Vlakglas Recycling Nederland zamelt miljard kilo vlakglas in

Door C. (Cor) Wittekoek , 01 december 2016

Vlakglas Recycling Nederland zamelt miljard kilo vlakglas in

Donderdag 1 december is de miljardste kilo vlakglas aangeboden voor recycling. Het laatste beetje werd aangeboden tijdens een feestelijke bijeenkomst in Nijkerk.

“Glas is het enige materiaal dat volledig recyclebaar is. En dat keer op keer op keer,” aldus Cor Wittekoek, directeur van Vlakglas Recycling Nederland. “In 2003 zijn we gestart met het inzamelen van vlakglas. Door drempels weg te nemen, we zetten de containers gratis neer bij onder andere glas producerende en -verwerkende bedrijven en sloop- en renovatieprojecten , wordt van de jaarlijkse 100.000 ton vlakglasafval zo’n 70% door Vlakglas Recycling Nederland ingezameld. De rest gaat deels gelijk weer de productie in of verdwijnt in het restafval.”

“We hebben daarmee wel aangetoond dat wanneer je de inzameling goed organiseert je méér verzamelt én hergebruikt dan wanneer je de inzameling niet goed organiseert. Dat is de winst van Vlakglas Recycling Nederland.”

Wittekoek zou het initiatief van Vlakglas Recycling Nederland graag ook in andere landen toepassen. “Het past in de duurzame tijdgeest om het glas georganiseerd in te zamelen voor hergebruik. Al het vlakglas dat in ons land op de markt komt, wordt geïmporteerd glas. Het zou goed zijn wanneer ook de producerende landen het hergebruik zouden organiseren. Daarnaast proberen we nu om ook de overige productstromen, zoals de resten kitten en plastics, georganiseerd her te gebruiken.”

Het succes van vlakglasrecycling is met name te danken aan de inzet van alle betrokkenen: vlakglasproducenten en importeurs die bijdragen aan de financiering, de bedrijven en organisaties met wie we samenwerken, en iedereen die vlakglasafval inlevert bij de inzamelpunten. “Glas is zwaar materiaal. Dat maakt het vervoer ervan ook relatief kostbaar. Het is prijzenswaardig dat zoveel partijen zich committeren aan het duurzaam hergebruik ervan.”

Vlakglas Recycling Nederland is ontstaan vanuit een initiatief van de Nederlandse producenten van vlakglas om zo te voldoen aan hun producentenverantwoordelijkheid. Eén van de initiatiefnemers is  GBO, thans onderdeel van Bouwend Nederland.Over de auteur

C. (Cor) Wittekoek