Help mee de Marktvisie handen en voeten te geven

Door Redactie, 15 november 2016

Help mee de Marktvisie handen en voeten te geven

De waterschappen hebben in 2014 voor het eerst een gezamenlijke visie op hun opdrachtgevende rol geformuleerd. Nu is het tijd voor een herijking. Waterschappen beseffen dat zij door hun opdrachtgevende rol invloed hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte. Goed opdrachtgeverschap vertaalt zich in een aanmerkelijke maatschappelijke meerwaarde.

De nieuwe marktvisie wordt niet alleen door alle waterschappen ondertekenend, maar ook door het waterbouwbedrijfsleven. Een gezamenlijke marktvisie wordt een levendig document dat niet als vrijblijvende, maar juist als dynamische afsprakenset moet worden beschouwd. Na een intensief traject waarbij brancheorganisaties van opdrachtnemers– en van opdrachtgeverszijde nauw hebben samengewerkt wordt het resultaat daarvan komende donderdag gepresenteerd op de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in Amersfoort. U kunt zich nog aanmelden om daarbij aanwezig te zijn en mee te discussiĆ«ren hoe nu verder.

De Marktvisie Waterschappen is een belangrijk document en symboliseert een belangrijke stap die gezet wordt. Het echte werk moet echter daarna nog gaan beginnen. Donderdag wordt daar een start mee gemaakt als, met de Marktvisie in de hand, gesproken gaat worden over hoe de uitgangspunten uit de Visie geoperationaliseerd kunnen worden.

In het programma is daartoe ruimte gemaakt voor acht sessies die bijvoorbeeld gaan over risicobeheersing, het stimuleren van duurzaamheid en het toepassen van innovatie. Aan de inschrijvingen te zien zijn er ook veel vertegenwoordigers van opdrachtgeverszijde, dus dat beloven goede, inhoudelijke discussies op te leveren, waarin hopelijk stapjes vooruit gezet kunnen worden.

Een andere goede ontwikkeling in dit traject is dat aan de Marktvisie een activiteitenplan is gekoppeld, waarin concrete acties staan die tot de operationalisering van de Visie zullen leiden. Het blijft dus niet alleen bij mooie woorden en voornemens. Er komen afspraken en handvatten.

Nog niet aangemeld? Doe dat dan meteen via deze link. Kunt u meteen via de app een keuze maken uit de verschillende deelsessies en zelf medebepalen hoe de relatie tussen (water)bouwers en waterschappen vormgegeven zou moeten worden.

Markt- en Innovatiedag Waterschappen
17 november 2016
De Rijtuigenloods - Amersfoort

Programma

09:30 Ontvangst en innovatiemarkt
10:30 Plenaire opening en presentatie marktvisie waterschappen
11:30 Lunch en innovatiemarkt
12:45 Sessieronde 1
13:45 Sessieronde 2
14:30 Ontvangst prijsuitreiking Waterinnovatieprijs
15:00 Prijsuitreiking Waterinnovatieprijs
16:45 Borrel

We zien u graag a.s. donderdag!Contactpersonen bij dit bericht

Harry Wisse

Accountmanager Bouw & Infra Groot

Tom van Eck

Accountmanager Infra Midden