrager beperken

Door Roeland Contzé , 22 juni 2016

Indien u nu eigenrisicodrager bent voor de WGA, komt uw verzekeraar de komende periode met een verlengingsvoorstel. Er is een aantal zaken waar u rekening mee moet houden alvorens u akkoord gaat met een verlengingsvoorstel.

Proposities verzekeraars

Door de veranderende wetgeving hebben verzekeraars hun proposities rondom de verzekering van het eigenrisicodragerschap aangepast. Hierdoor wordt uw keuzevrijheid in veel gevallen (voorlopig) beperkt. Dat komt door de verschillen tussen het verlengen van een bestaande WGA-eigenrisicodragersverzekering en het afsluiten van een nieuwe.

Een bestaande WGA-eigenrisicodragersverzekering kan bij uw huidige verzekeraar worden verlengd. De beslissingstermijn is alléén, voor een werkgever die reeds eigenrisicodrager voor de WGA is, door de wetgever opgeschoven naar eind 2016 in plaats van de oorspronkelijke 1 oktober. Daarnaast stelt de verzekeraar bij verlenging van een lopende WGA eigenrisicodragersverzekering in de meeste gevallen geen verdere eisen als:

  • een verplichte combinatie met een verzuimverzekering;
  • een verplicht eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet;
  • een verplichte Ziektewet-eigenrisicodragersverzekering of
  • een verplichte aansluiting bij een door de verzekeraar geselecteerde arbodienst.

Bij het afsluiten van een nieuwe WGA-eigenrisicodragersverzekering doen verzekeraars dat veelal wél. Dit vanuit het oogpunt van hun eigen risicobeheersing. Deze “spelregels” verschillen per verzekeraar en omvang van het te verzekeren bedrijf. Bij grotere werkgevers speelt dit veel minder of niet.

Keuzebeperking door “spelregels” verzekeraars

De “spelregels” die verzekeraars hanteren beperken in veel gevallen uw keuzevrijheid. We geven daarvan een tweetal voorbeelden.

  • Als u uw verlengingsvoorstel voor uw WGA-eigenrisicodragersverzekering wilt vergelijken met het aanbod van een andere verzekering, dan kunt u daarvoor offertes opvragen. U kunt dan de premie van uw huidige verzekeraar met een andere vergelijken. Stel dat u dan gebruik wilt maken van het aanbod van die andere verzekeraar, dan bent u in de meeste gevallen ook verplicht uw verzuimverzekering daar onder te brengen, eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden (en daar te verzekeren) en mogelijk ook hun arbodienst af te nemen. Daarnaast geldt dan weer de uiterste beslistermijn van 1 oktober 2016 omdat u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet worden.
  • Als u een verzuimverzekering heeft afgesloten bij een verzekeraar, maar nog geen eigenrisicodrager bent, dan ontvang u soms een aanbod eigenrisicodragerschap voor de WGA en de Ziektewet. U kunt alleen gebruik maken van het aanbod van een andere verzekeraar als u ook uw verzuimverzekering daar wilt onderbrengen. En ook hier geldt dus weer de uiterste beslistermijn van 1 oktober 2016.

Contracttermijnen bij verlenging

Ook de contracttermijnen van verzekeraars verschillen onderling. Een nieuwe eigenrisicodragersverzekering wordt meestal afgesloten voor een periode van 3 jaar. Wordt een lopende eigenrisicodragersverzekering echter verlengd, dan geldt bij de meeste verzekeraars een contracttermijn van 1 jaar. Dat maakt de beslissing om de lopende verzekering te verlengen een stuk eenvoudiger. Immers, u had de beslissing om eigen risicodrager te worden al eens gemaakt. Verlenging levert u in dat geval een jaar bedenktijd op. Tijd die gebruikt kan worden om een passende propositie voor ZW- en WGA-eigenrisicodragen, Verzuim en Arbodienst te zoeken. Wellicht een betere optie dan dat u onder tijdsdruk kiest voor een driejarig verblijf bij het UWV.

Flexmedewerkers

Flexmedewerkers hebben een tijdelijk contract of een oproepovereenkomst. Er ontstaat een risico als zij zich ziek melden. Dat risico loopt u ook door bij einde van het contract als bijvoorbeeld een medewerker ziek uit dienst gaat of kort daarop (weer) ziek wordt. Hij kan zich dan melden bij het UWV voor een Ziektewetuitkering. Daar kan daarna een WIA-uitkering op volgen. Die uitkeringen betaalt u als werkgever aan het UWV via een verhoogde gedifferentieerde premie Ziektewet-flex en WGA-flex voor een periode van maximaal 12 jaar.


Wijziging regelgeving biedt kansen

Per 1 januari 2017 verandert de regelgeving voor het eigenrisicodragerschap. U kunt dan volledig grip krijgen op 12 jaar financieel risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid van al uw medewerkers. Vanuit de wet BeZaVa kunt u de regie pakken op het verzuim en de arbeidsongeschiktheid van flex medewerkers. U kon dat al voor vaste medewerkers (WGA-vast) en flexmedewerkers in de Ziektewet. Nu kunt u dat ook flexmedewerkers die de WGA instromen (WGA-flex). Dat kan door eigen risicodrager te worden of te blijven. Voor de Ziektewet, de WGA-flex én de WGA-vast. U verlaat dan het UWV.

Schematische weergave

Ik ben al eigen risicodrager voor de WGA. En nu?

U moet vóór eind 2016 opnieuw het eigen risicodragerschap aanvragen. Dat is een gevolg van de samenvoeging van de WGA-vast en de WGA-flex. Daarom maakt uw huidige verzekeraar een voorstel voor het totale WGA-risico. U beslist dan of u de verzekering voortzet of niet. Neemt u geen of niet tijdig een beslissing of beslist u terug te keren naar het UWV, dan keert u terug naar het UWV voor een periode van drie jaar.

Ik ben nog geen eigen risicodrager voor de WGA en/of de Ziektewet. En nu?

Bent u nu nog geen eigen risicodrager? Dan is het raadzaam om te bekijken of dat ook vanaf 1 januari 2017 nog steeds voor uw bedrijf de beste keuze is. Door de samenvoeging van de WGA-vast en WGA-flex kunnen er ook voor u nieuwe overwegingen zijn. Voor de grip op uw verzuim is het goed om uw keuze (opnieuw) te bekijken. Wie eigenrisicodrager wil worden voor de WGA, moet uiterlijk op 1 oktober 2016 een garantieverklaring hebben van zijn verzekeraar.

Ledenvoordelen Bouwend Nederland

Wij zijn in gesprek met verzekeraars voor een ledenvoordelenpropositie op bovengenoemde verzekeringsmogelijkheden. Zodra wij overeenstemming hebben bereikt zullen wij u hierover berichten.

Advies bij uw keuzemogelijkheden

Wilt u ondersteuning bij uw keuzemogelijkheden met betrekking tot eigenrisicodragerschap Ziektewet of WGA? Via Meeùs Bouw & Infra kunt u met een uitgebreide 'Inventarisatie Inkomen en Zorg' uw risico's inzichtelijk krijgen. Leden van Bouwend Nederland ontvangen € 200,- korting op deze inventarisatie. U kunt hiervoor rechtstreek contact opnemen met Meeùs op 020 301 86 53 of per e-mail naar bouweninfra@meeus.com.Over de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen