Advies reductie tenderkosten DBFM-Tunnelprojecten

Door Redactie, 01 juni 2016

Advies reductie tenderkosten DBFM-Tunnelprojecten

Klik hier voor het advies

Toelichting

In oktober 2015 heeft een gezamenlijke werkgroep van Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland een ad-vies uitgebracht over de mogelijkheden om de tenderkosten in DBFM-aanbestedingen te beperken, zonder dat de gevraagde kwaliteit van de aanbieding en het aangeboden ‘comfort’ voor Rijkswaterstaat verminderd worden.

De werkgroep heeft in haar eindadvies geadviseerd om nader onderzoek te verrichten naar het dialoogproduct ‘Convergentiefase Tunnels’ in DBFM-projecten. Dit dialoogproject is dermate bijzonder dat nader gezamenlijk onderzoek en advies gewenst is.

Bij tunnelprojecten spelen de tunnel technische installaties een zeer grote rol. Om die reden is ook UNETO-VNI gevraagd om aan te sluiten bij de werkgroep om ervaringen en adviezen vanuit de installatiebranche in te brengen. Er is een werkgroep van Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat en UNETO-VNI samengesteld die een advies heeft opgesteld.

Dit advies is overgenomen door Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat en wordt toegepast bij het project A24 Blankenburgverbinding.