Bom onder verduurzaming door salderingsdiscussie

Door Helen Visser , 06 juli 2016

Bom onder verduurzaming door salderingsdiscussie

Het debat over de salderingsregeling van zonnepanelen is uitgesteld. Dat wil zeggen dat er voor consumenten nog geen duidelijk antwoord is op de vraag hoe rendabel het is om nu in zonnepanelen te investeren. Op zijn zachtst gezegd draagt dit niet bij aan het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord.

De bijdrage van zonne-energie is groeiende. Dat is een positieve duurzame ontwikkeling. Op steeds meer woningen komen zonnepanelen. Voor veel consumenten zijn zonnepanelen de fysieke uiting van duurzame betrokkenheid. In de nabije toekomst zal de bijdrage van zonne-energie onmisbaar zijn in de gehele energievoorziening. Corporaties en woningeigenaren zijn de drijvende kracht achter de toename van zonne-energie. Voor hen is de salderingsregeling essentieel. Duidelijk over het wel of niet voortbestaan van die regeling is daarom ook essentieel.

Het debat van vanmiddag had duidelijkheid kunnen geven. “Daarom is het enorm jammer dat dit debat tot nader order is uitgesteld” aldus Helen Visser namens Bouwend Nederland. “Nu blijft onduidelijk of de saldering overeind blijft. Het is niet goed wanneer dit soort vraagstukken boven de markt blijven zweven. Daarmee creëer je angst om te investeren en daarmee leg je een bom onder de duurzame doelstellingen. Ik zie nu al dat particuliere woningeigenaren en corporaties hun plannen uitstellen.”

“Het helpt enorm wanneer er snel duidelijkheid is. En als ik dan een voorschot mag nemen op de te nemen beslissingen: ik denk dat het goed is wanneer de opgewekte zonne-energie voor eigen gebruik onbelast is. Dat is een enorme prikkel voor huiseigenaren. Daarnaast denk ik dat er bij mogelijke aanpassing van de regeling een geleidelijke aanpassing moet zijn, zodat bestaande eigenaren niet onverwacht worden opgescheept met de nadelige gevolgen zodat je de duurzame koplopers achteraf niet bestraft!”


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Accountmanager