Jaarbijeenkomst KOMAT- woensdag 23 november 2016

Door Anne-Fokke de Vries , 16 november 2016

Op woensdag 23 november vindt de KOMAT Jaarbijeenkomst 2016 plaats in het Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2 in Harderwijk. Tussen 15.00 en 15.30 is de ontvangst, de jaarbijeenkomst zelf duurt tot 17.30 uur. Aansluitend is er een informeel samenzijn met een hapje en een drankje tot 19.00 uur.

Programma

Tijdens de KOMAT jaarbijeenkomst komen de volgende punten ter sprake.

 1. Opening & welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Evaluatie KOMAT activiteiten 2016
 4. Verslalegging uit de KOMAT Commissies / Werkgroepen
  4.1 Commissie Bouwplaats Inrichting 
        + Presentatie VILOC
  4.2 Commissie Kranen / Werkgroep Richtlijn Torenkranen
  4.3 Commissie Steigers en Bekistingen & Ondersteuningen
  4.4 Commissie Vervoer & Mobiliteit
 5. KOMAT Jaarplan 2017 (klik hier voor het concept)
  5.1 Algemeen hoofdstukken 1 tot en met 3. Activiteiten 2017
        De KOMAT Contactgroep deelnemers worden verzocht voor
        de activiteiten (bedrijfsbezoek en projectbezoek) suggesties 
        in te brengen.
       Wat betreft de KOMAT Themadag 2017 wordt als
       thema / aandachtsgebied ingebracht BOUWPLAATS INRICHTING.
       De KOMAT Contactgroep deelnemers worden verzocht
       op basis van dit thema potentiele onderwerpen in te brengen,
       die aandacht behoeven tijdens deze KOMAT Themadag 2017.
  5.2 KOMAT Jaarplanning 2017 (zie bijlage)
  5.3 Stuurgroep, Contactgroep, Deskundigen, Commissies
        Tijdens de KOMAT Jaarbijeenkomst zullen de samenstellingen en
         de beleidsuitgangspunten van de diverse gremia worden gepresenteerd.
  6. Wat verder ter tafel komt
  7. Rondvraag & Sluiting

In 2017 gaat de Inspectie SZW handhaven op basis van de Richtlijnen Steigers, Bekistingen & Ondersteuningsconstructies en Torenkranen, waarbij de aantoonbaarheid van de deskundigheid van de werknemer in relatie tot zijn werkzaamheden door de werkgever extra aandacht krijgt! Als slot van de KOMAT Jaarbijeenkomst zal een korte presentatie worden gegeven op welke wijze deze deskundigheid kan worden aangetoond. 

De KOMAT Stuurgroep hoopt op een grote opkomst tijdens de KOMAT Jaarbijeenkomst 2016.

Aanmelden

Alle KOMAT-leden hebben een persoonlijke uitnodiging voor deelname ontvangen, met daarin een aanmeldlink. Heeft u deze niet ontvangen, meld u dan aan via evenementen@bouwendnederland.nl.Over de auteur

A.F.J. (Annefokke) de Vries

Beleidsmedewerker