KAM INFRA dag 2016 in teken van risicobeheersing

Door Anne-Fokke de Vries , 10 november 2016

KAM INFRA dag 2016 in teken van risicobeheersing

KAM INFRA Dag 2016 is positief verlopen. Ruim 80 deelnemers bezochten de KAM INFRA Dag 2016 van Bouwend Nederland.Het thema voor deze dag luidde 'Bewustwording van onbewuste risico's. Hoe kan de KAM functionaris dit realiseren in het bedrijf?' Er wordt onder meer ingegaan op het bewuste bouwen, gevaarlijke stoffen, de nieuwe ISO 9001 en meer. Hieronder vindt u alle presentaties.

 • Het Bewuste Bouwen
  Een veilige, duurzame en verzorgde bouwplaats vraagt om een kritische houding en een open blik. De bewustwording van de impact van het werken in een omgeving is nog te laag. Onbewust worden er nog te veel risico’s gelopen. Niet alleen voor de vakmensen op het werk, maar ook voor de omgeving. Ilja Werkhoven gaf in haar inleiding de nodige handreikingen om deze bewustwording binnen de bedrijven te kunnen implementeren. (klik hier voor haar presentatie)
           
 • WION & KLIC aangepast!
  Het vooraf bewust zijn van de potentiele risico’s alvorens tot graafactiviteiten over te gaan is het uitgangspunt. Maar hoe, wanneer en op welk moment wat om de genoemde risico ’s te voorkomen zijn dan de vragen. Waar let het Agentschap Telecom op in de praktijk? De heren Robert Jan Looijmans en Frank van Bree hielden een interactieve inleiding voor de KAM functionarissen, waarbij hun praktijk centraal stond en de nieuwe campagne - welke op 2 november gelanceerd zou worden – gericht op de grondroerders. Met behulp van een interactieve poster en een smartphone kunnen alle voorbereidende handelingen, die nodig zijn voor het gaan graven, worden gecheckt! (klik hier voor hun presentatie)
                
 • Crisismanagement Alphen na incident met Torenkranen
  Wat heeft een incident zoals Alphen aan consequenties voor het KAM en veiligheidsbeleid binnen een bedrijf. De ervaringen uit de praktijk werden gedeeld door de regiodirecteur van Van Mourik Theo Bloemsma. Zijn doel was een leermoment te delen om de KAM functionarissen te laten spiegelen naar hun eigen bedrijf / organisatie. Dat dit gelukt is, bleek duidelijk uit de vele geconcentreerde blikken in de zaal en de vele reacties achteraf. (klik hier voor zijn presentatie)
                  
 • Op weg naar Veerkracht van uw medewerkers
  Door resilience / veerkracht kunnen teams in bedrijven veilig blijven werken, ook bij onverwachte situaties. Hoe oefen je besluitvorming tijdens onverwachte en onzekere situaties? Hoe train je veerkracht in een organisatie? RIVM heeft in nauwe afstemming met veiligheidsdeskundigen van 20 bedrijven ‘Resilience / Veerkracht in Vijf Stappen’ met bijbehorende story cards ontwikkeld: een kaartspel waarmee je leert om veilig en succesvol om te gaan met onverwachte situaties. De vijf stappen kun je spelenderwijs oefenen met een bijbehorend kaartspel. Een spel dat mensen spelenderwijs de mentale valkuilen leert (h)erkennen en dat besluitvorming in praktijksituaties nabootst. Viola van Guldener gaf hierover uitleg waarbij een directe aansluiting kon worden gemaakt met de presentatie over Alphen aan de Rijn. (klik hier voor haar presentatie)

In de middag stonden drie workshops op de agenda.

 • Gevaarlijke stoffen. Nog steeds een punt van aandacht volgens de inspectie!
  Wat zijn de risico’s’ van de ge√ętiketteerde gevaarlijke stoffen die op diverse plaatsen in het bedrijf gebruikt worden en zijn opgeslagen? Wat moet de KAM co√∂rdinator daarmee? Hoe kan de KAM functionaris daar grip op krijgen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen? Zomaar enkele vragen die tijdens de workshop van Iels den Dekker van WerkOptimaal centraal stonden. Dat daarbij de wettelijke verplichtingen en hoe we deze risico’s op een praktische manier kunnen aanpakken en beheersen aandacht kregen sprak voor zich. (klik hier voor de presentatie)
                  
 • Nieuwe ISO 9001! Hoe speelt de KAM functionaris hierop in?
  De nieuwe ISO norm heeft een andere insteek om aan te tonen dat uw bedrijfsvoering – mede in relatie tot het KAM beleid – goed is geregeld. Niet alleen de schriftelijke documentatie staat centraal maar meer de praktijk! En op welke wijze kan deze verandering dan worden doorgevoerd? Deze interactieve workshop waarin de implementatie de nodige aandacht kreeg werd verzorgd door NCK – partner van Bouwend Nederland Ledenvoordeel – de heren Paul Tammer en Marc Huig. (klik hier voor hun presentatie)
                    
 • Beperken van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis!
  Hoe bewust is de organisatie zich van het effect van een schokkende gebeurtenis op de medewerker? Wat is normaal binnen deze abnormale situatie? Door een goede 1e opvang verklein je de kans op problemen in het verwerkingsproces. De dames Joke Leutscher en Sylvia Georgiades van ZinthesePlus namen de deelnemers van de workshop mee in diverse praktijksituaties die soms heel sociaal gevoelig lagen. Maar ook de vele positieve resultaten van hun begeleiding na deze abnormale situaties riep door onwetendheid de nodige interactie op!(klik hier voor hun presentatie)

De dag werd afgesloten door het improvisatiecabaret MiER, die de boodschap van deze dag
‘Bewustwording van onbewuste risico’s’ op een zeer interactieve manier met de aanwezigen
nogmaals onder de aandacht bracht!


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID INFRAMARKT

Over de auteur

A.F.J. (Annefokke) de Vries

Beleidsmedewerker