Profiteer van de ontwerpberekeningen van het Platform ZEN

Door Helen Visser , 25 augustus 2016

Profiteer van de ontwerpberekeningen van het Platform ZEN

Nieman Raadgevende Ingenieurs en DGMR hebben in opdracht van het Platform ZEN 12 grondgebonden woningen en 5 gestapelde bouwprojecten doorgerekend in relatie tot de energieprestatie eisen in januari 2021. De berekeningen bevatten praktische informatie over het ontwerpen van woningen die minimaal voldoen aan de toekomstige energieprestatie-eisen.

Binnen het Platform ZEN werken ruim 40 ontwikkelende bouwbedrijven en projectontwikkelaars aan woningen die minimaal voldoen aan de energieprestatie-eisen per januari 2021.

BENG-eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) vervangen EPC
Vanaf 2021 wordt de EPC vervangen door BENG eisen voor nieuwbouw. De bepalingsmethoden voor BENG worden tijdelijk afgeleid uit de EPG-berekeningen volgens NEN-7120. In 2019 is een nieuwe bepalingsmethode gereed.

De eisen zijn nog niet vastgesteld, de BENG indicatoren wel:

BENG-indicator 1. Energiebehoefte gebouw
De vraag naar warmte en koeling (inclusief zomerkoeling) en ventilatie in de woning. Gaat uit van een ‘standaard-bewoning’ en ‘standaardgedrag’ en is gerelateerd aan de bouwschil en onafhankelijk van bewonersgedrag. Voor 2021 geldt voor woningbouw vermoedelijk de eis van maximaal 25 kWh/m2/jaar (thermische energie).

BENG-indicator 2. Primair energieverbruik
Het energieverbruik van alle installaties, inclusief warm tapwater. Ook de energiedrager, bijvoorbeeld steenkool of aardgas komt hierin tot uitdrukking. Wie zelf energie opwekt, zie de derde indicator, mag dit van het primaire energieverbruik aftrekken. Deze indicator is te vergelijken met de EPC nu. Ook hier wordt de eis vermoedelijk maximaal 25 kWh/m2/jaar voor woningbouw.

BENG-indicator 3. Aandeel hernieuwbare energie
Percentage hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, en onder voorwaarden biomassa, of aansluiting op een warmtenet gevoed met restwarmte. Per 2021 geldt de eis van minimaal 50 procent voor woningbouw.

Voor de doorgerekende grondgebonden woningen kik hier.

Voor de doorgerekende gestapelde bouwprojecten klik hier.

Voor meer informatie over het Platform ZEN klik hier.DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Accountmanager