Vroege Marktparticipatie Suurhoffbrug

Door Richard Mulder , 24 augustus 2016

Vroege Marktparticipatie Suurhoffbrug

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud organiseert, in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en ProRail, een marktparticipatie voor het oplossen van een vraagstuk in de voorbereiding van het project Suurhoffbrug.

De Suurhoffbrug is een verkeersbrug in de A15 over het Hartelkanaal in het Botlek/Tweede Maasvlakte gebied (https://nl.wikipedia.org/wiki/Suurhoffbrug).

Rijkswaterstaat had het voornemen om de huidige Suurhoffbrug te renoveren. De renovatie van de Suurhoffbrug is echter niet mogelijk gebleken, waarmee vervanging van de brug in beeld is gekomen. Naar verwachting zal er vanaf 2030 een toekomstvaste nieuwe verbinding voor het wegverkeer beschikbaar zijn. Tot die tijd zal de oeververbinding in stand gehouden moeten worden. Gezocht wordt naar de optimale oplossing om de verkeersverbinding kostenefficiënt, veilig en beheerst en met minimale verkeershinder in stand te houden tot de definitieve oplossing gereed is.

Marktparticipatie

In dat kader wordt een marktparticipatie georganiseerd om marktpartijen de kans te bieden voor dit vraagstuk hun input te leveren. Mede op basis van het resultaat van de marktparticipatie zal de definitieve scope van het project worden bepaald die het uitgangspunt wordt voor de aanbesteding.

De eerste informatiebijeenkomst is in Oostvoorne op 5 september van 9:00 uur tot 13:00 uur met aansluitend een optioneel bezoek aan de Suurhoffbrug. De tweede bijeenkomst is op 21 september in Utrecht, dit is een hele dag in workshop-vorm om te komen tot oplossingsrichtingen voor instandhouding en/of tijdelijke brug. Zie voor meer informatie het marktparticipatiedocument.

Via onderstaande link zie je de aankondiging op TenderNed:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/682e8316c7a5a082858ef3208ac311c2/cid/112696

Deelname

Voor deze marktparticipatie is RWS expliciet op zoek naar deelnemers met een technisch profiel: technische experts en deskundigen met concrete uitvoeringservaring.

Aanmelden

Mocht uw organisatie kennis of ervaring hebben die kan bijdragen aan oplossingsrichtingen van dit vraagstuk, en wilt u mede de (scope-)uitvraag van dit project bepalen, dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden voor deze marktparticipatie.

U kunt zich tot en met 30 augustus 2016 aanmelden via aanbestedingsteam-gww@rws.nl. Daarna volgt er waarschijnlijk een selectie door RWS op basis van CV en motivatie.


INFRAMARKT

Over de auteur

R. (Richard) Mulder

Beleidsadviseur infrastructuur Bouwend Nederland