365 wijzigt haar naam

Door Roeland Contzé , 03 september 2013

365 wijzigt haar naam

Per 2 september 2013 heeft onze partner 365 haar naam gewijzigd in ArboNed. Bouwend Nederland werkt voor de arbodienstverlening samen met ArboDuo, onderdeel van ArboNed BV. Bekend, vertrouwd, gericht op het leveren van kwaliteit.

De aandacht van veel werkgevers ligt vandaag de dag op het veiligstellen van de continuïteit van het bedrijf. Er zijn minder bedrijven die zich momenteel richten op groei. Naar de nieuwe diensten, ingezet vanuit de brede visie van 365, is dan ook beperkt vraag geweest.

Vanuit die gedachte is besloten te focussen op hetgeen zij als bedrijf goed in is en waarnaar van uit de markt gezien de behoefte ligt: verzuimmanagement, re-integratie en preventie. Aansluitend hierop is gekozen verder te gaan onder de naam ArboNed. ArboDuo is één van de labels, onze branche valt onder dit label en is tevens opgenomen in het Bouwend Nederland verzuimloket.

Kijk voor meer informatie over het ledenvoordeel met ArboDuo en het Verzuimloket op onze website.Over de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen