Aanvragen subsidie energiebesparing zeker zinvol

Door Helen Visser , 23 november 2016

Aanvragen subsidie energiebesparing zeker zinvol

In de eerste weken van de overheidscampagne over subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen voor koophuizen zijn al bijna vijfduizend aanvragen binnengekomen. Dat meldt de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bij elkaar vragen de indieners een overheidsbijdrage aan hun investeringen ter grootte van een ruim dertien miljoen euro. Voor dit en volgend jaar is in totaal 20,5 miljoen beschikbaar, waarvan driekwart voor individuele huiseigenaren en een kwart voor bewoners van appartementencomplexen.

Huiseigenaren zouden uit de cijfers kunnen opmaken dat het indienen van een subsidieverzoek niet zinvol meer is omdat de bodem van de geldpot in zicht is. Bouwend Nederland deelt die visie niet en nuanceert de cijfers nadrukkelijk: er is weliswaar voor 13 miljoen aangevraagd, maar nog maar voor één miljoen toegekend. Niet alle aanvragen voldoen aan de eisen, zoals een combinatie van maatregelen om het huis energievriendelijker te maken.

Verduurzamen loont altijd

Bouwend Nederland raad wel aan niet te lang te wachten. Nu investeren in verbeteringen van je koopwoning loont om verschillende redenen. Naast het feit dat de overheid een deel van de kosten draagt, is er blijvend een lagere energierekening. Bovendien zorgen energiemaatregelen voor een waardestijging van de woning. Naar verwachting zal op de kopersmarkt meer en meer worden gekeken naar de mate waarin een huis is geïsoleerd en voorbereid op toekomstige maatschappelijke eisen op het vlak van duurzaamheid.

kijk op www.energiebesparendoejenu.nl voor meer informatie


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Accountmanager