Advies reductie Tenderkosten DBFM

Door Redactie, 01 oktober 2015

Advies reductie Tenderkosten DBFM

Klik hier voor het advies.

Toelichting

De hoogte van de transactiekosten kunnen voor inschrijvende bouwbedrijven een mogelijke drempel gaan vormen om in te schrijven op DBFM-projecten van Rijkswaterstaat. Illustratief hiervoor is bijvoorbeeld het sluizenprogramma, waarbij het aantal inschrijvende partijen onder het vooraf verwachte aantal inschrijvers zit.

Eén en ander is voor Bouwend Nederland en de bij de branchevereniging aangesloten bouwbedrijven aanleiding geweest om met Rijkswaterstaat in overleg te treden. Een overleg dat tot doel heeft gehad om te analyseren hoe de drempel van transactiekosten bij DBFM-projecten kan worden verlaagd, opdat er nog voldoende partijen zich aanmelden bij de DBFM-aanbestedingen. Want het is in het belang van Rijkswaterstaat dat er een gezonde concurrentie bij de aanbesteding van haar projecten blijft, zonder dat er sprake is van (te) hoge transactiekosten.

Vertegenwoordigers vanuit Rijkswaterstaat en vanuit Bouwend Nederland hebben gezamenlijk een advies opgesteld om te komen tot een snel en efficiënt tenderproces met een gezonde balans tussen tenderkosten en tendervergoeding.

Het advies is overgenomen door Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat en (deels) toegepast in de projecten A6 SAA, A1/A27, N18 en Sluis Eefde.

In 2016 evalueren Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat gezamenlijk of toepassing van de adviezen heeft geleid tot het gewenste resultaat.