Realtime inzicht in duurzame energieproductie met nieuwe web-app

Door Helen Visser , 01 november 2016

Realtime inzicht in duurzame energieproductie met nieuwe web-app

Op www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien hoeveel duurzame energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd. De informatie is op de pc, tablet en mobiel te raadplegen. TenneT, Netbeheer Nederland, Gasunie New Energy en Entrance hebben de webapplicatie vandaag aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

De app, die op basis van expertise bij Entrance (Hanzehogeschool Groningen) is ontwikkeld, laat zien hoeveel megawatt (MW) duurzame energie er uit wind, zon en biogas afzonderlijk en samen dagelijks wordt geproduceerd. Ed Nijpels is verheugd over de webapplicatie: “Energieopwek.nl kan een belangrijke rol vervullen bij het monitoren van de afspraken die we in het Energieakkoord hebben gemaakt. Ik hoop dat we de content die we laten zien verder kunnen uitbreiden, zodat we het brede palet van energieproductie inzichtelijk kunnen maken.”

Energietransitie

De webapplicatie maakt veranderingen in ons energiesysteem zichtbaar en tastbaar. Energieopwek.nl geeft op elk moment van de dag inzicht hoeveel duurzame energie er is opgewekt uit wind, zon en biogas. Daarmee wordt niet alleen transparant hoeveel duurzame energie op een zeker moment wordt opgewekt, maar ook in welke onderlinge verhouding. Het beeld kan in de loop van een dag of een week sterk verschuiven. Tegenover het zeer wisselende aanbod van weersafhankelijke bronnen als wind en zon staat het veel constantere aanbod van bijvoorbeeld biogas. De web-app geeft een belangrijk inzicht in de dynamiek van de duurzame energieopwekking.

kijk voor meer informatie op www.energieopwek.nl


ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Accountmanager