Volle kracht vooruit met Bouwagenda

Door T.R. (Tom) van Eck , 29 november 2016

Volle kracht vooruit met Bouwagenda

“Met de Bouwagenda slaat de bouw- en infrasector een nieuwe weg in naar de toekomst. Veel duurzame woningbouw, renovatie van versleten bruggen, frisse scholen, slimmere snelwegen, noem maar op. Er moet ongelooflijk veel gebeuren in Nederland en dat gaan we nu echt innovatief samen aanpakken. Met alle ketenpartners, van overheidsopdrachtgevers tot en met leveranciers. Fantastisch ook dat Bernard Wientjes het fundament daarvoor gaat leggen in de komende maanden”, aldus een opgetogen Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland zet zwaar in op de toekomst, samen het hele bouw- en infra-bedrijfsleven en de ‘bouwministeries’ (Wonen, IenM, EZ). Afgelopen vrijdag kwamen de drie ministers Blok, Schultz en Kamp, oud-werkgeversvoorman Wientjes en Bouwend Nederland-voorzitter Verhagen daarvoor bij elkaar. De neuzen staan dezelfde kant op bij dit kabinetsinitiatief, aldus Verhagen: “Alle schakels in de bouwketen gaan via de Bouwagenda intensief samenwerken aan innovatie en modernisering: rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, toeleverende industrie, kennisinstellingen en de financiële sector. Allereerst komt er snel – voor de verkiezingen nog – een Uitvoeringsagenda, opgesteld door Wientjes en een team van experts.”

Grote uitdagingen

“Innovatie en ontwikkeling komen in andere sectoren vaak vanuit de markt. Maar in de bouw en infra hebben we op allerlei manieren te maken met een enorme verscheidenheid aan ketenpartners en allerlei overheden, vaak ook nog eens met diverse rollen en uiteenlopende belangen. Dat maakt innovatie een heel lastige zaak. Iedereen die betrokken is bij aanbestedingen kan daarover meepraten. Daarom moet je dit op een hoger niveau samen aanpakken.”

“Dit gaat veel verder dan ‘even de boel aanjagen na de crisis’. Het gaat om de grote uitdagingen waar we in Nederland voor staan, zoals vervanging van duizenden bruggen, het verduurzamen van miljoenen woningen, plus aanpassingen voor senioren op eenzelfde schaal. En nog veel meer. Het gaat om een echte kwaliteitssprong én een schaalsprong. Duurzaam, circulair en met een hogere klanttevredenheid. Dat krijg je alleen voor elkaar door het grootschalig toepassen van nieuwe technieken en concepten. Dus moeten we van pilots naar investeringsprogramma’s. We komen er niet alleen met puur technologische innovaties. We moeten ook kijken naar belemmeringen daarvan, door instituten en traditionele wet- en regelgeving. Als verbeteringen daardoor niet verder komen, gaan we die ter discussie stellen."

Naast elkaar

"Zo krijgen we focus, zo pakken we de uitvoering concreet aan, zo komt de hele bouwsector breed in beweging. Dit haakt aan bij de Marktvisie, bij duurzaamheidsprogramma’s en veel meer moois waarmee in de afgelopen jaren onderdelen zijn aangepakt. Daar hebben we van geleerd in de bouwsector, net als opdrachtgevers, onderzoekers, financiers en de wetgever. Nu met volle kracht vooruit. Hier wordt Nederland echt beter van!”

Lees meer over de Bouwagenda op de website van het Ministerie van Economische Zaken.Over de auteur

T.R. (Tom) van Eck